बंद

Order no. 82 – बस स्थानक, रेल्वे स्टेशन इ.ठिकाणी तसेच सर्व बँका, शासकीय कार्यालयात उपस्थित कर्मचारी वैद्यकीय तपासणी करणे.

Order no. 82 – बस स्थानक, रेल्वे स्टेशन इ.ठिकाणी तसेच सर्व बँका, शासकीय कार्यालयात उपस्थित कर्मचारी वैद्यकीय तपासणी करणे.
शीर्षक दिनांक View / Download
Order no. 82 – बस स्थानक, रेल्वे स्टेशन इ.ठिकाणी तसेच सर्व बँका, शासकीय कार्यालयात उपस्थित कर्मचारी वैद्यकीय तपासणी करणे. 28/03/2020 View (2 MB)