बंद

उपजिल्हा रुग्णालय कर्जत येथे एन.आर.सी. करिता कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यात येणाऱ्या पदांच्या थेट मुलाखतीच्या दिनांकाच्या बदलाबाबत शुद्धिपत्रक

उपजिल्हा रुग्णालय कर्जत येथे एन.आर.सी. करिता कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यात येणाऱ्या पदांच्या थेट मुलाखतीच्या दिनांकाच्या बदलाबाबत शुद्धिपत्रक
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उपजिल्हा रुग्णालय कर्जत येथे एन.आर.सी. करिता कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यात येणाऱ्या पदांच्या थेट मुलाखतीच्या दिनांकाच्या बदलाबाबत शुद्धिपत्रक

उपजिल्हा रुग्णालय कर्जत येथे एन.आर.सी. करिता कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यात येणाऱ्या पदांच्या थेट मुलाखतीच्या दिनांकाच्या बदलाबाबत शुद्धिपत्रक

02/03/2021 07/03/2021 View (126 KB)