बंद

कोकण विभागाकडील स्वीय सहाय्यक/लघुलेखक (उच्च श्रेणी)/लघुलेखक (निम्नश्रेणी) यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

कोकण विभागाकडील स्वीय सहाय्यक/लघुलेखक (उच्च श्रेणी)/लघुलेखक (निम्नश्रेणी) यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोकण विभागाकडील स्वीय सहाय्यक/लघुलेखक (उच्च श्रेणी)/लघुलेखक (निम्नश्रेणी) यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

कोकण विभागाकडील स्वीय सहाय्यक/लघुलेखक (उच्च श्रेणी)/लघुलेखक (निम्नश्रेणी) यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी.

05/08/2022 17/08/2022 View (3 MB)