बंद

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एन.टी.सी.पी. कार्यक्रम अंतर्गत तंबाखूबाबत जनजागृतीपर उपक्रम राबविणे करिता साहित्य सामुग्री खरेदी करणेबाबत दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात प्रथम मुदतवाढ

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एन.टी.सी.पी. कार्यक्रम अंतर्गत तंबाखूबाबत जनजागृतीपर उपक्रम राबविणे करिता साहित्य सामुग्री खरेदी करणेबाबत दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात प्रथम मुदतवाढ
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एन.टी.सी.पी. कार्यक्रम अंतर्गत तंबाखूबाबत जनजागृतीपर उपक्रम राबविणे करिता साहित्य सामुग्री खरेदी करणेबाबत दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात प्रथम मुदतवाढ

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे एन.टी.सी.पी. कार्यक्रम अंतर्गत तंबाखूबाबत जनजागृतीपर उपक्रम राबविणे करिता साहित्य सामुग्री खरेदी करणेबाबत दरपत्रके सादर करणेबाबतची जाहिरात प्रथम मुदतवाढ

02/02/2024 08/02/2024 View (3 MB)