बंद

अधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क, जवान राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील पदाच्या लेखी परिक्षेकरीता प्रवेशपत्र डाऊनलोड करणे बाबत.

अधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क, जवान राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील पदाच्या लेखी परिक्षेकरीता प्रवेशपत्र डाऊनलोड करणे बाबत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अधीक्षक,राज्य उत्पादन शुल्क, जवान राज्य उत्पादन शुल्क संवर्गातील पदाच्या लेखी परिक्षेकरीता प्रवेशपत्र डाऊनलोड करणे बाबत.

कृपया पुढे दिलेल्या वेबलिंक वर जाऊन आपले प्रवेशपत्र डाउनलोड करा :  http://formonline.net/Alibag_Excise_Admit_Card/webpages/AdmitCard.php

29/01/2020 03/02/2020 View (3 MB)