बंद

हेल्पलाईन

सेवा हेल्पलाईन नंबर
मतदार हेल्पलाईन  १९५०
पोलीस  १००
अग्निशामक सेवा  १०१
रुग्णवाहिका  १०२
रेल्वे अपघात  १०७२
वैद्यकीय सल्ला सेवा, महाराष्ट्र सरकार  १०४
आणीबाणी आणि आपत्ती व्यवस्थापन  १०८ / १०७७
महिला आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र  १०९१
कोस्टल सुरक्षा  १०९३
किसान कॉल सेंटर  १५५१
मेरीटाइम एसएआर (शोध आणि बचाव कार्य) भारतीय तटरक्षक दलासाठी आपत्कालीन सेवा  १५५४