बंद

गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालायच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या अंतिम सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी.

गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालायच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या अंतिम सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालायच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या अंतिम सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी.

गट क व गट ड संवर्गासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालायच्या स्तरावर ठेवण्यात येणाऱ्या अंतिम सामायिक अनुकंपा प्रतिक्षा यादीमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या उमेदवारांची यादी.

23/10/2019 30/11/2019 View (2 MB) Anukapa Antim Yadi – 2019 Cls D (2 MB)