बंद

ई-निविदेसह स्वामितव योजगे अंतर्गत अलिबाग तालुक्यातील ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेले गावांचे ग्राऊंड ट्रुथिंग, फिचर एक्स्ट्राक्शन पासून ते मिळकतपत्रिका व सनद तयारी करण्याची कामे सूचना सन 2022 – 2023.

ई-निविदेसह स्वामितव योजगे अंतर्गत अलिबाग तालुक्यातील ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेले गावांचे ग्राऊंड ट्रुथिंग, फिचर एक्स्ट्राक्शन पासून ते मिळकतपत्रिका व सनद तयारी करण्याची कामे सूचना सन 2022 – 2023.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ई-निविदेसह स्वामितव योजगे अंतर्गत अलिबाग तालुक्यातील ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेले गावांचे ग्राऊंड ट्रुथिंग, फिचर एक्स्ट्राक्शन पासून ते मिळकतपत्रिका व सनद तयारी करण्याची कामे सूचना सन 2022 – 2023.

ई-निविदेसह स्वामितव योजगे अंतर्गत अलिबाग तालुक्यातील ड्रोनव्दारे गावठाण भूमापन झालेले गावांचे ग्राऊंड ट्रुथिंग, फिचर एक्स्ट्राक्शन पासून ते मिळकतपत्रिका व सनद तयारी करण्याची कामे सूचना सन 2022 – 2023.

20/05/2022 30/05/2022 View (3 MB)