बंद

आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना धान व सीएमआर वाहतूकी करिता वाहतूकदाराची नियुक्तीसाठी ई निविदा सूची.

आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना धान व सीएमआर वाहतूकी करिता वाहतूकदाराची नियुक्तीसाठी ई निविदा सूची.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना धान व सीएमआर वाहतूकी करिता वाहतूकदाराची नियुक्तीसाठी ई निविदा सूची.

आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना धान व सीएमआर वाहतूकी करिता वाहतूकदाराची नियुक्तीसाठी ई निविदा सूची.

13/02/2020 25/02/2020 View (545 KB)