बंद

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रायगड-अलिबाग यांच्या अधिपत्याखालील जवान, राज्य उत्पादन शुल्क या पदाच्या लेखी परीक्षा, शारिरीक पात्रता व मैदानी चाचणी वेळापत्रकातील बदलाबाबत

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रायगड-अलिबाग यांच्या अधिपत्याखालील जवान, राज्य उत्पादन शुल्क या पदाच्या लेखी परीक्षा, शारिरीक पात्रता व मैदानी चाचणी वेळापत्रकातील बदलाबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रायगड-अलिबाग यांच्या अधिपत्याखालील जवान, राज्य उत्पादन शुल्क या पदाच्या लेखी परीक्षा, शारिरीक पात्रता व मैदानी चाचणी वेळापत्रकातील बदलाबाबत

अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रायगड-अलिबाग यांच्या अधिपत्याखालील जवान, राज्य उत्पादन शुल्क या पदाच्या लेखी परीक्षा, शारिरीक पात्रता व मैदानी चाचणी वेळापत्रकातील बदलाबाबत

24/01/2020 03/02/2020 View (203 KB)