बंद

Order no. 89 – नागरी व ग्राणीण क्षेत्रामधून माहिती संकलित करण्यासाठी ग्रामस्तरीय व नगरस्तरीय करोना संसर्ग नियंत्रण पथक स्थापित आदेश

Order no. 89 – नागरी व ग्राणीण क्षेत्रामधून माहिती संकलित करण्यासाठी ग्रामस्तरीय व नगरस्तरीय करोना संसर्ग नियंत्रण पथक स्थापित आदेश
शीर्षक दिनांक View / Download
Order no. 89 – नागरी व ग्राणीण क्षेत्रामधून माहिती संकलित करण्यासाठी ग्रामस्तरीय व नगरस्तरीय करोना संसर्ग नियंत्रण पथक स्थापित आदेश 28/03/2020 View (637 KB)