बंद

केंद्रानुसार ६०% आणी राज्य ४०% अनुदान एफएमडीसीपी योजने अंतर्गत व्हीनील बोर्ड आणी रेफ्रीजरेटरची परिशिष्ट क्रमांक – १.नुसार खरेदी (जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालय रायगड – अलिबाग)

केंद्रानुसार ६०% आणी राज्य ४०% अनुदान एफएमडीसीपी योजने अंतर्गत व्हीनील बोर्ड आणी रेफ्रीजरेटरची परिशिष्ट क्रमांक – १.नुसार खरेदी (जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालय रायगड – अलिबाग)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
केंद्रानुसार ६०% आणी राज्य ४०% अनुदान एफएमडीसीपी योजने अंतर्गत व्हीनील बोर्ड आणी रेफ्रीजरेटरची परिशिष्ट क्रमांक – १.नुसार खरेदी (जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालय रायगड – अलिबाग)

केंद्रानुसार ६०% आणी राज्य ४०% अनुदान एफएमडीसीपी योजने अंतर्गत व्हीनील बोर्ड आणी रेफ्रीजरेटरची परिशिष्ट क्रमांक – १.नुसार खरेदी (जिल्हा पशुसंवर्धन कार्यालय रायगड – अलिबाग)

01/11/2018 12/11/2018 View (292 KB)