बंद

जिल्हा वार्षिक योजना ( सर्वसाधारण ) सन २०२२-२०२३ आंतर्गत राज्यस्थरीय पशुवैद्यकिय संस्था करीत मिनरल मिक्चर खरेदीसाठी दारपत्रके मागवणेबाबत.

जिल्हा वार्षिक योजना ( सर्वसाधारण ) सन २०२२-२०२३ आंतर्गत राज्यस्थरीय पशुवैद्यकिय संस्था करीत मिनरल मिक्चर खरेदीसाठी दारपत्रके मागवणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा वार्षिक योजना ( सर्वसाधारण ) सन २०२२-२०२३ आंतर्गत राज्यस्थरीय पशुवैद्यकिय संस्था करीत मिनरल मिक्चर खरेदीसाठी दारपत्रके मागवणेबाबत.

जिल्हा वार्षिक योजना ( सर्वसाधारण ) सन २०२२-२०२३ आंतर्गत राज्यस्थरीय पशुवैद्यकिय संस्था करीत मिनरल मिक्चर खरेदीसाठी दारपत्रके मागवणेबाबत.

11/03/2023 17/03/2023 View (824 KB)