बंद

Order No.125 कंपन्या, उद्योग, बँका खाजगी आस्थापना व सोसायटीमधील कर्मचारी यांची बायोमेट्रीक प्रणाली बंद ठेवणेबाबत आदेश

Order No.125 कंपन्या, उद्योग, बँका खाजगी आस्थापना व सोसायटीमधील कर्मचारी यांची बायोमेट्रीक प्रणाली बंद ठेवणेबाबत आदेश
शीर्षक दिनांक View / Download
Order No.125 कंपन्या, उद्योग, बँका खाजगी आस्थापना व सोसायटीमधील कर्मचारी यांची बायोमेट्रीक प्रणाली बंद ठेवणेबाबत आदेश 28/03/2020 View (755 KB)