बंद

सार्वजनिक सुविधा

सार्वजनिक सुविधा श्रेणी अंतर्गत प्रदर्शित सर्व माहिती संबंधित कार्यालयाकडून प्राप्त केली आहे. अधिक तपशीलांसाठी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

  • महाविद्यालय / विद्यापीठ
  • अ-शासकीय संस्था
  • बँका
  • टपाल
  • वीज
  • रुग्णालये
  • शाळा
  • नगरपालिका

महाविद्यालय / विद्यापीठ

कोकण ज्ञानपीठ कॉलेज ऑफ इंजिनीयरिंग

कोकण ज्ञानपीठ कॉलेज ऑफ इंजिनीयरिंग, वेनगांव रोड, दहिवली, तिवारे, ता-कर्जत, जिल्हा-रायगड, पिन- 410201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02148-222580

गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एज्युकेशन

गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, पनवेल, मुंबई-पुणे महामार्ग आणि पनवेल एसटी बस स्टॅन्ड जवळ, फॉरेस्ट कॉलनी, नवी मुंबई, ता-पनवेल, जिल्हा-रायगड, पिन- 410206, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 022-27453000

जे. एस. एम. कॉलेज

जे. एस. एम कॉलेज, एसबीआय बँक मागे, कोर्ट रोड, लिमये वाडी, ता-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन- 402201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 7233246107

भारतीय एज्युकेशन सोसायटी, इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी

भारतीय एज्युकेशन सोसायटी, इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी, मु.पो. वेलशेत, पिगोदे, ता-रोहा, जिल्हा-रायगड, पिन- 402109, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02194-222-848

महात्मा फुले कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय

महात्मा फुले कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, डोंबाला, ता-पनवेल, जिल्हा-रायगड, पिन- 410206, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 022-2745-2561

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गोपाल-सोना निवास, प्लॉट नं. 8, चिंचवली-शेकिन, सरस्वती नगर, खोपोली, ता-खालापूर, जिल्हा-रायगड, पिन- 410203, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02192-266-818

अ-शासकीय संस्था

एसओएस चिल्ड्रन्स व्हिलेज

एसओएस चिल्ड्रन्स व्हिलेज, युथ हाऊस लँड, विद्या नगर रोड, साई नगर, विद्या नगर, ता-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन- 402201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 9673272733

महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्ट

महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्ट, गाळा नं. 9, मार्केट यार्ड, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पेण, पिन - 402107, जिल्हा - रायगड, महाराष्ट्र

ईमेल : info[at]msvt[dot]in
दूरध्वनी : 02143-252076

बँका

अॅक्सिस बँक, अलिबाग

अॅक्सिस बँक, अलिबाग, स्वाती इमारत, तळ मजला, कॉंग्रेस भवन समोर, महर्षी कर्वे रोड, ता.-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन- 402201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 1800-209-5577

आय.सी.आय.सी.आय बँक, अलिबाग

आय.सी.आय.सी.आय बँक, अलिबाग, श्रीमाऊलीकृपा कॉम्प्लेक्स, श्रीबाग, क्षेत्र विकास योजना, रेवस रोड, एसटी स्टँड जवळ, ता-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन- 402201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 9021667777

एच.डी.एफ.सी बँक, अलिबाग

एच.डी.एफ.सी बँक, अलिबाग, तळ मजला, अमिधारा, पीएन आर 16, ता.-अलिबाग, जि.-रायगड, पिन- 402201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 9890603333

कोटक महिंद्र बँक, अलिबाग

कोटक महिंद्र बँक, अलिबाग, तळमजला, दुकान 1,2 व 3, यश सीएचएस., प्लॉट नं 26, श्रीबाग नं .3, ता-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन- 402201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 1860-266-2666

बँक ऑफ इंडिया, अलिबाग

बँक ऑफ इंडिया, अलिबाग, बालाजी नाका, पाध्येवाडी समोर, ता-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन- 402201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02141-222307

स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अलिबाग

स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अलिबाग, टिळक रोड, मयूर बेकरी समोर, ता.-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन- 402201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02141-227921

टपाल

अंबेट (एस.ओ) पोस्ट ऑफिस

एसबीआय बँक समोर , अंबेट, ता-म्हसळा , जि-रायगड, पिन -४०२२०१, महाराष्ट्र

ईमेल : ambetso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02149-223021

अप्पर तुडील पोस्ट ऑफिस

स्टेट बँक ऑफ इंडिया जवळ, ता-महाड, जि-रायगड, पिन -४०२११५, महाराष्ट्र

ईमेल : uppertudulso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02145-278359

अलिबाग मुख्यालय पोस्ट ऑफिस

समुद्र किनारा रोड, जिल्हा रुग्णालय समोर, ता-अलिबाग, जि-रायगड, पिन -४०२२०१, महाराष्ट्र

ईमेल : alibagho[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02141-227899

आरसीएफ थळ पोस्ट ऑफिस

आरसीएफ एडीएमएन कॅम्पस, ता-अलिबाग, जि-रायगड, पिन -४०२२०८, महाराष्ट्र

ईमेल : rcfthalso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02141-238465

एमआयडीसी महाड पोस्ट ऑफिस

एमआयडीसी ऑफिस बिल्डिंग जवळ, एमआयडीसी महाड, ता-महाड, जि-रायगड, पिन -४०२३०९, महाराष्ट्र

ईमेल : midcmahad[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02145-232944

कुरुळ आरसीएफ कॉलनी पोस्ट ऑफिस

बी विंग, 22/2 आरसीएफ कुरूल कॉलनी, कुरुल आरसीएफ कॉलनी, ता-अलिबाग, जि-रायगड, पिन -४०२२०९, महाराष्ट्र

ईमेल : kurulrcfcololyso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02141-222413

वीज

महावितरण कार्यालय, अलिबाग

महावितरण कार्यालय, अलिबाग, पंत नगर जवळ, चैतन्य हॉस्पिटल समोर, ता-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन- 402201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02141-226-322

महावितरण कार्यालय, पनवेल

महावितरण कार्यालय, पनवेल, मार्केट, एम. हमीद रोड, जुने पनवेल, ता. - पनवेल, जिल्हा - रायगड, पिन - 410206, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 022-27453787

रुग्णालये

पनवेल हॉस्पिटल

पनवेल हॉस्पिटल, उरण नाका, उरण रोड, जुने पनवेल, नवी मुंबई, तालुका-पनवेल, जिल्हा-रायगड, पिन - 410206, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 07666444163

सिव्हिल हॉस्पिटल

सिव्हिल हॉस्पिटल, अलिबाग, बीच रोड, लिमये वाडी, ता-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन- 402201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02141-222-667

शाळा

जिंदाल विद्या मंदिर

जिंदाल विद्या मंदिर, साळाव, रेवदंडा, ता-मुरुड, जिल्हा-रायगड, पिन- 402202, महाराष्ट्

दूरध्वनी : 02144-260110

नवयुग सार्वजनिक शाळा

नवयुग सार्वजनिक शाळा, लदवली, ता-महाड, जिल्हा-रायगड, पिन-402301, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02145-223114

रायगड मिलिटरी स्कूल

रायगड मिलिटरी स्कूल, अचलोली, मुंबई-गोवा हायवे, ता-महाड, जिल्हा-रायगड, पिन- 402201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 022-26350584

सेंट जोसेफ हायस्कूल

सेंट जोसेफ हायस्कूल, प्लॉट नं. 8, सेक्टर 7, नवी मुंबई, ता-पनवेल, जिल्हा-रायगड, पिन- 410206, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02147-27868448

नगरपालिका

अलिबाग नगर परिषद

शेतकरी कामगार भवन समोर, अलिबाग, तालुका - अलिबाग, जिल्हा - रायगड, पिन - 402201, महाराष्ट्र

ईमेल : coud[dot]alibag[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02141-222015
वेबसाइट दुवा : https://alibaugmahaulb.maharashtra.gov.in

तळा नगरपंचायत

तळा, तालुका - तळा, जिल्हा - रायगड, पिन - 402111, महाराष्ट्र

ईमेल : nagarpanchayattala[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02140-269021

पनवेल महानगरपालिका

पनवेल महानगरपालिका, स्वामी नित्यानंद रोड, गोखले विवाह सभागृह समोर, तालुका-पनवेल, जिल्हा-रायगड, पिन- 410206, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02141-222015

माथेरान गिरिस्थान नगरपरिषद

महात्मा गांधी रोड, माथेरान, तालुका - कर्जत, जिल्हा - रायगड, पिन - 410102, महाराष्ट्र

ईमेल : mcomatheran[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02148-230234
वेबसाइट दुवा : https://matheranmahaulb.maharashtra.gov.in

श्रीवर्धन नगरपरिषद

श्रीवर्धन, तालुका - श्रीवर्धन, जिल्हा - रायगड, पिनकोड - 402110, महाराष्ट्र

ईमेल : Shriwardhan[dot]nagarparishad[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02147-222378