बंद

16 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर पर्यंतचे कंटेनमेंट झोन आदेश


उपविभागीय कार्यालय पनवेल आदेश

उपविभागीय कार्यालय कर्जत आदेश

उपविभागीय कार्यालय पेण आदेश

उपविभागीय कार्यालय अलिबाग आदेश

उपविभागीय कार्यालय रोहा आदेश

उपविभागीय कार्यालय माणगाव आदेश

उपविभागीय कार्यालय श्रीवर्धन आदेश
मौजे साळविंडे (वाडांबा), ता.म्हसळाCZ-SHRIWARDHAN-368 तालुका म्हसळा दिनांक 31.10.2020
मौजे कुडगाव, ता.श्रीवर्धनCZ-SHRIWARDHAN-367 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 31.10.2020 मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धनCZ-SHRIWARDHAN-366 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 31.10.2020
मौजे भाबट, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-365 तालुका म्हसळा दिनांक 26.10.2020 मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-364 तालुका म्हसळा दिनांक 22.10.2020
मौजे गालसुरे, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-363 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 19.10.2020 मौजे कुरवडे, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-362 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 19.10.2020
मौजे श्रीवर्धन-चौकर पाखाडी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-361 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 19.10.2020 मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-360 तालुका म्हसळा दिनांक 19.10.2020
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-359 तालुका म्हसळा दिनांक 19.10.2020 मौजे पाभरे, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-358 तालुका म्हसळा दिनांक 19.10.2020

उपविभागीय कार्यालय महाड आदेश