बंद

सार्वजनिक सुविधा

जवळपास

सार्वजनिक सुविधा श्रेणी अंतर्गत प्रदर्शित सर्व माहिती संबंधित कार्यालयाकडून प्राप्त केली आहे. अधिक तपशीलांसाठी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

जिल्हाधिकारी कार्यालय

रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय

जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)

ईमेल : collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02141-222118
वेबसाइट दुवा : https://raigad.gov.in/
पिनकोड: 402201

दिशानिर्देश

उपविभागीय कार्यालय

पनवेल उपविभाग कार्यालय

उप-विभागीय कार्यालय, जुना ठाणा नाका, तालुका-पनवेल, जिल्हा-रायगड, पिन – 410206 (महाराष्ट्र)

ईमेल : sdo_panvel[at]yahoo[dot]com
दूरध्वनी : 022-27452328
पिनकोड: 410206

दिशानिर्देश

नगरपालिका

अलिबाग नगर परिषद

शेतकरी कामगार भवन समोर, अलिबाग, तालुका - अलिबाग, जिल्हा - रायगड, पिन - 402201, महाराष्ट्र

ईमेल : coud[dot]alibag[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02141-222015
वेबसाइट दुवा : https://alibaugmahaulb.maharashtra.gov.in
पिनकोड: 402201

दिशानिर्देश

उरण नगरपरिषद

ता. उरण, जि. रायगड

ईमेल : uranmunicipal[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 022-27222320
पिनकोड: 400702

दिशानिर्देश

कर्जत नगरपरिषद

ता. कर्जत, जि. रायगड

ईमेल : karjatcouncil[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02148-222033
पिनकोड: 410201

दिशानिर्देश

खालापूर नगरपंचायत

मु.पो.ता. खालापूर, जि. रायगड

ईमेल : cokmckhalapur[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02192-275015
पिनकोड: 410203

दिशानिर्देश

खोपोली नगरपरिषद

खोपोली, ता. खालापूर, जि. रायगड

ईमेल : cokmckhopoli[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02192-262222
पिनकोड: 410203

दिशानिर्देश

तळा नगरपंचायत

तळा, तालुका - तळा, जिल्हा - रायगड, पिन - 402111, महाराष्ट्र

ईमेल : nagarpanchayattala[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02140-269021

तहसील कार्यालय

कर्जत तहसील कार्यालय

तहसिलदार कार्यालय, कचेरी रोड, तालुका-कर्जत, जिल्हा-रायगड, पिन – 410201 (महाराष्ट्र)

ईमेल : tahasilkarjat[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02148-222037
पिनकोड: 410201

दिशानिर्देश

खालापूर तहसील कार्यालय

तहसिल कार्यालय ,तालुका-खालापूर, जिल्हा-रायगड, पिन – 410202 (महाराष्ट्र).

ईमेल : tahasil[dot]khalapur3[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02192-275048
पिनकोड: 410202

दिशानिर्देश

महाविद्यालय / विद्यापीठ

कोकण ज्ञानपीठ कॉलेज ऑफ इंजिनीयरिंग

वेनगांव रोड, दहिवली, तिवारे, ता-कर्जत, जिल्हा-रायगड, पिन- 410201, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02148-222580

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ

डॉ बाबासाहेब अंबेडकर टेक्नॉलॉजीकल युनिव्हर्सिटी स्कूल, विद्याहार, लोणे, रायगड - महाराष्ट्र

वेबसाइट दुवा : https://dbatu.ac.in/
पिनकोड: 402104

भारतीय एज्युकेशन सोसायटी, इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी

मु.पो. वेलशेत, पिगोदे, ता-रोहा, जिल्हा-रायगड, पिन- 402109, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 02194-222-848

महात्मा फुले कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय

डोंबाला, ता-पनवेल, जिल्हा-रायगड, पिन- 410206, महाराष्ट्र

दूरध्वनी : 022-2745-2561

अ-शासकीय संस्था

महाराष्ट्र सामाजिक विकास ट्रस्ट

गाळा नं. 9, मार्केट यार्ड, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पेण, पिन - 402107, जिल्हा - रायगड, महाराष्ट्र

ईमेल : info[at]msvt[dot]in
दूरध्वनी : 02143-252076

बँका

टपाल

अंबेट (एस.ओ) पोस्ट ऑफिस

एसबीआय बँक समोर , अंबेट, ता-म्हसळा , जि-रायगड, पिन -४०२२०१, महाराष्ट्र

ईमेल : ambetso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02149-223021

अप्पर तुडील पोस्ट ऑफिस

स्टेट बँक ऑफ इंडिया जवळ, ता-महाड, जि-रायगड, पिन -४०२११५, महाराष्ट्र

ईमेल : uppertudulso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02145-278359

अलिबाग मुख्यालय पोस्ट ऑफिस

समुद्र किनारा रोड, जिल्हा रुग्णालय समोर, ता-अलिबाग, जि-रायगड, पिन -४०२२०१, महाराष्ट्र

ईमेल : alibagho[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02141-227899

आरसीएफ थळ पोस्ट ऑफिस

आरसीएफ एडीएमएन कॅम्पस, ता-अलिबाग, जि-रायगड, पिन -४०२२०८, महाराष्ट्र

ईमेल : rcfthalso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02141-238465

एमआयडीसी महाड पोस्ट ऑफिस

एमआयडीसी ऑफिस बिल्डिंग जवळ, एमआयडीसी महाड, ता-महाड, जि-रायगड, पिन -४०२३०९, महाराष्ट्र

ईमेल : midcmahad[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02145-232944

कुरुळ आरसीएफ कॉलनी पोस्ट ऑफिस

बी विंग, 22/2 आरसीएफ कुरूल कॉलनी, कुरुल आरसीएफ कॉलनी, ता-अलिबाग, जि-रायगड, पिन -४०२२०९, महाराष्ट्र

ईमेल : kurulrcfcololyso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
दूरध्वनी : 02141-222413