बंद

तलाठी पदभरती २०२३ ची TCS कंपनी मार्फत अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी मधील उमेदवारांची Bio-metric Activity दिनांक १३-०२-२०२४ रोजी करण्यात येणार आहे त्याचे प्रसिद्धीपत्रक.

तलाठी पदभरती २०२३ ची TCS कंपनी मार्फत अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी मधील उमेदवारांची Bio-metric Activity दिनांक १३-०२-२०२४ रोजी करण्यात येणार आहे त्याचे प्रसिद्धीपत्रक.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी पदभरती २०२३ ची TCS कंपनी मार्फत अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी मधील उमेदवारांची Bio-metric Activity दिनांक १३-०२-२०२४ रोजी करण्यात येणार आहे त्याचे प्रसिद्धीपत्रक.

तलाठी पदभरती २०२३ ची TCS कंपनी मार्फत अंतिम निवड यादी व अंतिम प्रतीक्षा यादी मधील उमेदवारांची Bio-metric Activity दिनांक १३-०२-२०२४ रोजी करण्यात येणार आहे त्याचे प्रसिद्धीपत्रक.

07/02/2024 13/02/2024 View (262 KB) prasiddhipatrak (927 KB)