बंद

आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना 2019-2020 धान व सीएमआर वाहतूकी करीता वाहतूकदाराची ‍नियुक्तीसाठी ई निविदा सूची

आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना 2019-2020 धान व सीएमआर वाहतूकी करीता वाहतूकदाराची ‍नियुक्तीसाठी ई निविदा सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना 2019-2020 धान व सीएमआर वाहतूकी करीता वाहतूकदाराची ‍नियुक्तीसाठी ई निविदा सूची

आधारभूत किंमत धानखरेदीयोजना 2019-2020 धान व सीएमआर वाहतूकी करीता वाहतूकदाराची ‍नियुक्तीसाठी ई निविदा सूची

23/01/2020 12/02/2020 View (1 MB)