बंद

जनगणना 2021

दस्तऐवजांचा श्रेणीनुसार क्रम लावा

फिल्टर

जनगणना 2021
शीर्षक दिनांक View / Download
1. जनगणना व राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर ओळख आणि प्रक्रिया 13/03/2020 View (2 MB)
2. कायदेशीर तरतुदी आणि जनगणना अधिकाऱ्यांची भूमिका व जबाबदारी 13/03/2020 View (1 MB)
3. संकल्पना आणि व्याख्या 13/03/2020 View (2 MB)
4. मांडणीदर्शक नकाशा तयार करण्यासाठी मार्गादर्शक सूचना 13/03/2020 View (2 MB)
5 घरयादी व घरगणना पत्रक 13/03/2020 View (3 MB)
6 घरयादी व घरगणना मोबाईल ऍप 13/03/2020 View (5 MB)
7 ग्रामीण / शहरी चार्ज रजिस्टर बनविणे 13/03/2020 View (2 MB)
8 घरयादी गट तयार करणे 13/03/2020 View (1 MB)
9 एन पी आर नोंदीचे विभाजन 13/03/2020 View (1 MB)
10 राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टर संकल्पना, कार्यपद्धती आणि व्याख्या 13/03/2020 View (2 MB)