बंद

जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (वाहनचालक) संवर्गातील सरळसेवा पदभरती 2020 करीता दि.25/01/2020 रोजी घेण्यात आलेल्या शारिरीक व व्यावसायिक क्षमता चाचणीमध्ये पात्र उमेदवारांची “सामाईक गुणवत्ता यादी”

जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (वाहनचालक) संवर्गातील सरळसेवा पदभरती 2020 करीता दि.25/01/2020 रोजी घेण्यात आलेल्या शारिरीक व व्यावसायिक क्षमता चाचणीमध्ये पात्र उमेदवारांची “सामाईक गुणवत्ता यादी”
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट-क (वाहनचालक) संवर्गातील सरळसेवा पदभरती 2020 करीता दि.25/01/2020 रोजी घेण्यात आलेल्या शारिरीक व व्यावसायिक क्षमता चाचणीमध्ये पात्र उमेदवारांची “सामाईक गुणवत्ता यादी”

जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्थापनेवरील गट (वाहनचालक) संवर्गातील सरळसेवा पदभरती 2020 करीता दि.25/01/2020 रोजी घेण्यात आलेल्या शारिरीक व व्यावसायिक  क्षमता चाचणीमध्ये पात्र उमेदवारांची “सामाईक गुणवत्ता यादी”

31/01/2020 15/02/2020 View (3 MB)