बंद

Order no. 123 – वयोवृध्द, अपंग नागरीकांना काही अत्यावश्यक सेवेची गरज भासल्यास घरपोच सेवा पुरविणेकामी गाव निहाय कमचाऱ्यांची नियुक्ती करुन हेल्प लाईन सुविधा कार्यरत करणेबाबत आदेश

Order no. 123 – वयोवृध्द, अपंग नागरीकांना काही अत्यावश्यक सेवेची गरज भासल्यास घरपोच सेवा पुरविणेकामी गाव निहाय कमचाऱ्यांची नियुक्ती करुन हेल्प लाईन सुविधा कार्यरत करणेबाबत आदेश
शीर्षक दिनांक View / Download
Order no. 123 – वयोवृध्द, अपंग नागरीकांना काही अत्यावश्यक सेवेची गरज भासल्यास घरपोच सेवा पुरविणेकामी गाव निहाय कमचाऱ्यांची नियुक्ती करुन हेल्प लाईन सुविधा कार्यरत करणेबाबत आदेश 28/03/2020 View (1 MB)