बंद

आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना धान व सीएमआर वाहतूकी करीता वाहतूकदाराची नियुक्तीसाठी ई निविदा सूची. धान खरेदी केंद्र ते राईस मिल आणि राईस मिल ते शासकीय धान्य गोदाम. (चार हंगाम) कालावधी 2 वर्ष :-2021-2022 व 2022-2023.

आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना धान व सीएमआर वाहतूकी करीता वाहतूकदाराची नियुक्तीसाठी ई निविदा सूची. धान खरेदी केंद्र ते राईस मिल आणि राईस मिल ते शासकीय धान्य गोदाम. (चार हंगाम) कालावधी 2 वर्ष :-2021-2022 व 2022-2023.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना धान व सीएमआर वाहतूकी करीता वाहतूकदाराची नियुक्तीसाठी ई निविदा सूची. धान खरेदी केंद्र ते राईस मिल आणि राईस मिल ते शासकीय धान्य गोदाम. (चार हंगाम) कालावधी 2 वर्ष :-2021-2022 व 2022-2023.

आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना धान व सीएमआर वाहतूकी करीता वाहतूकदाराची नियुक्तीसाठी ई निविदा सूची. धान खरेदी केंद्र ते राईस मिल आणि राईस मिल ते शासकीय धान्य गोदाम. (चार हंगाम) कालावधी 2 वर्ष :-2021-2022 व 2022-2023.

10/03/2022 22/03/2022 View (80 KB)