बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
Dr. Mahendra Kalyankar डॉ. महेंद्र कल्याणकर, (भा.प्र.से.) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, रायगड collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02141-222118 +91-2141-227451 जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. अमोल यादव अपर जिल्हाधिकारी, रायगड adlcollectorraigad[at]gmail[dot]com 02141-222086 जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्‍हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)
छायाचित्र उपलब्ध नाही निवासी उप जिल्हाधिकारी, रायगड निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगड rdcraigad[at]gmail[dot]com 02141-222081 जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)
छायाचित्र उपलब्ध नाही उपजिल्हाधिकारी (जीएडी), रायगड उपजिल्हाधिकारी (जीएडी), रायगड dcgad[at]gmail[dot]com 02141-227450 जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)
Sneha Ubale श्रीमती. स्नेहा उबाळे उपजिल्हाधिकारी निवडणूक, रायगड dydeoraigad[at]gmail[dot]com 02141-224131 जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)
Sushama Satpute श्रीमती. सुषमा सातपुते उपजिल्हाधिकारी रोहयो, रायगड dycollraigad[at]mahamgnrega[dot]com 02141-227450 जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड dsoraigad09[at]gmail[dot]com 02141-222087 जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगड dporaigad[at]gmail[dot]com 02141-222289 जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)
छायाचित्र उपलब्ध नाही जिल्हा सूचना-विज्ञान अधिकारी, रायगड जिल्हा सूचना-विज्ञान अधिकारी, रायगड mahrai[at]nic[dot]in 02141-222118 राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)