बंद

तलाठी पदभरती प्रक्रिया 2023 अंतर्गत अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश संबंधित उमेदवार यांचे वैयक्तिक ई-मेल वर पाठविणेत आलेले आहेत.

तलाठी पदभरती प्रक्रिया 2023 अंतर्गत अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश संबंधित उमेदवार यांचे वैयक्तिक ई-मेल वर पाठविणेत आलेले आहेत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी पदभरती प्रक्रिया 2023 अंतर्गत अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश संबंधित उमेदवार यांचे वैयक्तिक ई-मेल वर पाठविणेत आलेले आहेत.

तलाठी पदभरती प्रक्रिया 2023 अंतर्गत अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीचे आदेश संबंधित उमेदवार यांचे वैयक्तिक ई-मेल वर पाठविणेत आलेले आहेत.

19/03/2024 19/04/2024 View (630 KB)