बंद

जिल्हाधिकारी रायगड आस्थापनेवरील गट-क (वाहनचालक) संवर्गातील सरळसेवा पदभरती 2020 करीता दि.25/01/2020 रोजी घेण्यात आलेल्या शारिरीक क्षमता चाचणी तसेच व्यावसायिक क्षमता चाचणी घेण्यात आली असून उपस्थित असलेल्या सर्व उमेदवारांची “अपात्र उमेदवारांची यादी”

जिल्हाधिकारी रायगड आस्थापनेवरील गट-क (वाहनचालक) संवर्गातील सरळसेवा पदभरती 2020 करीता दि.25/01/2020 रोजी घेण्यात आलेल्या शारिरीक क्षमता चाचणी तसेच व्यावसायिक क्षमता चाचणी घेण्यात आली असून उपस्थित असलेल्या सर्व उमेदवारांची “अपात्र उमेदवारांची यादी”
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी रायगड आस्थापनेवरील गट-क (वाहनचालक) संवर्गातील सरळसेवा पदभरती 2020 करीता दि.25/01/2020 रोजी घेण्यात आलेल्या शारिरीक क्षमता चाचणी तसेच व्यावसायिक क्षमता चाचणी घेण्यात आली असून उपस्थित असलेल्या सर्व उमेदवारांची “अपात्र उमेदवारांची यादी”

 जिल्हाधिकारी रायगड आस्थापनेवरील गट (वाहनचालकसंवर्गातील सरळसेवा पदभरती 2020 करीता दि.25/01/2020 रोजी घेण्यात आलेल्या शारिरीक क्षमता चाचणी तसेच व्यावसायिक क्षमता चाचणी घेण्यात आली असून उपस्थित असलेल्या सर्व उमेदवारांची “अपात्र उमेदवारांची यादी”

03/02/2020 15/02/2020 View (505 KB)