बंद

16 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर पर्यंतचे कंटेनमेंट झोन आदेश


उपविभागीय कार्यालय पनवेल आदेश

उपविभागीय कार्यालय कर्जत आदेश

उपविभागीय कार्यालय पेण आदेश

उपविभागीय कार्यालय अलिबाग आदेश

उपविभागीय कार्यालय रोहा आदेश

उपविभागीय कार्यालय माणगाव आदेश

उपविभागीय कार्यालय श्रीवर्धन आदेश
मौजे श्रीवर्धन-मोहल्ला, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-332 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 29.09.2020
मौजे रानवली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-331 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 28.09.2020 मौजे श्रीवर्धन-कुंभारवाडा, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-330 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 27.09.2020
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-329 तालुका म्हसळा दिनांक 27.09.2020 मौजे खारगाव बु., ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-328 तालुका म्हसळा दिनांक 27.09.2020
मौजे श्रीवर्धन-प्रभू आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-327 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 26.09.2020 मौजे श्रीवर्धन-नवी पेठ, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-326 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 26.09.2020
मौजे खामगाव, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-325 तालुका म्हसळा दिनांक 25.09.2020 मौजे श्रीवर्धन-बाजार पेठ, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-324 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 24.09.2020
मौजे श्रीवर्धन-जीवनेश्वर आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-323 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 24.09.2020 मौजे वडशेत, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-322 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 24.09.2020
मौजे तोंडसुरे, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-321 तालुका म्हसळा दिनांक 24.09.2020 मौजे कणघर, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-320 तालुका म्हसळा दिनांक 23.09.2020
मौजे श्रीवर्धन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-319 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 23.09.2020 मौजे कांडणे, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-318 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 23.09.2020
मौजे पाभरे, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-317 तालुका म्हसळा दिनांक 22.09.2020 मौजे सकलप, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-316 तालुका म्हसळा दिनांक 22.09.2020
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-315 तालुका म्हसळा दिनांक 22.09.2020 मौजे सावर, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-314 तालुका म्हसळा दिनांक 22.09.2020
मौजे निगडी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-313 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 22.09.2020 मौजे श्रीवर्धन-नारायण पाखाडी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-312 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 22.09.2020
मौजे श्रीवर्धन-कुंभारवाडा, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-311 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 22.09.2020 मौजे श्रीवर्धन-चौकर पाखाडी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-310 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 22.09.2020
मौजे श्रीवर्धन-टिक रोड, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-309 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 22.09.2020 मौजे श्रीवर्धन-गुरव आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-308 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 21.09.2020
मौजे जसवली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-307 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 21.09.2020 मौजे घोणसे-निवाचीवाडी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-306 तालुका म्हसळा दिनांक 20.09.2020
मौजे मेंदडी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-305 तालुका म्हसळा दिनांक 20.09.2020 मौजे म्हसळा-बेलदारवाडी, बायपास रोड म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-304 तालुका म्हसळा दिनांक 20.09.2020
मौजे सावर, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-303 तालुका म्हसळा दिनांक 20.09.2020 मौजे मेंदडी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-302 तालुका म्हसळा दिनांक 20.09.2020
मौजे म्हसळा-पोलीस स्टेशन कर्णिका बिल्डींग म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-301 तालुका म्हसळा दिनांक 20.09.2020 मौजे घोणसे-केळीचीवाडी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-300 तालुका म्हसळा दिनांक 20.09.2020
मौजे बापवन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-299 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.09.2020 मौजे श्रीवर्धन-शिवाजी चौक, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-298 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.09.2020
मौजे बोर्लीपंचतन-राधा कृष्ण आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-297 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.09.2020 मौजे दिघी-गुलीस्तान अपार्टमेंट, दिघी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-296 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.09.2020
मौजे श्रीवर्धन-पेशवे आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-295 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.09.2020 मौजे भट्टीचामाळ, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-294 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.09.2020
मौजे वडवली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-293 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 19.09.2020 मौजे आराठी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-292 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 19.09.2020
मौजे गालसुरे, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-291 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 19.09.2020 मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-290 तालुका म्हसळा दिनांक 18.09.2020
मौजे मेंदडी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-289 तालुका म्हसळा दिनांक 18.09.2020 मौजे वारळ, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-288 तालुका म्हसळा दिनांक 18.09.2020
मौजे आरावी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-287 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 18.09.2020 मौजे म्हसळा, जे.एम.म्हात्रे ऑफिस, म्हसळा ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-286 तालुका म्हसळा दिनांक 17.09.2020
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-285 तालुका म्हसळा दिनांक 17.09.2020 मौजे श्रीवर्धन-नारायण पाखाडी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-284 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 17.09.2020
मौजे आराठी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-283 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 17.09.2020 मौजे देवघर कोंड, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-282 तालुका म्हसळा दिनांक 16.09.2020
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-281 तालुका म्हसळा दिनांक 16.09.2020 मौजे रानवली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-280 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 16.09.2020

उपविभागीय कार्यालय महाड आदेश