बंद

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रा.जि.प. अलिबाग यांचे अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जि प दवाखाने, आरोग्य पथकातील वैदयकिय अधिकारी यांची रिक्त पदे थेट मुलाखतीलद्वारे भरणे बाबत.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रा.जि.प. अलिबाग यांचे अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जि प दवाखाने, आरोग्य पथकातील वैदयकिय अधिकारी यांची रिक्त पदे थेट मुलाखतीलद्वारे भरणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रा.जि.प. अलिबाग यांचे अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जि प दवाखाने, आरोग्य पथकातील वैदयकिय अधिकारी यांची रिक्त पदे थेट मुलाखतीलद्वारे भरणे बाबत.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, रा.जि.प. अलिबाग यांचे अधिपत्याखालील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जि प दवाखाने, आरोग्य पथकातील वैदयकिय अधिकारी यांची रिक्त पदे थेट मुलाखतीलद्वारे भरणे बाबत.

01/07/2024 30/06/2025 View (330 KB)