बंद

Order No. 63 – जिल्हयातील सर्व हॉटेलमधील हॉल, मंगल कार्यालये, रिसॉर्ट मधील हॉल, बॅन्क्वेट हॉल व इतर सर्व खाजगी सभागृह येथे सभा, मेळावे व धार्मिक कार्यक्रम घेण्यास बंदी करणे बाबत

Order No. 63 – जिल्हयातील सर्व हॉटेलमधील हॉल, मंगल कार्यालये, रिसॉर्ट मधील हॉल, बॅन्क्वेट हॉल व इतर सर्व खाजगी सभागृह येथे सभा, मेळावे व धार्मिक कार्यक्रम घेण्यास बंदी करणे बाबत
शीर्षक दिनांक View / Download
Order No. 63 – जिल्हयातील सर्व हॉटेलमधील हॉल, मंगल कार्यालये, रिसॉर्ट मधील हॉल, बॅन्क्वेट हॉल व इतर सर्व खाजगी सभागृह येथे सभा, मेळावे व धार्मिक कार्यक्रम घेण्यास बंदी करणे बाबत 28/03/2020 View (935 KB)