बंद

गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षायादी मध्ये नियुक्ती च्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांची प्रारुप यादी

गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षायादी मध्ये नियुक्ती च्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांची प्रारुप यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षायादी मध्ये नियुक्ती च्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांची प्रारुप यादी

गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षायादी मध्ये नियुक्ती च्या प्रतीक्षेत असलेल्या उमेदवारांची प्रारुप यादी

10/11/2021 30/11/2021 View (1 MB)