बंद

जवान, राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील पदासाठी घेण्यांत आलेली भरती प्रक्रीयेची प्रारुप निवडसूची प्रसिध्द करणेबाबत.

जवान, राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील पदासाठी घेण्यांत आलेली भरती प्रक्रीयेची प्रारुप निवडसूची प्रसिध्द करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जवान, राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील पदासाठी घेण्यांत आलेली भरती प्रक्रीयेची प्रारुप निवडसूची प्रसिध्द करणेबाबत.

जवान, राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील पदासाठी घेण्यांत आलेली भरती प्रक्रीयेची प्रारुप निवडसूची प्रसिध्द करणेबाबत.

14/02/2020 29/02/2020 View (382 KB)