ई-नागरिक सुविधा केंद्र

ई-नागरिक सुविधा केंद्र
शीर्षक दिनांक डाउनलोड/दुवा
नविन शर्तिच्‍या जमिनी विक्री परवानगी 01/05/2018 डाउनलोड(33 KB)
सरकारी जमिन मागणी 01/05/2018 डाउनलोड(32 KB)
सॉव्‍ल्‍हंट उपभोक्‍ता अनुज्ञप्‍ती परवाना 01/05/2018 डाउनलोड(4 MB)
बिन शेती परवानगी 01/05/2018 डाउनलोड(5 MB)
गौण खनिज उत्‍खनन परवाना 01/05/2018 डाउनलोड(59 KB)
कलम 36 व 36 अ खाली विक्री परवानगी 01/05/2018 डाउनलोड(62 KB)
कलम 29 खाली विक्री परवानगी 01/05/2018 डाउनलोड(62 KB)
कलम 63 खाली विक्री परवानगी 01/05/2018 डाउनलोड(65 KB)
कलम 43 खाली विक्री परवानगी 01/05/2018 डाउनलोड(61 KB)
स्‍फोटक परवाना 01/05/2018 डाउनलोड(88 KB)