बंद

कोकण विभागाकडील विभागीय स्तरावरील मंडळ अधिकारी यांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

कोकण विभागाकडील विभागीय स्तरावरील मंडळ अधिकारी यांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोकण विभागाकडील विभागीय स्तरावरील मंडळ अधिकारी यांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

कोकण विभागाकडील विभागीय स्तरावरील मंडळ अधिकारी यांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

19/05/2022 19/06/2022 View (10 MB)