बंद

कोकण विभागाकडील स्वीय सहाय्यक/लघुलेखक (उच्च श्रेणी)/लघुलेखक (निम्नश्रेणी) यांची दिनांक 01.01.2020 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी

कोकण विभागाकडील स्वीय सहाय्यक/लघुलेखक (उच्च श्रेणी)/लघुलेखक (निम्नश्रेणी) यांची दिनांक 01.01.2020 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोकण विभागाकडील स्वीय सहाय्यक/लघुलेखक (उच्च श्रेणी)/लघुलेखक (निम्नश्रेणी) यांची दिनांक 01.01.2020 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी

कोकण विभागाकडील स्वीय सहाय्यक/लघुलेखक (उच्च श्रेणी)/लघुलेखक (निम्नश्रेणी) यांची दिनांक 01.01.2020 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी

05/07/2021 14/07/2021 View (4 MB)