बंद

१८ जुलै २०२० पासूनचे कंटेनमेंट झोन आदेश (उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांकडून)

१८ जुलै 2020 पूर्वीचे कंटेनमेंट झोन आदेश पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.


उपविभागीय कार्यालय पनवेल आदेश
मु.पोसरी, पो.गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-713 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 मु. बेलवली, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-712 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
गुरुकृपा रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.89, सेक्टर-02, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-711 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 मु. घर क्रमांक 132, खानावळे, पो.पोयंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-710 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
मु.पो. शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-709 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 मु.पो. शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-708 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
मु.पो. शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-707 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 मु.कराडे बुद्रुक, पो. रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-706 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
मु.चिंचवण, पो.शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-705 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 मु.पो.केळवणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-704 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
मु. बैाध्दवाडी नेरे, पो. नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-703 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 मु. पेा. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-702 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
शिस्टा को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.77, सेक्टर-05, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-701 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 शीरवी हेरिटेज को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.153, सेक्टर-04, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-700 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
मु. पो. गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-699 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 मु. नित्यांदन इन्फ्रा स्ट्रक्चर लि., ठोंबरेवाडी, खानावळे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-698 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
क्रिष्णा सारंग को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.104, सेक्टर-18, दहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-697 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 मु.पो.गिरवले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-696 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
अथर्व रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.14, सेक्टर-01, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-695 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 घर क्रमांक 307, मु. पो. नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-694 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
मु.आकांक्षा कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., ओ विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-693 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 मु. बालाजी लाईफ स्टाईल, बिल्डींग नं.02, ए विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-692 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
मु. पिसपार्क को.ऑप.हौ.सो., बी विंग, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-691 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 मु.बेार्ले, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-690 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
चामुण्डा हिल्स क्रिस्ट को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.25, सेक्टर-01, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-689 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 मु. कृष्ण विहार को.ऑप.हौ.सो., आय विंग, पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-688 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
साई रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.139, सेक्टर-02, तिसरा चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-687 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 मु.बालाजी सिंफनी, आय विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-686 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
टुडे रॉयल इजिझम को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.47, सेक्टर-02, ई विंग, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-685 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 घर क्रमांक 306, मु.पो.रिटघर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-684 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
मु.जांभिवली, पो.रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-683 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 स्काय ओसिस को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.29, सेक्टर-09, आकरावा मजला, उलवे ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-682 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
ओमकार ब्रम्ह सोसायटी, एक्स विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-681 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 मु.चावणे, पो.आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-680 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020
मु.सवणे, पो.आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-679 तालुका पनवेल दिनांक 30.07.2020 माऊली कृपा चाळ नं.03, साक्षी पार्क समोर, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-678 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
इंद्रप्रस्थ सोसायटी , पी विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-677 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 सुरज माधव सोसायटी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-676 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
पुष्पश्री को.ऑप.हौ.सो., बी विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-675 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु.दापोली, पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-674 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
निंबेश्वर आंगण, डी विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-673 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 उन्नती कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.यु एल 1, बिल्डींग नं.25, सेक्टर-19, तळमजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-672 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
मु. बालाजी रेसिडेन्सी, एफ विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-671 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु.काथारा बिल्डींग, कोळवाडी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-670 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
साई सिमरन आपर्टमेंट को.ऑप.हौ.सो., सी विंग, प्लॉट नं.163, सेक्टर-04, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-669 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 साई अमृत पॅराडाईज को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.43, सेक्टर-02, बी विंग, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-668 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
लक्ष्मण शेठ प्लाझा को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.49, सेक्टर-05, सहावा मजला, उलवे ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-667 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 गोकुळ कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., बिल्डींग नं.10, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-666 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
प्लॅटिनम रिगल को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.9 बी, सेक्टर-16, चौथा मजला, उलवे ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-665 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु.न्हावेखाडी, पो.न्हावे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-664 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
मु. शिवानी हेरिटेज को.ऑप.हौ.सो., आष्टे, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-663 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु. साईराज अपार्टमेंट, कोळखे पेठ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-662 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
इन्के हाऊस को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.65/66, सेक्टर-19, पहिला मजला, उलवे ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-661 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 ट्रायसिटी ॲव्हेन्यू को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.181, सेक्टर-20, पाचवा मजला, उलवे ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-660 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
प्राईम होम को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.55 ए, सेक्टर-03, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-659 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 अरुण धर्णेकर बिल्डींग, मु.पो.सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-658 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
विनायक अक्षय अपार्टमेंट, प्लॉट नं.60, सेक्टर-03, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-657 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु. एल ॲण्ड टी लेबर कॉलनी, खारकोपर- गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-656 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
मु.भंगारपाडा, पो.कुंडेवहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-655 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 वैभव फुड फेक्टरी, मु.पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-654 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
अथर्व रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.14, सेक्टर-01, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-653 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु.तुरमाळे, पो.शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-652 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
आयुषी हाईट्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.10, सेक्टर-05 ए, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-651 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 के के मोरश्वर को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.97, सेक्टर-21, पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-650 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
शिव अपार्टमेंट, प्लॉट नं.65, सेक्टर-03, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-649 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 कैलास अपटाऊन को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.ए 106, सेक्टर-06, पाचवा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-648 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
गॅलेन इन्क्लेव्ह को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.56, सेक्टर-03, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-647 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु.चिंध्रण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-646 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
ओम शिवा को.ऑप.हौ.सो., एफ विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-645 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु.नारपोली, पो.सोनटणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-644 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
विनायक दर्पण को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.27, सेक्टर-02 ए, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-643 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु. पो. चिंध्रण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-642 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
मंगलमुर्ती कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., जे विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-641 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु.बामणडोंगरी, पो.वहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-640 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
साई गंगा को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.02, सेक्टर-05, तेरावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-639 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 शंतनु हाईट्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.64, सेक्टर-09, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-638 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
मु. भंगारपाडा, पो.नारपोली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-637 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु. पो. खेरणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-636 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
मु. पो. कोळवाडी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-635 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 वक्रतुंड कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., विकासवाडी देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-634 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
ओरियाना अपार्टमेंट को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.75, सेक्टर-04, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-633 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 आकांक्षा कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., ए विंग, विुचंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-632 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
ग्रीन अर्थ को.ऑप.हौ.सो., एफ विंग, भानघर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-631 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु.पो.गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-630 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
मु.आरिवली, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-629 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 ग्रीन व्हॅली को.ऑप.हौ.सो., बिल्डींग नं.02, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-628 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
मु.पो.आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-627 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु.इद्रव्हॅली को.ऑप.हौ.सो., बिल्डींग नं.02, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-626 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
ज्ञानेश्वर माऊली को.ऑप.हौ.सो., डी विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-625 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 रामेश्वर (बदरीनाथ) शास्त्रीनगर, प्लॉट नं. 5/15/02, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-624 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
मु. पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-623 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु.ज्योतिर्लिा अपार्टमेंट, बी विंग, सर्व्हे नं.148, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-622 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
मु.कुडावे गांव, गणपती मंदिराशेजारी, पो.पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-621 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु.बोर्ले, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-620 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
मु. पो. सोमटणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-619 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 मु.दापिवली, पो.रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-618 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
मु.पो.गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-617 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 श्री दत्त रेसिडेन्सी, शिवनगर, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-616 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
गंगा गणेश सोसायटी, एफ विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-615 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 चैतन्य निवास को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.14, सेक्टर-02 तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-614 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
शंकर हार्मोनी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.212, सेक्टर-23, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-613 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 दिप शिवम को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.48, सेक्टर-04, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-612 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
गुरुकुल को.ऑप.हौ. सोसायटी, ए व बी विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-611 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020 घर क्रमांक 88, उसर्ली, घरकुल नं.02, पो.उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-610 तालुका पनवेल दिनांक 29.07.2020
मौजे चाणजे, कोंढरीपाडा, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-154 तालुका उरण दिनांक 30.07.2020
मौजे चाणजे, सातघर करंजा, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-153 तालुका उरण दिनांक 30.07.2020 मौजे चाणजे, मुळेखंड, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-152 तालुका उरण दिनांक 30.07.2020
मौजे चाणजे, तांडेलवाडी, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-151 तालुका उरण दिनांक 30.07.2020 मौजे जसखार, ठाकुर अळी, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-150 तालुका उरण दिनांक 30.07.2020
मौजे जसखार, भट अळी ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-149 तालुका उरण दिनांक 30.07.2020 मौजे पिरकोन, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-148 तालुका उरण दिनांक 30.07.2020
मौजे भेंडखळ, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-147 तालुका उरण दिनांक 30.07.2020 मौजे सोनारी, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-146 तालुका उरण दिनांक 30.07.2020
बोरी, घर नं 862, अनिरुध्द निवास, उरण नगरपालिका, उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-145 तालुका उरण दिनांक 28.07.2020 घर नं 327, मस्जीद मोहल्ला, उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-144 तालुका उरण दिनांक 28.07.2020
रुम नं 14, देऊळवाडी उरण,ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-143 तालुका उरण दिनांक 28.07.2020 मौजे विंधणे, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-142 तालुका उरण दिनांक 28.07.2020
मौजे पाणजे,घरनं 122, साई मंदिर जवळ, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-141 तालुका उरण दिनांक 28.07.2020 रुम नं 104, पहिला मजला, वाणी अळी , उरण, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-140 तालुका उरण दिनांक 28.07.2020
मौजे चाणजे, मुळेखंड फाटा परिसर, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-139 तालुका उरण दिनांक 28.07.2020 मौजे जसखार, जेएनपीटी टाऊनशिप परिसर, सेक्टर 3, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-138 तालुका उरण दिनांक 28.07.2020
मौजे केगाव, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-137 तालुका उरण दिनांक 28.07.2020 मौजे केगाव,घर नं 470, प्रगती वंसत केगाव, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-136 तालुका उरण दिनांक 28.07.2020
मौजे वेश्वी, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-135 तालुका उरण दिनांक 28.07.2020 मौजे दिघोडे, घर नं 249, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-134 तालुका उरण दिनांक 28.07.2020
मौजे चाणजे, घर नं 2098, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-133 तालुका उरण दिनांक 27.07.2020 मौजे म्हातवली, घर नं 60, नागाव रोड, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-132 तालुका उरण दिनांक 27.07.2020
मौजे धुतुम, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-131 तालुका उरण दिनांक 27.07.2020 मौजे सोनारी, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-130 तालुका उरण दिनांक 27.07.2020
मौजे पाणजे, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-129 तालुका उरण दिनांक 27.07.2020 मौजे फुंडे, जेएनपीटी, ता उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-128 तालुका उरण दिनांक 27.07.2020
मौजे डोंगरी, घर नं 72, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-127 तालुका उरण दिनांक 27.07.2020 c-461, सेक्टर 1, जेएनपीटी टाऊनशिप, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-126 तालुका उरण दिनांक 27.07.2020
मौजे मुळेखंड, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-125 तालुका उरण दिनांक 27.07.2020 रा. आंबेदिप बल्डिंग, सेक्टर 51, रुम नं 407, बोकडविरा, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-124 तालुका उरण दिनांक 27.07.2020
इमेज बिल्डींग, प्लॉट नं.298, सेक्टर-19ए चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-609 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
हरीओम बिल्डींग, प्लॉट नं.08, सेक्टर-20, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-608 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 मु. ज्योती सोसायटी, जे-3, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-607 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
अरिहंत अहरम को.ऑप.हौ.सो., बी-5 विंग, कोप्रोली, पो.नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-606 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 उन्नती कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. यु एल 1, बिल्डींग नं. 24, सेक्टर-19, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-605 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
मु.मोरावे, पो.वहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-604 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 मु.कृष्णा आंगण कॉम्प्लेक्स, बी विंग, नेवाळी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-603 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
मु.कोपर (गव्हाण), पो.गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-602 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 गुरुवंश को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 103, सेक्टर-20, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-601 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
मु. वात्सल्य पॅराडाईज बिल्डींग, सी विंग, तिसरा मजला, वावंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-600 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 ट्रायसिटी ॲव्हेनू को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 181, सेक्टर-20, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-599 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
उरत्ती टॉवर को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 133, सेक्टर-02, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-598 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 मु. ओवळे बौध्दवाडा, पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-597 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
मु. पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-596 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 श्री गणेश को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.यु एल 2, बिल्डींग नं.02, सेक्टर-19 ए, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-595 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
प्रयाग गॅलेक्सी, जी विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-594 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 अजिंक्यतारा को.ऑप.हौ.सो., ए विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-593 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
मु. त्रिमुर्ती शरण को.ऑप.हौ.सो., बिल्डींग नं.01, विकासवाडी, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-592 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 मु.दुंदरे, विठ्ठल रुखमाई मंदिर जवळ, पो.मोर्बे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-591 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
सफेअर अपार्टमेंट को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.04, सेक्टर-04, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-590 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 मु.मोहा, पो.उलवा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-589 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
मु.आकांक्षा कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., एन विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-588 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 मु.व्दारा/- हेमंत दिलीप भगत यांची चाळ, घर क्रमांक 9, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-587 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
मु.ओवळे, पो. पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-586 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 मु. मंगळमुर्ती कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., बी विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-585 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
सिटी हाईट्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.17, सेक्टर-20, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-584 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 मु.बालाजी रेसिडेन्सी, इ विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-583 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
मु. दापोली, पो. पारंगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-582 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 मु. बालाजी निवास अपार्टमेंट, रुम नं.302, चिपळे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-581 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
मु.पो.पाले बुद्रुक, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-580 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 साक्षी पार्क, मालेवाडी, बिल्डींग 5, ए-01, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-579 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
श्रीपती आर्केड को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.98, सेक्टर-05, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-578 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 मु. व्दारा/- रमेश केसरीनाथ माळी यांचे घर क्रमांक 533/5, हनुमान नगर, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-577 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
शिरवी प्लाझा को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.25, सेक्टर-02, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-576 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 प्लॅनेट हेरिटेज को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.117, सेक्टर-19, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-575 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
धनवे रेसिडेन्सी, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-574 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 मु.घोसाळवाडी, पो.पोयंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-573 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
मु.कोनार्क को.ऑप.हौ.सो., बिल्डींग नं.21, कोप्रोली, पो.नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-572 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 मु.पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-571 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
मु.भिंगारगांव, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-570 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 पुष्प नारायण कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., बि-11, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-569 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
मु.भिंगारगांव, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-568 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 मु.घोसाळवाडी, पो.पोयंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-567 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
ओमकार रॉयल रेसिडेन्सी, ए विंग, आकुर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-566 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 अदिनाथ सफाईर को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.127, सेक्टर-02, सातवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-565 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
गॅलेक्सी व्हीला को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.47, सेक्टर-19, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-564 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 गिरीजा रेसिडेन्सी, बी विंग, दुसरा मजला, पाली देवद, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-563 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
गणेश प्लाझा को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.109ए, सेक्टर-06, पाचवा मजला, करंजाडे ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-562 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 मु.कोळवाडी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-561 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
उन्नती को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.यु एल 1, बिल्डींग नं.12, सेक्टर-19, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-560 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 बसवेश्वर अपार्टमेंट, एच विंग, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-559 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
उन्नती इलाइट को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.34ए, सेक्टर-03, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-558 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 गितांजली को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.37, सेक्टर-19, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-557 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
तेजस नर्मदा को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.34, सेक्टर-17, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-556 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020 अष्टविनायक फेज-2, बी-17, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-555 तालुका पनवेल दिनांक 25.07.2020
मौजे भेंडखळ, वैकुंठ स्मशानभुमी जवळ, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-123 तालुका उरण दिनांक 24.07.2020 घर नं 7, राम मंदिर जवळ, चिर्ले, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-122 तालुका उरण दिनांक 24.07.2020
मु. पो. जांभुळपाडा, जिल्हा परिषद स्कुल जवळ, जासई, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-121 तालुका उरण दिनांक 24.07.2020 मु. पो. जांभुळपाडा, जिल्हा परिषद स्कुल जवळ, जासई, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-120 तालुका उरण दिनांक 24.07.2020
मु. पो. जांभुळपाडा, जिल्हा परिषद स्कुल जवळ, जासई, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-119 तालुका उरण दिनांक 24.07.2020 मु. पो. जांभुळपाडा, जिल्हा परिषद स्कुल जवळ, जासई, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-118 तालुका उरण दिनांक 24.07.2020
घर नं 441, वेश्वी , ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-117 तालुका उरण दिनांक 24.07.2020 मु.पो. वेश्वी, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-116 तालुका उरण दिनांक 24.07.2020
B 184, सेक्टर 1, जेएनपीटी टाऊनशिप, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-115 तालुका उरण दिनांक 24.07.2020 घर नं 299, विठ्टल मंदिर जवळ, भेंडखळ, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-114 तालुका उरण दिनांक 24.07.2020
घर नं 4338, गणेश नगर, चाणजे, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-113 तालुका उरण दिनांक 24.07.2020 रा. जसखार, घर नं 233, जेएनपीटी, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-112 तालुका उरण दिनांक 24.07.2020
मु. पो. वशेणी, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-111 तालुका उरण दिनांक 24.07.2020 मु.पो धसाकोशी, कोप्रोली, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-110 तालुका उरण दिनांक 24.07.2020
लाईफ स्पेस रेसिडेंन्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.205, सेक्टर-03, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-554 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
मु.गंगा दर्शन सोसायटी, ए-1 विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-553 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 मु.पुष्प गार्डन सोसायटी, ए विंग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-552 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
मु.साईनगर वलप, पो.वलप, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-551 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 मु.कृष्णा बिल्डींग, जी-10, शिलोत्तर रायचूर, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-550 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
मु.पो.वहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-549 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 ओमकार ब्रम्हा को.ऑप.हौ.सो., ए विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-548 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
साईसदन को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.155 , सेक्टर-04, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-547 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 उन्नती बिल्डींग, प्लॉट नं. यु एल 2, बी एल 12, सेक्टर-19, सातवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-546 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
ज्ञानेश्वर माऊल को.ऑप.हौ.सो., ए विंग, विचुंबे गांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-545 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 त्रिमुर्ती मल्हार को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.29 , सेक्टर-03, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-544 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
आस्था आनंद को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.193 ए, सेक्टर-19, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-543 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 साई दर्शन बिल्डींग, प्लॉट नं.96 ए, सेक्टर-21, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-542 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
तेजस वास्तुपुर्ती, बी विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-541 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 अथर्व रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.14, सेक्टर-01, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-540 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
शंकलेश्वर प्लाझा को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.82 ए, सेक्टर-09, आठवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-539 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 निलसिध्दी विष्टा को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.162, सेक्टर-19, तेरावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-538 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
प्रोव्हीजा हाईट्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.179, सेक्टर-17, सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-537 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 मु.पो.चिंध्रण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-536 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
मु. पो. कोपर (गव्हाण), ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-535 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 मु. सुरेश रामभाऊ कडव यांचे घर क्रमांक 225, मोहो गांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-534 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
मु.आकुलवाडी, पो.गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-533 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 मु.आकुलवाडी, पो.गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-532 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
मु.वावेघर, पो.रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-531 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 मु.जांभिवली, पो.आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-530 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
मु.आकुलवाडी, पो.गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-529 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 मु.कराडे खुर्द, पो.रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-528 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
मु.कराडे खुर्द, पो.रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-527 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 मु.कराडे खुर्द, पो.रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-526 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
मु.कराडे खुर्द, पो.रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-525 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020 श्री रामेश्वर को.ऑप.हौ.सो., बी विंग, विचुंबे गांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-524 तालुका पनवेल दिनांक 24.07.2020
प्राईम रेसिडेन्सी बिल्डींग, प्लॉट नं.19/20, सेक्टर-16 बी, पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-523 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020 महालक्ष्मी सिटी, बिल्डींग नं.04, बी-306, विहीघर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-522 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020
प्रगती पार्क को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.13, सेक्टर-05, संपुर्ण शॉप, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-521 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020 चमुंडा हील्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.25, सेक्टर-01, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-520 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020
व्हीजन प्रेयर को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.109, सेक्टर-20, सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-519 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020 मु.कल्पेश चाळ, अजिवली, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-518 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020
साई विहार को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.149, सेक्टर-04, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-517 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020 व्हाईट विंग बिल्डींग, प्लॉट नं.207, सेक्टर-23, सातवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-516 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020
लवेंडर सोसायटी, इ विंग, इंडीया बुल्स, कोन, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-515 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020 मु.भिंगारवाडी, पो.भिंगार, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-514 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020
मु.ओवळे, पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-513 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020 परिश्रम को.ऑप.हौ.सो., ए विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-512 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020
लक्ष्मीकल्प को.ऑप.हौ.सो., ए विंग, विचुंबे गांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-511 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020 मु.न्हावे खाडी, पो.न्हावे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-510 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020
बालाजी रेसिडेन्सी, एम विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-509 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020 मु.पो.पाले बुद्रुक, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-508 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020
मु.डोलघर, पो.बारापाडा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-507 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020 रिध्दी सिध्दी गॅलेक्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.06, सेक्टर-2ए, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-506 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020
कल्पवृक्ष सोसायटी, क्यु-2 बिल्डींग, कानपोली, पो.हेदूटणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-505 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020 सद् गुरु बिल्डींग, प्लॉट नं.08, सेक्टर-02, दुसरा मजला, करंजाडे ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-504 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020
घर क्रमांक 171, फराडपाडा, मोर्बे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-503 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020 मु.वारदोली, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-502 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020
सद् गुरु अपार्टमेंट, प्लॉट नं.08, सेक्टर-02, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-501 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020 साई बसेरा बिल्डींग, प्लॉट नं.170, सेक्टर-23, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-500 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020
मु.पो.बोर्ले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-499 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020 इडन पार्क को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं.176, सेक्टर-19, सातवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-498 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020
पुष्प गार्डन सोसायटी, बी विंग, विचुंबे गांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-497 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020 ओमकारेश्वर सोसायटी, बोनशेत, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-496 तालुका पनवेल दिनांक 23.07.2020
मौजे खोपटे पाटील पाडा, कोप्रोली, ता.उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-109 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020
अे-9, प्रेम क्रिष्णा बिल्डींग, उरण, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-108 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020 घर नं 12, उरण कोटनाका, तिसाई शोरुम जवळ,उरण, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-107 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020
बी-3, पहिला माळा, कामत रोड, विमल तलावाच्या बाजुला,उरण, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-106 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020 बी-14, जरी मरी मंदिर, कोटनाका , ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-105 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020
बी-8, सर्वेश सिध्दीविनायक सोसायटी, पोलिस लाईन जवळ, उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-104 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020 वासुदेव निवास, ओमकार कॉलनी, उरण , ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-103 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020
घर नं 5, मोरा, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-102 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020 मौजे सोनारी ता.उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-101 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020
अे/63/7, सेक्टर 1, रुम नं 7, जेएनपीटी, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-100 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020 घर नं 2, नित्यानंद महाराज चाळ, नवघर, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-99 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020
घर नं 74, शंकर मंदिर जवळ, सावरखार, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-98 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020 मौजे सावरखार, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-97 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020
सेक्टर 15, द्रोणागिरी,ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-96 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020 मौजे दिघोडे, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-95 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020
घर नं 737, मौजे चिरले, पोस्ट जासई, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-94 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020 घर नं 531,दिघोडे, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-93 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020
घर नं 27‍ , दिघोडे, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-92 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020 घर नं 174, पाणजे, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-91 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020
बी-43, सेक्टर 3,जेएनपीटी टाऊनशिप, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-90 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020 घर नं 242, कुलदेवी मंदिराजवळ, बोकडविरा, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-89 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020
घर नं 851, आवरे, ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-88 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020 घर नं 236, कोप्रोली ता.उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-87 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020
घर नं 107, खोपटे, ता.उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-86 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020 घर नं 337, सोनारी ,ता. उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ उरण-85 तालुका उरण दिनांक 22.07.2020
प्रगतीस्पर्श को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 206, सेक्टर-19, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-495 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 मु. कोपर (गव्हाण), पो.गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-494 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
रिध्दी सिध्दी सोसायटी, ए विंग, पेठ गांव, पो.कोळखे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-493 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 मु. बाग आळी, पोयंजे, पो.पोयंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-492 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
मु. कोन, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-491 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 पुष्प नारायण कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग नं.25 एफ, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-490 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
निरंकारी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 105, सेक्टर-20, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-489 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 मु. पो. वहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-488 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
भवानी दर्शन को.ऑप.हौ.सो., सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-487 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 निंबेश्वर पार्क को.ऑप.हौ.सो., ए विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-486 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
ओमकार पार्क-2 सोसायटी, ए विंग, विचुंबे गांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-485 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 मु. पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-484 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
महालक्ष्मी सिटी, बी टाईप, बिल्डींग नं.01, ए विंग, विहिघर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-483 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 सिध्दीविनायक अपार्टमेंट को.ऑप.हौ.सो., शिवनगर देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-482 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
पुष्प नारायण कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., बिल्डींग नं.12ए, देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-481 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 संगीता शेळके यांची चाळ, दुसरा मजला, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-480 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
मु. चावणे, पो. आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-479 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 युवराज व्हीला, प्लॉट नं. 167, सेक्टर-23, तिसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-478 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
ड्रीम हाऊस को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 91, सेक्टर-09, दहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-477 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 एम जी एम रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 161, सेक्टर-19, पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-476 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
अदिनाथ हेरिटेज को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 38, सेक्टर-17, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-475 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 मु. पो. अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-474 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
नेवाळी रेस्टहाऊस, पो. नेवाळी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-473 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 मु. चिंचवली, पो.मोर्बे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-472 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
शिरवी हेरिटेज को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 153बी, सेक्टर-04, ए विंग, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-471 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 कलश रेसिडेन्सी, प्लॉट नं. 10, सेक्टर-04, ए विंग, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-470 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
निलांबरी को.ऑपहौ.सो, डी विंग, रुम नं.302, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-469 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 मु. बोर्ले, पो. आजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-468 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
वक्रतुंड को ऑप हौ सो ए विंग विकास वाडी, रुम नं.114 देवद , पो. देवद, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-467 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 डेल्टा टॉवर, प्लॉट नं. 01, सेक्टर-08, सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-466 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
विष्णू निवास, प्लॉट नं. 110, सेक्टर-आर-3, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-465 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 डीफोडाईल बिल्डींग, प्लॉट नं. बी-23, सेक्टर-08, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-464 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
भगवती इनटेरिया को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 01, सेक्टर-09, पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-463 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 रातराणी को ऑप हौ सो स्टॅडर्ड बिल्डींग नं.9 बी, महालक्ष्मीनगर नेरे , पो. नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-462 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
मु. पो. आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-461 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 श्री.संतोष जितेकर चाळ, कोळखे गांव, पो. ओ एन जी सी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-460 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
घर क्र.45, बालाजी सोसायटी, मोहो गांव पो. चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-459 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 मु. गणेशनगर वलप, पो. वलप, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-458 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
मु. पो. जांभिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-457 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 साक्षी पार्क को ऑप हौ सोसायटी,टाईप-1, सी विग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-456 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
शुभेच्छा पार्क को ऑप हौ सोसायटी,बी विग,रुम नं.104, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-455 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 कृष्णा आंगण को.ऑप.हौ.सो., नेवाळी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-454 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
आई सदनिका घर क्रमांक 413, विचुंबे गाव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-453 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 शिवकृपा को.ऑप.हौ.सो., विठ्ठल मंदिराजवळ, बी विग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-452 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
मु. पो. वडघर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-451 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 मु. आंबिवली, पो. नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-450 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
गुरुकृपा रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 89, सेक्टर-02, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-449 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 डेल्टा टॉवर को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 01, सेक्टर-08, दहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-448 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
आरामस कॉम्प्लेक्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 87, सेक्टर-21, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-447 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 सोनाई रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 02, सेक्टर-5ए, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-446 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
श्री लक्ष्मी पार्क को.ऑप.हौ.सो., डी विग, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-445 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 मु. शेलघर, पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-444 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
मु. शिवाजीनगर (गव्हाण), पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-443 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 मु. पो. न्हावा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-442 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
मु. पो.गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-441 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020 मु. शिवाजीनगर (गव्हाण), पो.गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-440 तालुका पनवेल दिनांक 22.07.2020
आस्मिता बिल्डींग, युगांतर कॉम्प्लेक्स, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-439 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 गिमीराज इम्पेरियल को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 122ए, सेक्टर-06, दुसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-438 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
निंबेश्वर आंगण, बी विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-437 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 मु. पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-436 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
मु. दापोली, पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-435 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 मु. ओवळे, पो.पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-434 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
सनातन संकुल, डी-29 रो हाऊस, देवद गांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-433 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 कार्तिकेय गार्डन, बी-विंग, मालेवाडी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-432 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
शगुन पॅराडाईज को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 61ए, सेक्टर-05, सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-431 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 ऑर्चिड मिडोन को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 10, सेक्टर-20, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-430 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
गुरुकृपा अरामस को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 87, सेक्टर-21, ए विग, आकरावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-429 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 मु. ठाकूरवाडी (हालटेप) वारदोली, पो. चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-428 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
मु. पो. वाजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-427 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 दिपसीटी को.ऑप.हौ.सो,. फेज-2, बी विंगी, पहिला मजला, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-426 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
पृथ्वी हाईट्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 190, सेक्टर-19, पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-425 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 मु.रिटघर, पो. मोर्बे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-424 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
मु. पो. पोयंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-423 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 मु. पो. पाले बुद्रुक, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-422 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
कृष्णा पार्क, बिल्डींग नं. ए-2, रुम नं..05, पाले बुद्रुक, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-421 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 मु. कोप्रोली, गावदेवी मंदिराजवळ, पो.नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-420 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
रिध्दी सिध्दी सोसायटी, ए विंग, पेठ गांव, पो. कोळखे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-419 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 मु. पो. गुळसुंदे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-418 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
मु. पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-417 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 मु. पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-416 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
मु. दुंदरे, पो. मोर्बे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-415 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 मु. पो. चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-414 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
मु. बार्ले, पो. अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-413 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 मु. भोकरपाडा, पो.पोयंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-412 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
मु. बेलवली गांव, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-411 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 अष्टविनायक फेज-2, बी-20, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-410 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
ओमकार पुरम त्रिकुट, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-409 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 समाधान को.ऑप.हौ. सोसायटी, बी विंग, कोळखे पेठ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-408 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
गोकुळ कॉम्प्लेक्स, बिल्डींग नं.06, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-407 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 गुरु अशिष बिल्डींग, प्लॉट नं. 103, सेक्टर-20, तळ मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-406 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
पुष्प नारायण कॉम्प्लेक्स को.आपॅ.हौ.सो., बिल्डींग नं.15, देवद गांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-405 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 वॉटर्स एज को.आपॅ.हौ.सो., ए विंग, वाजे, पो.वाजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-404 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
स्काय को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 92, सेक्टर-09, दहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-403 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 मु. पेठ गांव, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराजवळ, पो. कोळखे पेठ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-402 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
संतोष धोंडू सुरते बिल्डींग, घर क्रमांक 954, विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-401 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 मु. पो. शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-400 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
मु. पो. साई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-399 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020 के के इन्क्लाव को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 187, सेक्टर-19, सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-398 तालुका पनवेल दिनांक 21.07.2020
मु. पो. वाजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-397 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 क्रिस्टल पार्क को.ऑप.हौ.सो., ए विंग, प्लॉट नं.211, विचुंबे गांव, पो. विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-396 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
शिवम को.ऑप.हौ.सो., जी विंग, विचुंबे गांव, पो. विचुंबे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-395 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु. गणेशनगर (जयवंत पाटील घराजवळ) वलप, पो. वलप, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-394 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. पो. वलप, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-393 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु. पो. वलप, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-392 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
ग्रीन एकर सोसायटी, बिल्डींग नं.09 , वाकडी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-391 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 शक्ती रेसिडेन्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 66, सेक्टर-05, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-390 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
विश्व सियानो को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 143, सेक्टर-23, आठवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-389 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 निरंकारी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 105, सेक्टर-20, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-388 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
श्री साई संदेश सोसायटी, , सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-387 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 गोकुळधाम सोसायटी, 2 ए, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-386 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
स्वागत कॉम्प्लेक्स त्रिमुर्ती सोसायटी, ए-8, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-385 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु. घर क्रमांक 78, गावदेवी मंदिरा जवळ, सुकापूर ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-384 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
बाळराम मोकळ चाळ, भगतवाडी, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-383 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु. शिवाजीनगर कसळखंड, पो.सोमटणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-382 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. घर क्रमांक 13, शिवकर गांव, पो.चिखले, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-381 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु. पो. पाले बुद्रुक, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-380 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. पो. पाले बुद्रुक, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-379 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु. कुत्तरपाडा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-378 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. कोपर, पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-377 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 ओम साई रेसिडेंन्सी को.आपॅ.हौ.सो., इ विंग, डेरवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-376 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
कळश रेसिडेंन्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 10, सेक्टर-04, सी विंग, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-375 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 उन्नती इलाइट को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 30, सेक्टर-03, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-374 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
घोरपडे निवास, प्लॉट नं.122ए, सेक्टर-06, रुम नं. 06, 07, 08, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-373 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 गायत्री छाया को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 35, सेक्टर-03, बी विंग, सातवा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-372 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. कोपर, पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-371 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 जीवनधारा को.ऑप.हौ.सो., इ विंग, देवद गांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-370 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. दापोली, पो. पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-369 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु. भिंगार, पो.अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-368 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. बामणडोंगरी, पो.वहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-367 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मारुती सदन, आदई गांव, पो.आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-366 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. कराडे बुद्रुक, पो. रसायनी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-365 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु. पो. शिरढोण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-364 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
श्री संतोष जितेकर चाळ, कोळखे, पो.ओ.एन.जी.सी., ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-363 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु. कसळखंड, पो.सोमटणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-362 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. कसळखंड, पो.सोमटणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-361 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 लवेंडर को.ऑप.हौ.सो., 2जी बिल्डींग, इंडिया बुल्स कोन, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-360 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. डोलघर, पो. बारापाडा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-359 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु. पो. वहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-358 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. डुंगी, पो. पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-357 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 हावरे सोसायटी, बिल्डींग नं.11, पाले बुद्रुक, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-356 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु.ओवळे, पो. पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-355 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 साई वृंदावन को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 164, सेक्टर-04, सहावा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-354 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु.पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-353 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु.पो. गव्हाण, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-352 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. दापोली, पो. पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-351 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु. ओवळे, पो. पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-350 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. घर क्रमांक 797 व 1066, भिंगार गांव, पो. अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-349 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 उन्नती को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. यु एल 1, बिल्डींग नं.22, सेक्टर-19, सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-348 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. पो. वलप, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-347 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 लँडमार्क लेक्सी को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 294, सेक्टर-17, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-346 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
साई संगम को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 17, सेक्टर-21, सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-345 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 प्रगती होम्स को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 32, सेक्टर-20, सहावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-344 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
आस्था को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 85, सेक्टर-05, पहिला मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-343 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 सरस्वती सदन को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 43, सेक्टर-02, दुसरा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-342 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
पायल पॅलेस को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. 14, सेक्टर-17, रुम नं. 1301, तेरावा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-341 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 उन्न्ती को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं. यु एल 04, सेक्टर-19, पाचवा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-340 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
के के सॉलिटीयर को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं 111, सेक्टर-20, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-339 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मेगा इष्टा को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं 41, सेक्टर-17, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-338 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
शामशेठ टॉवर को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं 04, सेक्टर-19, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-337 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 आकाश सोसायटी, ए विंग, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-336 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. पो. पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-335 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु. नितळस, पो. वावंजे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-334 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. न्हावे खाडी, पो.न्हावा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-333 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 हिंदुस्थान नगर, शांतीवन, ए विंग, पो.मोर्बे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-332 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु. कोळवाडी, पो.पडघे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-331 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 श्री.कृष्णा रघुनाथ पाटील यांची चाळ, मु.पो.खैरणे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-330 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
श्री कृष्णा दर्शन को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं 56, सेक्टर-04, तिसरा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-329 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 टुडे रॉयल इलिझम को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं 47, सेक्टर-02, इ विंग, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-328 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
भावेश्वर अपार्टमेंट को.ऑप.हौ.सो., प्लॉट नं 34, सेक्टर-3, चौथा मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-327 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु.पो.कानपोली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-326 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020
मु.बामणडोंगरी, पो.वहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-325 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020 मु.सवणे, पो.आपटा, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ पनवेल-324 तालुका पनवेल दिनांक 20.07.2020

उपविभागीय कार्यालय कर्जत आदेश
मौजे टाकवे येथील घर क्र. 58 अ, उत्तरेस रा.जि.प.शाळा टाकवेकडे जाणारा रस्ता, दक्षिणेस मोकळी जागा, पश्चिमेस श्री.पंढरीनाथ दळवी यांचे घर, पुर्वेस रा.जि.प.शाळा टाकवे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-459 तालुका कर्जत दिनांक 30.07.2020
मौजे मोठे वेणगांव येथील घर क्र. 216, उत्तरेस श्री.राम श्रीपत कोतेकर यांचे घर, दक्षिणेस फॉरेस्ट मोकळी जागा, पश्चिमेस श्री.गोपाळ शेळके गेस्ट हाऊस, पुर्वेस रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-458 तालुका कर्जत दिनांक 30.07.2020 मौजे मोठे कर्जत येथील म्हाडा कॉलनी प्लॉट क्र.114, उत्तरेस प्लॉट क्र.108, दक्षिणेस प्लॉट क्र.119, पश्चिमेस प्लॉट क्र.113, पुर्वेस प्लॉट क्र.115 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-457 तालुका कर्जत दिनांक 30.07.2020
मौजे मोठे वेणगांव येथील घर क्र. 263, उत्तरेस श्री.मनोहर जयराम भोपतराव व प्रमोद जयराम भोपतराव यांचे घर, दक्षिणेस पाण्याचा ओढा, पुर्वेस श्री.अनिल जयराम भोपतराव यांचे घर, पश्चिमेस श्री.शिशिर दिनकर थत्ते यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-456 तालुका कर्जत दिनांक 30.07.2020 मौजे हालिवली येथील घर क्र. 209, उत्तरेस विठ्ठल मंदिर, दक्षिणेस श्री.नरेश खंडू बोराडे यांचे घर, पुर्वेस श्री.तानाजी काशिनाथ शिंदे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.सुरेश मुकुंद बोराडे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-455 तालुका कर्जत दिनांक 30.07.2020
मौजे बोपेले येथील महालक्ष्मी आंगण बिल्डींग, उत्तरेस नेरळ-कशेळे मेन रोड 5 मी. अंतरावर, दक्षिणेस शुभरा आघोर यांचा बंगला, पुर्वेस कोल्हारे चारफाटा 10 मी. अंतरावर, पश्चिमेस श्री.अशोक कारंडे यांचा बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-454 तालुका कर्जत दिनांक 30.07.2020 मौजे कळंब येथील घर क्र. 633 ब, उत्तरेस हरिचंद्र बदे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.विनोद बदे यांचे घर, पुर्वेस श्री.सुनिल वि. बदे व सुरेंद्र वि. बदे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.एकनाथ बदे व सिताराम बदे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-453 तालुका कर्जत दिनांक 30.07.2020
मौजे कर्जत येथील घर क्र. 248, उत्तरेस श्री. अनंत शिंदे यांचे घर, दक्षिणेस श्री. पवार यांचे घर, पश्चिमेस नृसिंह अपार्टंमेंट, पुर्वेस श्री. आरेकर यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-452 तालुका कर्जत दिनांक 28.07.2020 मौजे पळसदरी येथील घर क्र. 253, उत्तरेस श्री.मोहन शिंदे यांचे घर, दक्षिणेस श्री. संदिप सुर्वे यांचे घर, पश्चिमेस श्री. मंगेश रामकृष्ण शिंदे, पुर्वेस रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-451 तालुका कर्जत दिनांक 28.07.2020
मौजे धाकटे वेणगाव येथील घर क्र. 1156, उत्तरेस कर्जत-वेणगाव रस्ता, दक्षिणेस श्री. संजय विठ्ठल पालकर यांचे घर, पश्चिमेस मोकळी जागा, पुर्वेस श्री. चंद्रकांत चिंधु तिखंडे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-450 तालुका कर्जत दिनांक 28.07.2020 मौजे दहिवली येथील घर क्र. 182/ब, उत्तरेस झेंडेवाडी कडे जाणारा रस्ता व माळरान, दक्षिणेस श्री. रविंद्र मिसाळ यांचे घर, पश्चिमेस श्री. सुनिल धोंडु विरले यांचे घर, पुर्वेस श्री. दिनेश विरले यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-449 तालुका कर्जत दिनांक 28.07.2020
मौजे वेणगाव येथील घर क्र. 124/ब, उत्तरेस श्री. तुकाराम गणपत गायकर यांचे घर, दक्षिणेस श्री. यशवंत गणपत गायकर यांचे घर, पश्चिमेस श्री. तानाजी शंकर थोरवे यांचे घर, पुर्वेस श्री. अरविंद गोविंद चौधरी यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-448 तालुका कर्जत दिनांक 28.07.2020 मौजे बीड बु. येथील घर क्र. 220/ब, उत्तरेस श्री. रामदास परशुराम लोभी यांचे घर, दक्षिणेस श्री. जनार्दन काशिनाथ (दाजी) लोभी यांचे घर, पश्चिमेस श्री. प्रतिभा प्रमोद बार्शी यांचे घर, पुर्वेस श्री. भास्कर नथु लोभी यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-447 तालुका कर्जत दिनांक 28.07.2020
मौजे दहिवली त. निड येथील गीध हाऊस क्र.440, उत्तरेस श्री.वासुदेव मुळे यांचे घर, दक्षिणेस न.पा.रस्ता, पुर्वेस श्री.राजाराम देवरुखकर यांचे घर, पश्चिमेस श्री.प्रकाश बामणे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-446 तालुका कर्जत दिनांक 27.07.2020 मौजे कलोते मोकाशी येथील बिल्डींग क्र.79ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-445 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे जांभिवली येथील घर क्र.68 अ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-444 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे डोणवत येथील उत्तम गॅल्वा स्टिल कंपनीतील बिल्डींग क्र.8 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-443 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे वडविहिर येथील घर क्र.123/2 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-442 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे लोधिवली येथील घर क्र.267 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-441 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे चौक येथील घर क्र.131 व सभोवतलाचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-440 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे वासांबे येथील बिल्डींग क्र. डी-1, एम.आय.डी.सी.कॉलनी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-439 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे वासांबे येथील घर क्र. इ-2, एम.आय.डी.सी.कॉलनी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-438 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे वाशिवली येथील घर क्र. 9 क व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-437 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे आळी आंबिवली येथील घर क्र. 525 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-436 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे चांभार्ली येथील घर क्र. 303 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-435 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे रिस येथील बिल्डींग क्र. 664 अमित सोसायटीच्या समोर दुर्गामाता कॉलनी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-434 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे वरोसेवाडी येथील घर क्र. 88 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-433 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे कांबे येथील घर क्र. 66 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-432 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे कलोते मोकाशी येथील घर क्र. 182 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-431 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे वाशिवली येथील घर क्र. 367 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-430 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे रिस येथील वसंत कुंज सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-429 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे वासांबे (शिवनगर) येथील घर क्र. 234 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-428 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे रिस येथील श्रीसेवा सोसायटी, गणेश नगर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-427 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे चांभार्ली येथील बिल्डींग क्रमांक 16/अ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-426 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे रिस येथील संतोषी माता बिल्डींग मातोश्री संकुल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-425 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे वासांबे नवीन पोसरी येथील किरण खारकर यांची बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-424 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे रिस येथील मंदार सरीता सोसायटी बि विंग दुर्गामाता कॉलनी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-423 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे चांभार्ली येथील घर क्र. 27/1 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-422 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे रिस येथील घर क्र. 630 नर्मता बंगला दुर्गामाता कॉलनी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-421 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे बोरगाव खुर्द येथील बिल्डींग क्र. 316 ब व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-420 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे टेंभरी येथील घर क्र. 289 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-419 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे चौक येथील बिल्डींग क्र. 2/326 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-418 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे चौक येथील घर क्र. 1/497 लक्ष्मी अपार्टमेंट व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-417 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे चौक येथील घर क्र. 166/3 क व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-416 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020 मौजे तुपगाव येथील घर क्र. 601 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-415 तालुका खालापूर दिनांक 27.07.2020
मौजे कर्जत येथील सरकारी बंगला, उत्तरेस टेकडी, दक्षिणेस कचेरी रोड, पुर्वेस कर्जत नगर परिषद पाण्याची टाकी, पश्चिमेस इरिगेशन कार्यालय कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-414 तालुका कर्जत दिनांक 25.07.2020 मौजे खांडपे येथील घर क्र. 603, उत्तरेस श्री.नामदेव काळुराम पवार यांचे घर, दक्षिणेस श्री.भिमा रघुनाथ पवार यांचे घर, पुर्वेस श्रीम.चांगुणाबाई हरी पवार यांचे घर, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-413 तालुका कर्जत दिनांक 25.07.2020
मौजे नेरळ येथील घर क्र. 403/8/9/101, उत्तरेस हॉटेल साईप्रसाद ते गफुर सरदार शेख यांचे घर, दक्षिणेस साई श्रद्धा हॉटेल ते म.हसन गुलाम म.हसन कोलेकर यांचे घर, पुर्वेस डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग ते मध्य रेल्वे स्टेशन नेरळ, पश्चिमेस लक्ष्मी अपार्टमेंट को.ऑ.सोसायटी व श्रीमती दुर्गाबाई महादेव मोरे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-412 तालुका कर्जत दिनांक 25.07.2020 मौजे बांधिवली येथील घर क्र. 19, उत्तरेस पाण्याचा ओहोळ, दक्षिणेस रस्ता, पुर्वेस के.बी.के. नगर, पश्चिमेस शेलू-बांधिवली मेन रोड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-411 तालुका कर्जत दिनांक 25.07.2020
मौजे धाकटे वेणगांव येथील घर क्र. 1, उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस रस्ता व श्री.हेमंत सुरेश बडेकर यांचे घर, पुर्वेस श्री.समिर कडुसकर यांची मोकळी जागा, पश्चिमेस श्री.विश्वास बोराडे व सचिन वझे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-410 तालुका कर्जत दिनांक 25.07.2020 मौजे मोहिली येथील घर क्र. 27, उत्तरेस राम मंदिर, दक्षिणेस श्रीम.भाग भालचंद्र दुर्गे यांचे घर व अंतर्गत रस्ता, पुर्वेस श्री.भगवान मारुती दुर्गे यांचे घर व अंतर्गत रस्ता, पश्चिमेस श्री.संतोष वाळकू धाणस यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-409 तालुका कर्जत दिनांक 25.07.2020
मौजे दहिवली त.निड येथील बद्रीनाथ अपार्टमेंट, उत्तरेस श्री.दत्त हॉस्पीटल, दक्षिणेस व्यंकटेश अपार्टमेंट, पश्चिमेस श्री.भोईर यांचा बंगला, पुर्वेस न.प. रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-408 तालुका कर्जत दिनांक 25.07.2020 मौजे दामत येथील घर क्र. 263, उत्तरेस मोसिम नजे यांचे घर, दक्षिणेस फजू नजे यांचे घर, पश्चिमेस हाजू नजे यांचे घर, पुर्वेस आदनान नजे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-407 तालुका कर्जत दिनांक 25.07.2020
मौजे मुद्रे खु. येथील विजय गॅलेक्सी ए विंग, उत्तरेस गुरु कैलाश सोसायटी, दक्षिणेस आदिवासी वसतीगृह, पश्चिमेस मोकळी जागा, पुर्वेस साई लिला सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-406 तालुका कर्जत दिनांक 25.07.2020 मौजे कशेळे येथील घर क्र. 148 अ, उत्तरेस कशेळे नेरळ रस्ता, दक्षिणेस भातशेती, पश्चिमेस श्री. भास्कर दामु पाटील यांचे घर, पुर्वेस श्री. किशोर मते यांचे घर व दुकान कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-405 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020
मौजे चिंचवाडी येथील घर क्र. 870, उत्तरेस श्री. लक्ष्मण पारधी यांचे घर, दक्षिणेस वारे नेरळ रस्ता, पश्चिमेस श्री. मनोहर लक्ष्मण पारधी यांचे घर, पुर्वेस श्री. काशीनाथ खंडु आवारे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-404 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020 मौजे वदप येथील घर क्र. 446, उत्तरेस श्रीम. नंदाबाई दुंदा गभरणे यांचे घर, दक्षिणेस श्री. शारदा अंकुश सुर्वे यांचे घर, पश्चिमेस वदप गौरकामथ, पुर्वेस श्रीम. कल्पना दिगंबर धारप यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-403 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020
मौजे वर्णे येथील घर क्र. 1, उत्तरेस श्री. प्रदिप देशमुख यांचे घर, दक्षिणेस श्री.मारुती देशमुख यांचे घर, पश्चिमेस शेतजमिन, पुर्वेस श्री. कृष्णा देशमुख यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-402 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020 मौजे कशेळे येथील घर क्र. 90, उत्तरेस श्री. जगन्नाथ रघुनाथ मते यांचे घर, दक्षिणेस श्री.स्वप्निल रामदास मते यांचे घर, पश्चिमेस मोकळी जागा, पुर्वेस रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-401 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020
मौजे कळंब येथील रुम नं. 175 अ, उत्तरेस तौफिक मुराद खान यांचे घर, दक्षिणेस अमजद मुर्तूजा खान यांचे घर, पश्चिमेस मुनावर खान यांचे घर, पुर्वेस साजिद डोंगरे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-400 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020 मौजे कर्जत येथील प्रेमसिंधू सोसायटी, कोतवाल नगर चे उत्तरेस चड्डा टेरेस, दक्षिणेस मानस कॉम्प्लेक्स, पश्चिमेस सुशीला सह.सोसायटी, पुर्वेस शिवसृष्टी सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-399 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020
मौजे दहिवली त.निड येथील घर नं. 421, चे उत्तरेस कोरडे वाडा, दक्षिणेस श्री. थोरवे यांचे घर, पश्चिमेस पिणपुटंकर वाडा, पुर्वेस श्री.मुरकुटे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-398 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020 मौजे दहिवली त.निड येथील यशो नारायण इमारत, ए विंग, उत्तरेस श्री.घुमरे यांचे घर, दक्षिणेस राम मंदिर, पश्चिमेस मोकळी जागा, पुर्वेस जनता शाळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-397 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020
मौजे दहिवली त.निड येथील रुम नं. 04 चे उत्तरेस यशवंत अपार्टमेंट, दक्षिणेस करोडे वाडा, पश्चिमेस श्री.पाटेरे यांचे घर, पुर्वेस सुमनराज अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-396 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020 मौजे वारे येथील घर क्र. 449 (अ) चे उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस मोकळी जागा, पश्चिमेस मोकळी जागा, पुर्वेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-395 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020
मौजे भिसेगांव येथील घर क्र. 126 रुम नं. 1 ते 5 चे उत्तरेस श्री.सुनिल जाधव यांचे घर, दक्षिणेस मोकळी जागा, पश्चिमेस श्री. पांडुरंग राऊत यांची चाळ, पुर्वेस श्री. किसन लोखंडे यांची चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-394 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020 मौजे कर्जत येथील घर क्र.1/2136 चे उत्तरेस म्हाडा ग्राऊंड, दक्षिणेस प्लॉट क्र.113 ते 114, पश्चिमेस लागून प्लॉट क्र.109, पुर्वेस लागून प्लॉट क्र.107 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-393 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020
मौजे नेरळ येथील घर क्र.2063 चे उत्तरेस श्री.हरि गोविंद सोमन व बाळकृष्ण तुकाराम गवळी यांचे घर, दक्षिणेस श्री.बाबुराव जानु मेंगाळ व नामदेव बामा गवळी यांचे घर, पश्चिमेस गंगा अपार्टमेंट इमारत ते श्री.सुधीर पद्‌माकर राजे यांचे घर, पुर्वेस श्री.संतोष देहू शेळके व श्री.अरुण प्रभाकर कारुळकर यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-392 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020 मौजे दामत येथील घर क्र.531 चे उत्तरेस श्री.याकुब नजे यांचे घर, दक्षिणेस मौजे दामत-भडवळ रस्ता, पश्चिमेस दामत उर्दु शाळा, पुर्वेस पापा इद्रीस आढाळ यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-391 तालुका कर्जत दिनांक 24.07.2020
मौजे हालिवली येथील घर क्र.64ब चे उत्तरेस श्री.खंडू दत्तू बोराडे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.गणेश कृष्णा बोराडे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.बाळा शांताराम थोरवे यांचे घर, पुर्वेस श्री.मनोज नेताजी बोराडे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-390 तालुका कर्जत दिनांक 23.07.2020 मौजे भानवज (वर्धमाननगर), खोपोली येथील आशमल अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-389 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020
मौजे शिळ (शिळफाटा) यशवंतनगर येथील 206 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-388 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020 मौजे भानवज, खोपोली येथील गुलशन सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-387 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020
मौजे गगनगिरी विहार, खोपोली येथील आयरीस बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-386 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020 मौजे विहारी (बौद्धवाडा), खोपोली येथील फ्लॅट नं.6 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-385 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020
मौजे शिळ (शिळफाटा) येथील घर क्र.108 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-384 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020 मौजे चिंचवली शेकीन बोद्धवाडा येथील घर क्र.103 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-383 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020
मौजे लक्ष्मीनगर, खोपोली येथील अरिहंत गार्डन बिल्डींग नं.ए-2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-382 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020 मौजे लक्ष्मीनगर, खोपोली येथील अरिहंत रेसिडेन्सी बि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-381 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020
मौजे भानवज बौद्धवाडा, खोपोली येथील घर क्र.86 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-380 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020 मौजे पाटणकर चौक, खोपोली येथील मन्नत बिल्डींग नं.01 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-379 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020
मौजे लक्ष्मीनगर, खोपोली येथील अरिहंत गार्डन विंग डि-6 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-378 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020 मौजे भानवज (सोमजाईवाडी), खोपोली येथील मुख्याधिकारी यांचे निवास कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-377 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020
मौजे शास्त्रीनगर, खोपोली येथील वैभव आर्केड बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-376 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020 मौजे मोहनवाडी, खोपोली येथील घर क्र.ए/187 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-375 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020
मौजे काटरंग, खोपोली येथील हरीदर्शन बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-374 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020 मौजे भानवज, खोपोली येथील गणेश कृपा सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-373 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020
मौजे विहारी, सिद्धार्थनगर येथील घर क्र. 51/4/1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-372 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020 मौजे वावर्ले येथील घर क्र. 141/1, 104/1, 104/2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-371 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020
मौजे वासांबे येथील आशिर्वाद बिल्डींग, नवीन पोसरी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-370 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020 मौजे चौक येथील घर क्र. 126 क व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-369 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020
मौजे आंबिवली त. तुंगारतन येथील घर क्र. 627, श्री.समर्थ कृपा सदन आळी आंबिवली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-368 तालुका खालापूर दिनांक 23.07.2020 मौजे गौरकामथ येथील घर क्र.101 चे उत्तरेस श्री.रमेश वामन मिसाळ यांचे घर, दक्षिणेस श्री.बारकु विष्णू मिसाळ यांचे घर, पश्चिमेस मोकळी जागा, पुर्वेस पाण्याचा ओढा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-367 तालुका कर्जत दिनांक 23.07.2020
मौजे गुंडगे येथील शिवसृष्टी कॉम्पलेक्स डी विंगचे उत्तरेस साई दिप बिल्डींग, दक्षिणेस मोकळी जागा, पश्चिमेस मारोती गॅलेक्सी इमारत, पुर्वेस दगडे यांची चाळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-366 तालुका कर्जत दिनांक 23.07.2020 मौजे मुद्रे बु. येथील सुमित अंगण अपार्टमेंटचे उत्तरेस हायवे रस्ता, दक्षिणेस मार्बल शिप्रा इमारत, पुर्वेस मुख्य रस्ता, पश्चिमेस मार्बल शिप्रा इमारत अंतर्गत रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-365 तालुका कर्जत दिनांक 23.07.2020
मौजे मुद्रे खु. येथील सार्थक होम्स डी विंगचे उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस शिवाई बंगला, पुर्वेस श्री.थोरवे यांचे घर, पश्चिमेस सुखम हॉस्पीटल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-364 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020 मौजे कर्जत येथील ओम वृंदावन सोसायटीचे उत्तरेस श्री.हरकुडे यांचा बंगला, दक्षिणेस न.प.रस्ता, पुर्वेस श्री.परब यांचा बंगला, पश्चिमेस कोतवाल नगर रोड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-363 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020
मौजे मुद्रे बु. येथील घर क्र.103 चे उत्तरेस रेल्वे ब्रीज मुरबाड हायवे रोड, दक्षिणेस तहसील कार्यालय टेकडी, पुर्वेस श्री.संजय कांबळे यांचे घर, पश्चिमेस रेल्वे पटरी लाईन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-362 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020 मौजे गुंडगे येथील गजानन अपार्टमेंट चे उत्तरेस गजानन अपार्टमेंट, दक्षिणेस मोकळी जागा, पुर्वेस रेल्वे, पश्चिमेस विजय अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-361 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020
मौजे भिसेगांव येथील घर क्र.04 चे उत्तरेस श्री.सचिन वसंतराव मिसाळ यांचे घर, दक्षिणेस भिसेगांव रोड, पुर्वेस श्री.शशिकांत उंदिरे यांचे घर, पश्चिमेस बंद चाळ व देशमुख यांचे पडीक घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-360 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020 मौजे डिकसळ येथील घर क्र.242 चे उत्तरेस समर्थ नगर व रस्ता, दक्षिणेस श्री.माळीसर यांचे घर पश्चिमेस श्री.ज्ञानेश्वर म्हसे यांचे घर, पुर्वेस अंतर्गत रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-359 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020
मौजे लव्हेज (लौजी गांव), खोपोली येथील घर क्र.64/3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-358 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020 मौजे होनाड येथील घर क्र.13 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-357 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020
मौजे काटरंग (मोगलवाडी), खोपोली येथील घर क्र.139 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-356 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील वैभव पार्क -1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-355 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020
मौजे वरोसे त. वासरंग येथील साई पुरम बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-354 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020 मौजे रहाटवडे, खोपोली येथील घर क्र.7ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-353 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020
मौजे चिंचवली शेकीन, डी.पी.रोड येथील मुक्ताझर अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-352 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020 मौजे हाळ बु. बौद्धवाडा येथील घर क्र.130/2 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-351 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020
मौजे वासरंग, खोपोली येथील घर क्र.2ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-350 तालुका कर्जत दिनांक 22.07.2020 मौजे तांबाटी येथील घर क्र.304ब कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-349 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे रिस येथील चैताली अपार्टमेंट घर क्र.65/1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-348 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे कांबे येथील घर क्र.28 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-347 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे रिस येथील कार्तीकेय सोसायटी रिस भटवाडी डि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-346 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे कांबे येथील घर क्र.95 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-345 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे वासांबे येथील घर क्र.155/अ व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-344 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे आंबिवली तर्फे तुंगारतन येथील घर क्र.70 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-343 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे वासांबे नवीन पोसरी येथील घर क्र.251 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-342 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे वासांबे येथील घर क्र.369 (पंचशील नगर) मोहोपाडा व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-341 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे वासांबे नवीन पोसरी येथील घर क्र.239 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-340 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे रिस येथील बिल्डींग क्र.50अ व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-339 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे आसरे येथील घर क्र.6/197 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-338 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे चौक येथील घर क्र.165अ व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-337 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे टेंभरी येथील घर क्र.297 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-336 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे सारंग येथील घर क्र.40अ व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-335 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे रिस येथील बिल्डींग क्र.1216 बौद्धवाडा जवळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-334 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे वासांबे नवीन पोसरी येथील घर क्र.275 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-333 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे चौक येथील स्वामी छाया कॉम्पलेक्स कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-332 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे हातनोली येथील पल्लवी कॉम्पलेक्स क्र.2/366 मधील बी विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-331 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे तुपगांव येथील घर क्र.445 व चौक येथील श्री.सुरेश साखरे यांचे किराना दुकान कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-330 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे वानिवली येथील घर क्र.62 व सभोवतलाचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-329 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे चौक येथील ग्रामिण रुग्णालय यांचे क्वार्टर क्र.601 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-328 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे वासरंग बौद्धवाडा, खोपोली येथील घर क्र.25/06/1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-327 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे खोपोली येथील सुदर्शन रेसिडेन्सी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-326 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे विहारी (सिद्धार्थनगर) खोपोली येथील घर क्र.5 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-325 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे इंदिरानगर, खालची खोपोली येथील माधव श्री सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-324 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील माधव वैभव बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-323 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे लव्हेज, श्रीराम नगर येथील घर क्र.147/6/1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-322 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे भानवज, खोपोली, गणेश नगर येथील दर्शना बिल्डींग क्र.01 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-321 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे हाळ बु. मित्तल नगर येथील घर क्र.133/5अ/1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-320 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे काटरंग, खोपोली येथील श्रीजी सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-319 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020
मौजे शिळ (शिळफाटा) खोपोली येथील म्हाडा कॉलनी, प्लॉट क्र.53 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-318 तालुका खालापूर दिनांक 21.07.2020 मौजे कर्जत येथील रमन निवास घर क्र.1031 चे उत्तरेस डॉ.परमार यांचा बंगला, दक्षिणेस श्री.उत्तमचंद ओसवाल ट्रेडिंग कंपनी, पुर्वेस उल्हास नदी, पश्चिमेस श्रीम.आंबले यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-317 तालुका कर्जत दिनांक 21.07.2020
मौजे मुद्रे बु. येथील घर क्र.147 चे उत्तरेस श्री.भास्कर कडू यांचे घर, दक्षिणेस श्री.संभाजी कडू यांचे घर, पश्चिमेस तहसील रोड, पुर्वेस मुद्रे मुख्य रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-316 तालुका कर्जत दिनांक 21.07.2020 मौजे बेकरे येथील घर क्र.303 चे उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस श्री.विठ्ठल काशिनाथ कराळे यांचे घर, पुर्वेस श्री.रामचंद्र कान्हू कराळे यांचे घर, पश्चिमेस ज्योती देऊ कराळे यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-315 तालुका कर्जत दिनांक 21.07.2020
मौजे मुद्रे बु. येथील भिडे बंगला चे उत्तरेस वैशाली अपार्टमेंट, दक्षिणेस रस्ता, पश्चिमेस रस्ता, पुर्वेस सुकेश बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-314 तालुका कर्जत दिनांक 21.07.2020 मौजे कर्जत येथील पुरे हाऊस चे उत्तरेस सनराईज अपार्टमेंट, दक्षिणेस श्री.पाटील यांचे घर, पश्चिमेस रस्ता, पुर्वेस प्रथमेश अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-313 तालुका कर्जत दिनांक 21.07.2020
मौजे कर्जत येथील तुलसी आंगन 8 विंग चे उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस तुलसी आंगन 9 विंग, पश्चिमेस रेल्वे लाईन, पुर्वेस तुलसी आंगन 9 विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-312 तालुका कर्जत दिनांक 21.07.2020 मौजे भिसेगांव येथील घर क्र.2B 17 चे उत्तरेस डोंगर, दक्षिणेस श्री.राजेंद्र बोराडे यांची चाळ, पश्चिमेस गाई म्हशीचा तबेला, पुर्वेस भिसेगांव स्मशान भूमी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-311 तालुका कर्जत दिनांक 21.07.2020
मौजे भिसेगांव येथील घर क्र.8 चे उत्तरेस भिसेगांव रस्ता, दक्षिणेस श्री.साई मंदिर, पुर्वेस डोंगर, पश्चिमेस एस.टी.स्टँड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-310 तालुका कर्जत दिनांक 21.07.2020 मौजे मुद्रे बु. येथील मोहिनी कुंज अपार्टमेंट एल-1 चे उत्तरेस रेव्हण्यू कॉलनी रोड, दक्षिणेस नेमीनाथ बिल्डींगकडे जाणारा रस्ता, पुर्वेस श्री.खंडागळे यांचा बंगला, पश्चिमेस मुद्रे कडे जाणारा रस्ता कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-309 तालुका कर्जत दिनांक 21.07.2020
मौजे पळसदरी येथील घर क्र.24 चे उत्तरेस श्री.हनुमंत रवणे यांची जमीन, दक्षिणेस श्री.महादेव मरले व श्री.सुभाष रवणे यांचे घर, पश्चिमेस श्री.शिवाजी देशमुख यांचे घर, पुर्वेस श्री.दौलत देशमुख यांचे घरापर्यंत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-308 तालुका कर्जत दिनांक 20.07.2020 मौजे हालिवली येथील घर क्र.1 चे उत्तरेस श्री.जगदिश राम जाधव यांचे घर, दक्षिणेस श्री.दशरथ मारुती बडेकर यांचे घर, पश्चिमेस श्री.गणेश विष्णु बडेकर यांचे घर, पुर्वेस श्री.धनंजय शांताराम हांडे यांचे घरापर्यंत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-307 तालुका कर्जत दिनांक 20.07.2020
मौजे कर्जत येथील गिरीराज अपार्टमेंट सरकारी दवाखान्याजवळ घर क्र.1858 चे उत्तरेस शासकीय रुग्णालय, दक्षिणेस विघ्नहर्ता सोसायटी, पश्चिमेस श्रीसमर्थ अपार्टमेंट, पुर्वेस सार्वजनिक वाचनालयापर्यंत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-306 तालुका कर्जत दिनांक 20.07.2020 मौजे दहिवली सोनार आळी येथील घर क्र.2047 चे उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस श्री.देवरुखकर यांचे घर, पश्चिमेस रस्ता, पुर्वेस मोकळी जागेपर्यंत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-305 तालुका कर्जत दिनांक 20.07.2020
मौजे भालीवडी येथील घर क्र.10 चे उत्तरेस श्री.सुरेश महादू भोईर यांचे किराणा दुकान, दक्षिणेस श्री.विलास चिंधू पाटील यांचे घर, पश्चिमेस अंतर्गत रस्ता, पुर्वेस अंतर्गत रस्त्यापर्यंत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-304 तालुका कर्जत दिनांक 20.07.2020 मौजे कर्जत म्हाडा कॉलनी येथील प्लॉट क्र.66 व 67 चे उत्तरेस प्लॉट क्र.65, दक्षिणेस दिनेश रावळ सोसायटी, पश्चिमेस रस्ता, पुर्वेस श्री.बेडेकर यांचे घरापर्यंत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-303 तालुका कर्जत दिनांक 20.07.2020
मौजे मोठे वेणगांव येथील घर क्र.10 चे उत्तरेस श्री.नामदेव शंकर शेलार यांचे घर, दक्षिणेस श्री.भगवान हरिभाऊ पालकर यांचे घर, पश्चिमेस श्री.रंभाजी शिवराम पालकर यांचे घर, पुर्वेस मोकळी जागा व श्री.यशवंत बाबाजी शेलार यांचे घरापर्यंत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-302 तालुका कर्जत दिनांक 20.07.2020 मौजे भिसेगांव येथील राजलक्ष्मी अपार्टमेंटचे उत्तरेस मोकळी जागा, दक्षिणेस केशव अपार्टमेंट., पश्चिमेस रस्ता, पुर्वेस कर्जत रेल्वे स्टेशनपर्यंत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-301 तालुका कर्जत दिनांक 20.07.2020
मौजे रिस येथील मोर्या निवास घर क्र.22 व गणेशनगर व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-300 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020
मौजे चांभार्ली येथील घर क्र.160 विठ्ठल रुक्मीणी निवास व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-299 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020 मौजे रिस येथील श्रीहरी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या, डि विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-298 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020
मौजे रिस येथील घर क्र.92/ए जय योगेश निवास व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-297 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020 मौजे चांभार्ली येथील तुकाराम मुंढे यांची चाळ घर क्र.19 व सभोवतालचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-296 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020
मौजे रिस येथील ओमकार बिल्डींग तळमजला रिस (पिंगळे वडापावच्या मागे) कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-295 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020 मौजे रिस येथील इशा अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-294 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020
मौजे रिस येथील सप्तश्रुंगी अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-293 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020 मौजे रिस येथील घर क्र.663, दुर्गामाता कॉलनी गणेशनगर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-292 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020
मौजे दहिवली त. बोरेटी (पाली फाटा) येथील अरिहंत आशिया बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-291 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020 मौजे भानवज, खोपोली येथील आर.के.टॉवर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-290 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020
मौजे शिळ (शिळफाटा) येथील इब्राहिम पाटील बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-289 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020 मौजे खालापूर (पाटील आळी) येथील त्रिवेणी अपार्टमेंट ए विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-288 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020
मौजे खालापूर बाजारपेठ येथील घर क्र.700 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-287 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020 मौजे खोपोली येथील भोसले निवास, वरची खोपोली कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-286 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020
मौजे खोपोली येथील लक्ष्मीनगर श्रीकुंज बिल्डींग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-285 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020 मौजे काटरंग (विणानगर) खोपोली येथील चंदन पार्क -11 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-284 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020
मौजे खोपोली (शास्त्रीनगर) येथील सावली अपार्टमेंट कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-283 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020 मौजे भानवज येथील घर क्र.156/3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-282 तालुका खालापूर दिनांक 18.07.2020
मौजे मुद्रे खु. येथील त्रिशुल अपार्टमेंटचे उत्तरेस नाना मास्तर नगर, दक्षिणेस मुद्रे खु., पुर्वेस उल्हास नदीकडे, पश्चिमेस गुरुनगर मुद्रे खु. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-281 तालुका कर्जत दिनांक 18.07.2020 मौजे वदप येथील घर क्र.277 अ चे उत्तरेस श्री.राजू शंकर जाधव यांचे घर, दक्षिणेस मोकळी जागा व झाडे, पुर्वेस मारुती कृष्णा जाधव यांचे घर, पश्चिमेस श्री.परम परशुराम पाटील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-280 तालुका कर्जत दिनांक 18.07.2020
मौजे मुद्रे बु. येथील घर क्र.43 चे उत्तरेस विठ्ठल मंदिर, दक्षिणेस खुली जागा, पुर्वेस नायर बिल्डींग, पश्चिमेस श्री.एकनाथ मोघले यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-279 तालुका कर्जत दिनांक 18.07.2020 मौजे भडवळ येथील घर क्र.188 चे उत्तरेस श्री.प्रभाकर हरिचंद्र झोमटे यांचे घर, दक्षिणेस श्री.कृष्णा जानू वेहेले यांचे घर, पुर्वेस श्री.बुधाजी महादू भोईर यांचे घर, पश्चिमेस श्री.श्रीधर तुकाराम म्हसकर यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-278 तालुका कर्जत दिनांक 18.07.2020
मौजे कर्जत येथील भाग्योदय बिल्डींगचे उत्तरेस अरुणोदय बिल्डींग, दक्षिणेस श्री.परब यांचा बंगला, पुर्वेस मुख्य रस्ता, पश्चिमेस श्री.हरकुडे यांचा बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-277 तालुका कर्जत दिनांक 18.07.2020 मौजे पोसरी येथील घर क्र. 314 चे उत्तरेस अंतर्गत रस्ता, दक्षिणेस मोकळी जागा, पुर्वेस श्री.रामदास शिर्के यांचे घर, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-276 तालुका कर्जत दिनांक 18.07.2020
मौजे कशेळे येथील घर क्र. 90 चे उत्तरेस श्री.जगन्नाथ रघुनाथ मते यांचे घर, दक्षिणेस श्री.स्वप्निल रामदास मते यांचे घर, पुर्वेस रस्ता, पश्चिमेस मोकळी जागा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-KARJAT-275 तालुका कर्जत दिनांक 18.07.2020

उपविभागीय कार्यालय पेण आदेश
प्रभू आळी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१४३ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
प्रभू आळी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१४२ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 झिराळ आळी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१४१ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
नंदिमाळ नाका, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१४० तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 देवनगरी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१३९ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
शिवाजी पथ, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१३८ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 कुंभार आळी,पेण, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१३७ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
महावीर मार्ग, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१३६ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 महावीर मार्ग, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१३५ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
कोळीवाडा, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१३४ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 राजू पोटे मार्ग, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१३३ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
प्रभू आळी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१३२ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 हनुमान आळी,पेण, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१३१ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
प्रभू आळी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१३० तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 प्रभू आळी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१२९ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
गांगल आळी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१२८ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 सुखकर्ता बिल्डिंग, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१२७ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
महावीर मार्ग, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१२६ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 नरदास चाळ, पेण, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१२५ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
अंतोरा रोड, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१२४ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 एल. बी. एस. मार्ग, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१२३ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
विठ्ठल आळी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१२२ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 महाडीक वाडी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१२१ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
रामवाडी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१२० तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 रामवाडी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-११९ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
देवनगरी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-११८ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 कुंभार आळी,पेण, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-११७ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
तरे आळी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-११६ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 सन सिटी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-११५ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
देव आळी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-११४ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 युनिक बिल्डिंग, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-११३ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
रामवाडी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-११२ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 समर्थ नगर, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१११ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
प्रभू आळी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-११० तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 अंतोरे, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१०९ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
वडखळ ,ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१०८ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020 झोतीरपाडा, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१०७ तालुका पेण दिनांक 25.07.2020
वाक्रुळ, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१०६ तालुका पेण दिनांक 22.07.2020 खारपाडा, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१०५ तालुका पेण दिनांक 22.07.2020
नवघर, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१०४ तालुका पेण दिनांक 22.07.2020 धोंडपाडा, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१०३ तालुका पेण दिनांक 22.07.2020
खाटीक आळी पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१०२ तालुका पेण दिनांक 20.07.2020 नविन वसाहत पोलीस लाईन पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१०१ तालुका पेण दिनांक 20.07.2020
उत्कर्षनगर, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-१०० तालुका पेण दिनांक 20.07.2020 आदर्शनगर, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-९९ तालुका पेण दिनांक 20.07.2020
आदर्शनगर, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-९८ तालुका पेण दिनांक 20.07.2020 गणेश नगर, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-९७ तालुका पेण दिनांक 20.07.2020
चिंचपाडा, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-९६ तालुका पेण दिनांक 20.07.2020 नवदुर्गा अपार्टमेंट, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-९५ तालुका पेण दिनांक 20.07.2020
महाडीकवाडी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-९४ तालुका पेण दिनांक 20.07.2020 खाटीक आळी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-९३ तालुका पेण दिनांक 20.07.2020
नविन वसाहत, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-९२ तालुका पेण दिनांक 20.07.2020 प्रभू आळी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-९१ तालुका पेण दिनांक 20.07.2020
खान मोहल्ला, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-९० तालुका पेण दिनांक 20.07.2020 लक्ष्मी बेकरी, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-८९ तालुका पेण दिनांक 20.07.2020
कांचन बंगला, पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-८८ तालुका पेण दिनांक 20.07.2020 वडखळ ,ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-८७ तालुका पेण दिनांक 18.07.2020
ओवळी, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-८६ तालुका पेण दिनांक 18.07.2020 बेणसे, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-८५ तालुका पेण दिनांक 18.07.2020
ऊर्णोली, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-८४ तालुका पेण दिनांक 18.07.2020 वडखळ, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-८३ तालुका पेण दिनांक 18.07.2020
वडखळ, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-८२ तालुका पेण दिनांक 18.07.2020 कांदळे, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-८१ तालुका पेण दिनांक 18.07.2020
वडखळ ,ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-८० तालुका पेण दिनांक 18.07.2020 दादर, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-७९ तालुका पेण दिनांक 18.07.2020
तांबडशेत, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-७८ तालुका पेण दिनांक 18.07.2020 बापदेववाडी, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-७७ तालुका पेण दिनांक 18.07.2020
वडखळ, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-७६ तालुका पेण दिनांक 18.07.2020 कोळवे, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-७५ तालुका पेण दिनांक 18.07.2020
कळवे, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-७४ तालुका पेण दिनांक 18.07.2020 काळेश्री, ता. पेण. कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-PEN-७३ तालुका पेण दिनांक 18.07.2020

उपविभागीय कार्यालय अलिबाग आदेश
उपविभागीय कार्यालय रोहा आदेश

उपविभागीय कार्यालय माणगाव आदेश

उपविभागीय कार्यालय श्रीवर्धन आदेश
मौजे म्हसळा-काझी मोहल्ला, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-121 तालुका म्हसळा दिनांक 30.07.2020 मौजे म्हसळा-काझी मोहल्ला, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-120 तालुका म्हसळा दिनांक 30.07.2020
मौजे श्रीवर्धन-केळुस्कर पाखाडी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-119 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 30.07.2020 मौजे श्रीवर्धन-पेशवेआळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-118 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 30.07.2020
मौजे वांगणी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-117 तालुका म्हसळा दिनांक 29.07.2020 मौजे तुरुंबाडी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-116 तालुका म्हसळा दिनांक 29.07.2020
मौजे तोंडसुरे-जंगमवाडी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-115 तालुका म्हसळा दिनांक 29.07.2020 मौजे म्हसळा-नवानगर, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-114 तालुका म्हसळा दिनांक 28.07.2020
मौजे गालसुरे, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-113 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 28.07.2020 मौजे कुडगाव, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-112 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 28.07.2020
मौजे शिस्ते, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-111 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 28.07.2020 मौजे कार्ले, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-110 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 28.07.2020
मौजे तोंडसुरे, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-109 तालुका म्हसळा दिनांक 27.07.2020 मौजे कार्ले, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-108 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 27.07.2020
मौजे दिघी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-107 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 27.07.2020 मौजे आराठी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-106 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 27.07.2020
मौजे कार्ले, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-105 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 27.07.2020 मौजे जसवली, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-104 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 27.07.2020
मौजे पाभरे-बौध्दवाडी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-103 तालुका म्हसळा दिनांक 26.07.2020 मौजे पाभरे-मोहल्ला, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-102 तालुका म्हसळा दिनांक 26.07.2020
मौजे म्हसळा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-101 तालुका म्हसळा दिनांक 25.07.2020 मौजे रोहिणी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-100 तालुका म्हसळा दिनांक 25.07.2020
मौजे तुरुंबाडी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-99 तालुका म्हसळा दिनांक 25.07.2020 मौजे तुरुंबाडी, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-98 तालुका म्हसळा दिनांक 25.07.2020
मौजे कांदळवाडा, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-97 तालुका म्हसळा दिनांक 24.07.2020 मौजे म्हसळा-घनसार कॉम्पलेक्स, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-96 तालुका म्हसळा दिनांक 24.07.2020
Order Issued of declared Containment Zone at Mauje Shriwardhan-Chaukar Pakhadi, Tal.Shriwardhan order no. – CZ-SHRIWARDHAN-95 Taluka Shriwardhan Dated 23.07.2020 Order Issued of declared Containment Zone at Mauje Shriwardhan-Mohalla, Tal.Shriwardhan order no. – CZ-SHRIWARDHAN-94 Taluka Shriwardhan Dated 23.07.2020
Order Issued of declared Containment Zone at Mauje Shriwardhan-Kumbharwada, Tal.Shriwardhan order no. – CZ-SHRIWARDHAN-93 Taluka Shriwardhan Dated 23.07.2020 Order Issued of declared Containment Zone at Mauje Shriwardhan-Jivana, Tal.Shriwardhan order no. – CZ-SHRIWARDHAN-92 Taluka Shriwardhan Dated 23.07.2020
मौजे श्रीवर्धन-चौकर पाखाडी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-95 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 23.07.2020 मौजे श्रीवर्धन-मोहल्ला, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-94 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 23.07.2020
मौजे श्रीवर्धन-कुंभारवाडा, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-93 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 23.07.2020 मौजे श्रीवर्धन-जीवना, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-92 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 23.07.2020
मौजे श्रीवर्धन-मोगल मोहल्ला, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-91 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 22.07.2020 मौजे देवघर, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-90 तालुका म्हसळा दिनांक 22.07.2020
मौजे म्हसळा-पोस्ट ऑफीस रोड, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-89 तालुका म्हसळा दिनांक 22.07.2020 मौजे दिघी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-88 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 21.07.2020
मौजे म्हसळा, घनसार बिल्डींग, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-87 तालुका म्हसळा दिनांक 20.07.2020 मौजे म्हसळा कव्हर शाईन बिल्डींग, ता.म्हसळा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-86 तालुका म्हसळा दिनांक 20.07.2020
मौजे वाकळघर, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-85 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.07.2020 मौजे बोर्लीपंचतन, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-84 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.07.2020
मौजे आराठी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-83 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.07.2020 मौजे भरडखोल, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-82 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.07.2020
मौजे श्रीवर्धन, विठ्ठल आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-81 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.07.2020 मौजे श्रीवर्धन, प्रभू आळी, ता.श्रीवर्धन कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-SHRIWARDHAN-80 तालुका श्रीवर्धन दिनांक 20.07.2020

उपविभागीय कार्यालय महाड आदेश