बंद

“तलाठी पदासाठी पात्र उमेदवारांचे प्रवेशपत्र” – जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी) संवर्गातील सरळसेवा पदभरती 2019

“तलाठी पदासाठी पात्र उमेदवारांचे प्रवेशपत्र” – जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी) संवर्गातील सरळसेवा पदभरती 2019
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
“तलाठी पदासाठी पात्र उमेदवारांचे प्रवेशपत्र” – जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (तलाठी) संवर्गातील सरळसेवा पदभरती 2019

कृपया पुढे दिलेल्या वेबलिंक वर जाऊन आपले प्रवेशपत्र डाउनलोड करा :

http://formonline.net/Alibag_admit_card/webpages/AdmitCard.php

24/01/2020 31/01/2020 View (915 KB)