बंद

तलाठी पदभरतीच्या अनुषंगाने प्रवर्गनिहाय व समांतर आरक्षणनिहाय पदे विचारात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या अंतिम व प्रतीक्षा याद्या.

तलाठी पदभरतीच्या अनुषंगाने प्रवर्गनिहाय व समांतर आरक्षणनिहाय पदे विचारात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या अंतिम व प्रतीक्षा याद्या.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी पदभरतीच्या अनुषंगाने प्रवर्गनिहाय व समांतर आरक्षणनिहाय पदे विचारात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या अंतिम व प्रतीक्षा याद्या.

तलाठी पदभरतीच्या अनुषंगाने प्रवर्गनिहाय व समांतर आरक्षणनिहाय पदे विचारात घेऊन तयार करण्यात आलेल्या अंतिम व प्रतीक्षा याद्या.

07/12/2019 31/12/2019 View (6 MB)