बंद

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आयपीएचएस कार्यक्रम अंतर्गत Dialysis Technician पदाच्या जाहिराती बाबत.

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आयपीएचएस कार्यक्रम अंतर्गत Dialysis Technician पदाच्या जाहिराती बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आयपीएचएस कार्यक्रम अंतर्गत Dialysis Technician पदाच्या जाहिराती बाबत.

जिल्हा रुग्णालय अलिबाग येथे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आयपीएचएस कार्यक्रम अंतर्गत Dialysis Technician पदाच्या जाहिराती बाबत.

10/07/2024 19/07/2024 View (5 MB) Small Family certificate (248 KB) Final Application Form-converted (106 KB)