बंद

उत्तर प्रदेश वरिष्ठ न्यायिक सेवा – 2020 ची पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेकरीता प्रसिदध करावयाची जाहिरात.

उत्तर प्रदेश वरिष्ठ न्यायिक सेवा – 2020 ची पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेकरीता प्रसिदध करावयाची जाहिरात.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उत्तर प्रदेश वरिष्ठ न्यायिक सेवा – 2020 ची पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेकरीता प्रसिदध करावयाची जाहिरात.

उत्तर प्रदेश वरिष्ठ न्यायिक सेवा – 2020 ची पदे सरळसेवेने भरण्याकरिता पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविणेकरीता प्रसिदध करावयाची जाहिरात.

17/02/2021 10/03/2021 View (274 KB) जाहिरात (782 KB)