बंद

आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना धान व सीएमआर वाहतूकी करीता वाहतूकदाराची नियुक्तीसाठी ई-निविदा सूची. धान खरेदी केंद्र ते राईस मिल आणि राईस मिल ते शासकीय धान्य गोदाम.(चार हंगाम) कालावधी 2 वर्ष:-2021-2022 व 2022-2023

आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना धान व सीएमआर वाहतूकी करीता वाहतूकदाराची नियुक्तीसाठी ई-निविदा सूची. धान खरेदी केंद्र ते राईस मिल आणि राईस मिल ते शासकीय धान्य गोदाम.(चार हंगाम) कालावधी 2 वर्ष:-2021-2022 व 2022-2023
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना धान व सीएमआर वाहतूकी करीता वाहतूकदाराची नियुक्तीसाठी ई-निविदा सूची. धान खरेदी केंद्र ते राईस मिल आणि राईस मिल ते शासकीय धान्य गोदाम.(चार हंगाम) कालावधी 2 वर्ष:-2021-2022 व 2022-2023

आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना धान व सीएमआर वाहतूकी करीता वाहतूकदाराची नियुक्तीसाठी ई-निविदा सूची. धान खरेदी केंद्र ते राईस मिल आणि राईस मिल ते शासकीय धान्य गोदाम.(चार हंगाम) कालावधी 2 वर्ष:-2021-2022 व 2022-2023

24/03/2022 05/04/2022 View (78 KB)