बंद

Order no. 44 – बस स्थानके, बसेस मध्ये स्वच्छता, विविध कारखान्यांमध्ये कमचारी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बसेस यांची दैनंदिन स्वच्छता राखण्याच्या आवश्यक उपाययोजना करणेबाबत

Order no. 44 – बस स्थानके, बसेस मध्ये स्वच्छता, विविध कारखान्यांमध्ये कमचारी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बसेस यांची दैनंदिन स्वच्छता राखण्याच्या आवश्यक उपाययोजना करणेबाबत
शीर्षक दिनांक View / Download
Order no. 44 – बस स्थानके, बसेस मध्ये स्वच्छता, विविध कारखान्यांमध्ये कमचारी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बसेस यांची दैनंदिन स्वच्छता राखण्याच्या आवश्यक उपाययोजना करणेबाबत 28/03/2020 View (721 KB)