बंद

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषद व जिल्हा परिषद अधिनस्त असणाऱ्या कार्यालयामध्ये ३१ मार्च २०२० पर्यंत प्रत्यक्ष भेट न देता ई मेल द्वारे आपले अर्ज / तक्रारी संबंधीत कार्यालयास पाठविण्यासाठी खाते प्रमुख आणी गट विकास अधिकारी यांचे ई मेल आय डी येथे डाऊनलोड करावे.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषद व जिल्हा परिषद अधिनस्त असणाऱ्या कार्यालयामध्ये ३१ मार्च २०२० पर्यंत प्रत्यक्ष भेट न देता ई मेल द्वारे आपले अर्ज / तक्रारी संबंधीत कार्यालयास पाठविण्यासाठी खाते प्रमुख आणी गट विकास अधिकारी यांचे ई मेल आय डी येथे डाऊनलोड करावे.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषद व जिल्हा परिषद अधिनस्त असणाऱ्या कार्यालयामध्ये ३१ मार्च २०२० पर्यंत प्रत्यक्ष भेट न देता ई मेल द्वारे आपले अर्ज / तक्रारी संबंधीत कार्यालयास पाठविण्यासाठी खाते प्रमुख आणी गट विकास अधिकारी यांचे ई मेल आय डी येथे डाऊनलोड करावे.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषद व जिल्हा परिषद अधिनस्त असणाऱ्या कार्यालयामध्ये ३१ मार्च २०२० पर्यंत प्रत्यक्ष भेट न देता ई मेल द्वारे आपले अर्ज / तक्रारी संबंधीत कार्यालयास पाठविण्यासाठी खाते प्रमुख आणी गट विकास अधिकारी यांचे ई मेल आय डी येथे डाऊनलोड करावे.

19/03/2020 31/03/2020 View (461 KB)