बंद

मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांचे आदेश

1 जानेवारी 2021 नंतरचे आदेश

अधिसूचना
कलम 144 अन्वये कोव्हिड-19 विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश क्र. 495 दि. 22-04-2021.
कलम 144 अन्वये कोव्हिड-19 विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश क्र. 490 दि. 20-04-2021. कलम 144 अन्वये कोव्हिड-19 विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश क्र. 481 दि. 16-04-2021.
कलम 144 अन्वये कोव्हिड-19 विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश क्र. 477-2021 दि. 15-04-2021 कलम 144 अन्वये कोव्हिड-19 विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश क्र. 461-2021 दि. 07-04-2021
CRPC कलम 144 अन्वये कोव्हिड-19 विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ‘मिशन बिगिन अगेन’ अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश क्र. 460-2021 दि. 05-04-2021 कलम 144 रात्रीची संचारबंदी आदेश क्र. 455/2021 दिनांक 27-03-2021
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे – मान्य केलेले उदयोगधंदे
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश क्र. 98, आदेश क्र. 107, आदेश क्र. 114, आदेश क्र. 111, आदेश क्र. 116, आदेश क्र. 133, आदेश क्र. 147, आदेश क्र. 158, आदेश क्र. 160, आदेश क्र. 170, आदेश क्र. 172, आदेश क्र. 191, आदेश क्र. 205, आदेश क्र. 208, आदेश क्र. 213, आदेश क्र. 227, आदेश क्र. 235, आदेश क्र. 236, आदेश क्र. 250, आदेश क्र. 277) दिनांक 15-04-2021

1 जानेवारी 2021 पूर्वीचे आदेश

अधिसूचना
कलम १४४ बाबत अधिसूचना (दिनांक 15-07-2020)
मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे मा. मुख्यमंत्री मदत निधी मध्ये ऐच्छिक देणगी देणेबाबत आवाहन कोविड – 19 स्थिती
कलम १४४ बाबत अधिसूचना (दिनांक 31-03-2020) घरामध्ये वेगळे ठेवण्याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे
संशयित / पुष्टी केलेल्या कोरोनाव्हायरस (एनसीओव्ही) प्रकरणात तीव्र श्वसन आजाराच्या (एसएआरआय) क्लिनिकल व्यवस्थापनाविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे २०१९–एनसीओव्हीच्या सर्व्हेलायन्ससाठी पीओई, स्टेट्स आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मार्गदर्शन दस्तऐवज
एनसीओव्ही प्रकरणाचे डिस्चार्ज पॉलिसी कोरोना विषाणू संदर्भात माहिती आणि त्याचा प्रसार थांबवण्यासाठी करावयाची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे – मान्य केलेले उदयोगधंदे
  कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 277) दिनांक 25-04-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 250) दिनांक 17-04-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 236) दिनांक 17-04-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 235) दिनांक 16-04-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 227) दिनांक 13-04-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 213) दिनांक 09-04-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 208) दिनांक 09-04-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 205) दिनांक 08-04-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 191) दिनांक 06-04-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 187) दिनांक 04-04-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 172) दिनांक 03-04-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 170) दिनांक 01-04-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 160) दिनांक 31-03-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 158) दिनांक 31-03-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 147) दिनांक 29-03-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे(आदेश no. 133) दिनांक 27-03-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 116) दिनांक 26-03-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे(आदेश no. 111,114) दिनांक 25-03-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे(आदेश no. 98, 107) दिनांक 24-03-2020
कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे
कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 257) दिनांक 20-04-2020 कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 214) दिनांक 09-04-2020
कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 209) दिनांक 09-04-2020 कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 206) दिनांक 08-04-2020
कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 192) दिनांक 06-04-2020 कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 173) दिनांक 03-04-2020
कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 171) दिनांक 01-04-2020 कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 161) दिनांक 31-03-2020
कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 159) दिनांक 31-03-2020 कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 148) दिनांक 29-03-2020
कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 132) दिनांक 27-03-2020 कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 117) दिनांक 26-03-2020
कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश
तुर्भे बु., पोलादपूर कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेला आदेश (दिनांक 28-06-2020)  उमरठ, पोलादपूर कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेला आदेश (दिनांक 28-06-2020) 
मिठागर, मुरुड कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेला आदेश (दिनांक 27-06-2020)  मिठेखार, मुरुड कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेला आदेश (दिनांक 27-06-2020) 
एकदरा मुरुड कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेला आदेश (दिनांक 27-06-2020)  महालोर, मुरुड कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेला आदेश (दिनांक 27-06-2020) 
मौजे पळचील, तालुका पोलादपूर येथील कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 23-06-2020) मौजे कापडे बु. (निवाची वाडी) तालुका पोलादपूर येथील कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 23-06-2020)
पनवेल येथील 37 ठिकाणी कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेला आदेश (दिनांक 23-06-2020) नागाव कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेला आदेश (दिनांक 19-06-2020)
जेएनपीटी टाऊनशिप सेक्टर-1 कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेला आदेश (दिनांक 19-06-2020) बोकडविरा कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेला आदेश (दिनांक 19-06-2020)
तेलीपाडा कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेला आदेश (दिनांक 19-06-2020) (Dated 19-06-2020) पनवेल येथील 45 ठिकाणी कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेला आदेश (दिनांक 14-06-2020)
बालाजी लाईफस्टाईल, गृहनिर्माण संस्था, ए विंग, सुकापूर, तालुका-पनवेल येथील कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 11-06-2020) पनवेल पॅराडाईज, आकूर्ली, तालुका-पनवेल येथील कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 11-06-2020) (Dated 11.06.2020)
साई निल दर्शन सी.एच.एस., विचुंबे तालुका-पनवेल येथील कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 11-06-2020) साई दर्शन अपार्टमेंट, विचुंबे, तालुका-पनवेल येथील कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 11-06-2020)
मोरया गार्डन रेसिडेन्सी आणि संलग्न क्षेत्र, उसर्ली गांव, तालुका-पनवेल येथील कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 10-06-2020) मंगलमूर्ती सोसायटी आणि संलग्न क्षेत्र, विचुंबे, तालुका-पनवेल येथील कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 10-06-2020)
पुष्पा वल्ली सोसायटी, विचुंबे, तालुका-पनवेल येथील कंटेनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 10-06-2020)
ग्रीन हेव्हन ग्रुहानिर्मन संस्था कोपरोली, उलवे, पनवेल येथील कॉन्टाईनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 05-06-2020) भोस्ते, श्रीवर्धन येथील कॉन्टाईनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 24-05-2020)
साई गणेश रेसिडेन्सी बिल्डिंग, उलवे येथील कॉन्टाईनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 20-05-2020) सीताबाई चाळ, जसई उरण येथील कॉन्टाईनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 19-05-2020)

१ जुलै २०२० नंतरचे कंटेनमेंट झोन आदेश पाहण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.

कोरोना विषाणू बाधित प्रतिबन्धात्मक क्षेत्र (Containment Zones) म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश
मौजे कापडे बुद्रुक , ता. पोलादपूर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-606 दिनांक 30.06.2020
मौजे धारवली, ता. पोलादपूर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-605 दिनांक 30.06.2020 मौजे शिघ्रे, ता. मुरुड येथील रेसिडेन्सी बंगला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-604 दिनांक 30.06.2020
बाजार पेठ, आबुर्ले मेडिकल्स समोरील, ता. मुरुड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-603 दिनांक 30.06.2020 आंबेपुर, ता. अलिबाग येथील रुग्ण रहात असलेले घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-602 दिनांक 30.06.2020
पेझारी, ता. अलिबाग येथील रुग्ण रहात असलेले घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-601 दिनांक 30.06.2020 फ्लॉट नं. 101, बिल्डिंग नं.11, बे- वुड II, गोंधळपाडा, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-600 दिनांक 30.06.2020
विश्वास सह. गृह सोसा., रुम नं.10, चेंढरे, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-599 दिनांक 30.06.2020 मौजे- वेलवली, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-598 दिनांक 30.06.2020
मौजे- साखर- आक्षी, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-597 दिनांक 30.06.2020 मयुरेश डेल्टा, प्लॉट नं.1, सेक्टर 10, चौथा मजला, उलवे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-596 दिनांक 30.06.2020
पुष्ण शेवंती, ए-विंग, प्लॉट नं.308, आकुर्ली, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-595 दिनांक 30.06.2020 मु. वरची आळी शिरढोण, पो. शिरढोण, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-594 दिनांक 30.06.2020
वास्तुविहार आपार्टमेंट, ई-विंग, कोळखे पेठ गांव, मु.पो. कोळखे, विचुंबे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-593 दिनांक 30.06.2020 दत्तात्रेय पाटील निवास, नवतेज फिटनेस जीम शेजारी, विचुंबे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-592 दिनांक 30.06.2020
शिवश्रेया इमारत, प्लॉट नंबर-215, सेक्टर-3, तेरावा मजला, उलवे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-591 दिनांक 30.06.2020 जी, प्रयाग आंगण, सुकापूर, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-590 दिनांक 30.06.2020
साई दर्शन अपार्टमेंट, हनुमान नगर,‍ विचुंबे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-589 दिनांक 30.06.2020 के- विंग, अपेक्षा कॉम्प्लेक्स, मालेवाडी, काकाजीनी वाडी जवळ, आकुर्ली, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-588 दिनांक 30.06.2020
मु. पो. नितळस, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-587 दिनांक 30.06.2020 मु. कोळवाडी, पो. पाडघे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-586 दिनांक 30.06.2020
अपोलो बिल्डिंग, हिरानंदानी फॉर्च्युन सिटी, भोकरपाडा, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-585 दिनांक 30.06.2020 मु. 27/2, रामेश्वर पार्क, प्लॉट नं 160/1, पोलीस चौकीपुढे, विचुंबे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-584 दिनांक 30.06.2020
जोमा केणी रेसिडेन्सी, प्लॉट नं.108, सेक्टर- आर-2, पहिला मजला, करंजाडे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-583 दिनांक 30.06.2020 मु. पो. चिखले (घर क्रमांक 31), ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-582 दिनांक 30.06.2020
मु. करंजाडे गाव, रुम नं.202, रमेश आंग्रे निवास, करंजाडे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-581 दिनांक 30.06.2020 मु. दापोली, पो. पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-580 दिनांक 30.06.2020
साई हार्मोनि बिल्डिंग, प्लॉट नं.91, सेक्टर 21, चौथा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-579 दिनांक 30.06.2020 मु. पो. शिरढोण, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-578 दिनांक 30.06.2020
मौजे तळाशेत- इंदापूर, ता. माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-577 दिनांक 30.06.2020 मौजे पांडापूर, ता.पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-576 दिनांक 30.06.2020
मौजे बोरवाडी, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-575 दिनांक 30.06.2020 मौजे नेरळ, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-574 दिनांक 30.06.2020
मौजे डिकसळ, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-573 दिनांक 30.06.2020 मौजे वंजारपाडा, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-572 दिनांक 30.06.2020
मौजे वाकस, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-571 दिनांक 30.06.2020 मौजे देऊळवाडी, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-570 दिनांक 30.06.2020
मौजे पाली, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-569 दिनांक 30.06.2020 मौजे कर्जत, ता.कर्जत येथील आनंद नगर, ए विंग, तळमजला, कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-568 दिनांक 30.06.2020
मौजे कर्जत, ता.कर्जत येथील अमिरा पॅलेस, दुसरा मजला, कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-567 दिनांक 30.06.2020 मौजे देवळे, ता.पोलादपूर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-566 दिनांक 30.06.2020
मौजे विहूर, ता.मुरूड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-565 दिनांक 30.06.2020 मौजे मुरूड, ता.मुरूड येथील साईरत्न बिल्डींग, सबनिस आळी, मुरूड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-564 दिनांक 30.06.2020
मौजे डोंगरी, ता.मुरूड येथील घर क्रमांक 63 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-563 दिनांक 30.06.2020 मौजे वरसे, रोहा, ता.रोहा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-562 दिनांक 30.06.2020
मौजे बंगले आळी, रोहा, ता.रोहा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-561 दिनांक 30.06.2020 मौजे राजेवाडी (भिसे), ता.रोहा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-560 दिनांक 30.06.2020
मौजे झोळांबेवाडी (लक्ष्मीनगर), ता.रोहा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-559 दिनांक 30.06.2020 मौजे नागोठणे, ता.रोहा येथील कोरोना बाधित व्यक्ती रहात असलेले घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-558 दिनांक 30.06.2020
मौजे मुकुंदनगर, अष्टमी, रोहा, ता.रोहा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-557 दिनांक 30.06.2020 मौजे माणगांव, ता.माणगांव येथील कोरोना बाधित व्यक्ती रहात असलेले प्रभाग क्र.2, मैत्रीपार्क, साईनगर, मिळकत नं.2673 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-556 दिनांक 30.06.2020
मौजे माणगांव, ता.माणगांव येथील कोरोना बाधित व्यक्ती रहात असलेले प्रभाग क्र.08, गगनगिरी कॉम्प्लेक्स मिळकत नं.2920, बी विंग, दुसरा मजला कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-555 दिनांक 30.06.2020 मौजे विचुंबे, ता.पनवेल येथील कोरोना बाधित व्यक्ती रहात असलेले त्रिमुर्ती वंदन को.ऑ.हौ.सो., (एबी विग) प्लॉट नं.14, विचुंबे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-554 दिनांक 30.06.2020
मौजे मोरावे, पो.वहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-553 दिनांक 30.06.2020 मौजे बामणडोंगरी, पो.वहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-552 दिनांक 30.06.2020
मौजे कोळवाडी, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-551 दिनांक 30.06.2020 मौजे सुकापूर (मराठी शाळेजवळ), ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-550 दिनांक 30.06.2020
मौजे आकुर्ली, ता.पनवेल येथील कोरोना बाधित व्यक्ती रहात असलेले 274, वाळकु निवास आकुर्ली, माथेरान रोड हे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-549 दिनांक 30.06.2020 मौजे विचुंबे, ता.पनवेल येथील कोरोना बाधित व्यक्ती रहात असलेले घर (मरी आई मंदिराशेजारी) कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-548 दिनांक 30.06.2020
मौजे वहाळ, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-547 दिनांक 30.06.2020 मौजे नेरळ, ता. कर्जत येथील रुग्णाचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-546 दिनांक 28.06.2020
मौजे भिसेगांव, ता. कर्जत येथील रुग्णाचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-545 दिनांक 28.06.2020 मौजे मुद्रे खु., ता. कर्जत, येथील Tulip इमारतीमधील रुग्णाचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-544 दिनांक 28.06.2020
मौजे कर्जत, ता. कर्जत, येथील रुग्णाचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-543 दिनांक 28.06.2020 मौजे शेलु, ता. कर्जत, येथील रुग्णाचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-542 दिनांक 28.06.2020
मौजे मुद्रे बु, ता. कर्जत, येथील रुग्णाचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-541 दिनांक 28.06.2020 मौजे कर्जत, ता.कर्जत येथील रुग्णाचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-540 दिनांक 28.06.2020
मौजे काटरंग खोपोली, ता. खालापूर येथील जैसलग्रीन नगर, बी-3 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-539 दिनांक 28.06.2020 मौजे रिस, खालापूर येथील श्री सुनित कॉ.ऑप. हॉसिंग सोसायटी कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-538 दिनांक 28.06.2020
मौजे मुळगांव बु. खोपोली, खालापूर, घर क्र.83/1, पाटील हाऊस, श्री. समर्थ कृपा बंगल्या समोर ता. खालापूर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-537 दिनांक 28.06.2020 मौजे ताकई, खालापूर येथील एल बिल्डिंग न्यु रेसिडेन्सी, ताकई शाळेच्या जवळ कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-536 दिनांक 28.06.2020
मौजे- सुर्ले, ता. माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-535 दिनांक 28.06.2020 माणगांव नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्र.10, (उत्तेखोलवाडी), वाकडाई कॉम्प्लेक्स इमारत, ता. माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-534 दिनांक 28.06.2020
माणगांव नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्र.5 माणगांव, वंदना आपार्टमेंट, डी-3 विंग ता. माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-533 दिनांक 28.06.2020 माणगांव नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्र.7 (बाजारपेठ), मिळकत नं. 1212 ता. माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-532 दिनांक 28.06.2020
श्री. जयवंत परशुराम भींगारकर चाळ, विचुंबे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-531 दिनांक 28.06.2020 गणेश अपार्टमेंट, वसंत विहार, पाली देवद, पो. सुकापूर, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-530 दिनांक 28.06.2020
त्रिमुर्ती घरकुल सोसायटी देवद, ता. पनवेल सर्व्हे नंबर 70 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-529 दिनांक 28.06.2020 मु. शीलोत्तर रायचूर, जुईकर चाळ, सुकापूर, पो. सुकापूर, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-528 दिनांक 28.06.2020
मु. मोहोदर, पो. वावंजे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-527 दिनांक 28.06.2020 , मु. दिघाटी, पो. केळवणे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-526 दिनांक 28.06.2020
मु. चिंचवण, पो. शिरढोण, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-525 दिनांक 28.06.2020 आदित्य शंकर को.ऑप.हौ.सोस. प्लॉट नं.31, सेक्टर 4, तिसरा मजला, करंजाडे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-524 दिनांक 28.06.2020
मु. ओवळे, पो. पारगांव ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-523 दिनांक 28.06.2020 कार्सनि विहार, ए/सी/103, पाले बुद्रुक, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-522 दिनांक 28.06.2020
साई रसिडेन्सी, प्लॉट नं.149, सेक्टर-5, तिसरा मजला, करंजाडे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-521 दिनांक 28.06.2020 मु. कोळखे पेठ गाव, ब्लासन मानसी पार्क, को.ऑ.हौ.सो. बिल्डिंग नं.01, बी- विंग, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-520 दिनांक 28.06.2020
मु.पो. बारापाडा, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-519 दिनांक 28.06.2020 आष्टे गाव, दुलीप निलगीरी गार्डन इमारत, सी, आष्टे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-518 दिनांक 28.06.2020
मु. डी-102 बालाजी नीवास आदई, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-517 दिनांक 28.06.2020 मु. मोहोचा पाडा, पो. चिखले, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-516 दिनांक 28.06.2020
मु. दापोली, पो. पारगांव, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-515 दिनांक 28.06.2020 मौजे रोठ खुर्द, ता.रोहा गावातील श्री. रोहित राजेंद्र पाटील यांची सुमंगल बिल्डिंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-514 दिनांक 28.06.2020
मौजे रोहा येथील नाना शंकरशेठ मार्गावरील एश्वर्या आपार्टमेंट इमारत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-513 दिनांक 28.06.2020 मौजे रोहा येथील कै. काकासाहेब गांगल मार्ग येथील प्रितम प्लाझा इमारत व रोहा- मुरुड रस्त्यावरील एल.जी. कॉम्पलेक्स इमारत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-512 दिनांक 28.06.2020
गोदावरी नगर, चिंचपाडा पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-511 दिनांक 28.06.2020 सेंन्च्युरियन पार्क, G विंग, 1 ला मजला, चिंचपाडा पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-510 दिनांक 28.06.2020
ओरियन बिल्डिंग, चौथा मजला, चिंचपाडा पेण, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-509 दिनांक 28.06.2020 शितल विहार, शिवतिर्थ, तळमजला, पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-508 दिनांक 28.06.2020
गोविंद बाग, टॉवरजवळील श्री. पंकज पद्माकर चरेगावकर यांचे रहाते घर, पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-507 दिनांक 28.06.2020 मौजे तांबाटी, गोदरेज ॲन्ड बॉईज मॅनीफॅक्चरींग कंपनी लि. मधील प्लॉट K-2 व K-4, कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र.CZ-506 दिनांक 28.06.2020
बामणसुरे (विश्वनगर), ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-505 दिनांक 28.06.2020 मांडवी मोहोल्ला अलिबाग, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-504 दिनांक 28.06.2020
कृष्णवाटीका सोसा., रुम नं.103, विद्यानगर चेंढरे, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-503 दिनांक 28.06.2020 कृष्णवाटीका सोसा., ए 204, चेंढरे, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-502 दिनांक 28.06.2020
सिध्दार्थ नगर, अलिबाग, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-501 दिनांक 28.06.2020 मौजे आंबेपुर, ता. अलिबाग येथील रुग्ण रहात असलेल्या 1 घराचा परिसर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-500 दिनांक 28.06.2020
मौजे आंबेपुर, ता. अलिबागकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-499 दिनांक 28.06.2020 शहापूर, अलिबाग, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-498 दिनांक 28.06.2020
श्रीबाग नं.02, अलिबाग, ता. अलिबागकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-497 दिनांक 28.06.2020 1. नवापाडा परिसर, 2. कोढरीपाडा, उरणकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-496 दिनांक 27.06.2020
मौजे मोरा, ता.उरण येथील सदरचे रुग्ण रहात असलेले गॅलेक्सी अपार्टमेंट, B विग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-495 दिनांक 27.06.2020 मौजे चिर्ले, ता.उरणकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-494 दिनांक 27.06.2020
मौजे कोटनाका, ता.उरण येथील वसंतविहार इमारत B विग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-493 दिनांक 27.06.2020 खंदाड-सिध्दीनगर माणगांव, येथील सिध्दीनगर कॉलनी, मिळकत क्र.378कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-492 दिनांक 27.06.2020
मौजे हेदमलई, ता.माणगांव कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-491 दिनांक 27.06.2020 महसूल कॉलनी परिसर, माणगांव ता.माणगांव येथील खोली क्र.06 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-490 दिनांक 27.06.2020
मौजे चौल-चुने कोळीवाडा, ता. अलिबागकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-489 दिनांक 27.06.2020 मौजे बामणसुरे, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-488 दिनांक 27.06.2020
मौजे वंजारपाडा, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-487 दिनांक 27.06.2020 मौजे नेरळ, ता.कर्जतकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-486 दिनांक 27.06.2020
मौजे नेरळ, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-485 दिनांक 27.06.2020 मौजे मुर्द्रे खु, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-484 दिनांक 27.06.2020
मौजे बोरवाडी, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-483 दिनांक 27.06.2020 मौजे मुद्रे खु., ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-482 दिनांक 27.06.2020
मौजे नेरळ, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-481 दिनांक 27.06.2020 मौजे नेरळ-मोहाचीवाडी, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-480 दिनांक 27.06.2020
मौजे नेरळ-टेपआळी, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-479 दिनांक 27.06.2020 मौजे नेरळ, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-478 दिनांक 27.06.2020
मौजे कर्जत, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-477 दिनांक 27.06.2020 मौजे पोलीस क्वार्टर कर्जत, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-476 दिनांक 27.06.2020
मौजे जुम्मापट्टी नेरळ, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-475 दिनांक 27.06.2020 मौजे धामोते, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-474 दिनांक 27.06.2020
मौजे अवसरे, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-473 दिनांक 27.06.2020 मौजे नेरळ मोहाची वाडी, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-472 दिनांक 27.06.2020
मौजे किरवली, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-471 दिनांक 27.06.2020 मौजे मुर्दे कर्जत, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-470 दिनांक 27.06.2020
मौजे ममदापूर, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-469 दिनांक 27.06.2020 मौजे नेरळ, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-468 दिनांक 27.06.2020
मौजे दहिवली तर्फे निड, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-467 दिनांक 27.06.2020 मौजे झेंडेवाडी कोदिवले, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-466 दिनांक 27.06.2020
मौजे नेरळ खांडा, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-465 दिनांक 27.06.2020 मौजे किरवली, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-464 दिनांक 27.06.2020
मौजे देऊळवाडी, ता.कर्जतकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-463 दिनांक 27.06.2020 मौजे पोशीर, ता.कर्जत येथील घरापासून कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-462 दिनांक 27.06.2020
मौजे भडवळ, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-461 दिनांक 27.06.2020 मौजे दहिवली तर्फे निड, ता.कर्जत येथील नंदनवन सोसायटी, ए विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-460 दिनांक 27.06.2020
मौजे मुळे, ता. अलिबाग येथील श्री. प्रमोद दामोदर पाटील यांचे घरकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-458 दिनांक 26.06.2020 मौजे पोशीर, ता.कर्जत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-459 दिनांक 27.06.2020
मौजे वरसाली, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-456 दिनांक 26.06.2020 मठ आळी, अलिबाग, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-457 दिनांक 26.06.2020
कोहीनुर कॉम्प्लेक्स सी, तळमजला, चेंढरे, ता. अलिबागकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-454 दिनांक 26.06.2020 सीगल सोसायटी चेंढरे, ता. अलिबाग पहीला मजला, बी 1 मधील फ्लॅट नं.204 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-455 दिनांक 26.06.2020
उन्नती आरंभ आकुर्ली, पो. नेरे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-452 दिनांक 26.06.2020 मौजे मुळे, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-453 दिनांक 26.06.2020
अंबिका निवास, प्लॉट नं.240, सेक्टर आर/3, पहिला मजला, करंजाडे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-450 दिनांक 26.06.2020 मयुरेश डेल्टा, प्लॉट नं.1, सेक्टर- 10, सी विंग, 10 वा मजला, उलवे, ता.पनवेलकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-451 दिनांक 26.06.2020
अनमोल संकल्प बिल्डिंग, प्लॉट नं.59, सेक्टर-5, 7 वा मजला, उलवे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-448 दिनांक 26.06.2020 श्री. जितेंद्र वामन पाटील, रा. नेरे, ता. पनवेल यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-449 दिनांक 26.06.2020
ओमकार पुरम आम्रपाली, एफ विंग, आदई, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-446 दिनांक 26.06.2020 आरीवली, पो. अजिवली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-447 दिनांक 26.06.2020
सनि अर्चिड हाईट्स, प्लॉट नं. 145, सेक्टर-23, 7 वा मजला, उलवे, ता.पनवेलकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-444 दिनांक 26.06.2020 229 स्वप्न बंगला, गणपती मंदिराजवळ, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-445 दिनांक 26.06.2020
न्यु शितल व्हीला, रुम नं.2, सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-442 दिनांक 26.06.2020 रिध्दी सिध्दी प्लाझा CHS, ब्राम्हण आळी, पळस्पे, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-443 दिनांक 26.06.2020
जयलक्ष्मी हौ.सो., सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-440 दिनांक 26.06.2020 प्रयाग आंगण CHS, जी- विंग,  सुकापूर, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-441 दिनांक 26.06.2020
पंचवटी रिवर साईड सोसा, बि विंग, बिल्डिंग नं.4, उसर्ली खुर्द, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-438 दिनांक 26.06.2020 डीप सीटी हौ.सो. बिल्डिंग नं.6, ए- विंग, उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-439 दिनांक 26.06.2020
रिध्दी सिध्दी को.ऑ.हौ.सो., कोळखे पेठ, जी- विंग, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-436 दिनांक 26.06.2020 श्री. लक्ष्मी पार्क, एच- विंग, विचुंबे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-437 दिनांक 26.06.2020
मौजे आकुर्ली येथील श्री. भुपेंद्र पाटील मु. साईनिवास ,ता. पनवेल यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-434 दिनांक 26.06.2020 मु. कल्पवृक्ष सोसायटी, रुम नं.102, बी. आर-2, कानपोली, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-435 दिनांक 26.06.2020
नंदिमाळ नाका, पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-432 दिनांक 26.06.2020 मुरुड नगरपालिका क्षेत्रातील (पोलिस वसाहत) परेश हॉटेल च्या बाजूची वसाहत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-433 दिनांक 26.06.2020
नवीनपोसरी (मोहोपाडा), ता.खालापूर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-430 दिनांक 24.06.2020 मौजे बेणसे, ता. पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-431 दिनांक 26.06.2020
मौजे वेश्वी, ता.उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-428 दिनांक 24.06.2020 मौजे सारंग, ता.खालापूर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-429 दिनांक 24.06.2020
मौजे बोरी, ता.पेण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-426 दिनांक 24.06.2020 मौजे दिघोडे, ता.उरण कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-427 दिनांक 24.06.2020
मौजे शहापुर, ता. अलिबाग येथील रुग्णाचे घर व त्याच्या घरालगत असलेले 1 घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-424 दिनांक 24.06.2020 मौजे आंबेपुर (बांधण), ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-425 दिनांक 24.06.2020
मौजे गवळ आळी, महाड, ता.महाड येथील महाड नगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र.07 मधील सि.स.नं. 68,69,70 ही घरेकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-422 दिनांक 24.06.2020 महाड नगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र.06 मधील पानसरे मोहल्ला, जामा मशिद, आल्ला बक्ष अपार्टमेंट सि.स.नं. 406 व 407 इमारत कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-423 दिनांक 24.06.2020
मौजे महाड, ता.महाड येथील महाड नगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र.3 मधील स.नं. 157कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-420 मौजे महाड, ता.महाड येथील महाड नगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र.4 मधील सि.स.नं. 1377 या इमारती मधील (सी विंग)कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-421 दिनांक 24.06.2020
मौजे मुरूड, ता.मुरूड येथील बाजारपेठ मुरूड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-418 मौजे महाड, ता.महाड येथील महाड नगरपालिका हद्दीतील प्रभाग क्र.07 मधील सि.स.नं. 98,99,100 या इमारतीमधील (ए विंग) कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-419
सदर कोरोना बाधित व्यक्ती रहात असलेले मौजे केळवणे, ता.पनवेल येथील घरकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-416 (दिनांक 24-06-2020) सदर कोरोना बाधित व्यक्ती रहात असलेले, मौजे खेरणे, ता.पनवेल येथील घरकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-417 (दिनांक 24-06-2020)
मौजे आदई, ता.पनवेल येथील सत्यज्योत कॉप्लेक्स, आय विंग-1 कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-414 (दिनांक 24-06-2020) मौजे शिवनगर देवद, ता.पनवेल येथील माताशिक पात्रेवाली निवास, घर क्र.406, शिवनगर देवद कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-415 (दिनांक 24-06-2020)
मौजे विचुंबे, ता.पनवेल येथील गोपाळ निवास, घर क्रमांक 389, विचुंबे कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-412 (दिनांक 24-06-2020) मौजे सुकापूर, ता.पनवेल येथील आकृती अपर्टमेंट, अे-विंगकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-413 (दिनांक 24-06-2020)
मौजे सुकापूर, ता.पनवेल येथील श्रमसाफल्य, वामन केणी चाळकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-410 (दिनांक 24-06-2020) मौजे उलवे, ता.पनवेल येथील वास्तू प्रथमेश बिल्डिंग, प्लॉट नं.46अे, सेक्टर-16कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-411 (दिनांक 24-06-2020)
मौजे पाले बुद्रुक कर्सनी विहार A/C/03, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-408 (दिनांक 24-06-2020) मौजे उसर्ली खुर्द, ता.पनवेल येथील श्रीगणेश कृपा सोसायटी, सी विंग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-409 (दिनांक 24-06-2020)
रॉयल पालम को.हौ.सो., उसर्ली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-406 (दिनांक 24-06-2020) श्री.अक्षय रामदास चव्हाण, रा- डेरिवली वाडी, घर नं.272, ता.पनवेल यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-407 (दिनांक 24-06-2020)
मौजे केळवणे, ता. पनवेल येथील श्री. आत्माराम नामदेव माळी यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-404 (दिनांक 24-06-2020) अरिहंत अरहम बिल्डिंग, रुम. 403/अे-7, कोप्रोली, ता.पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-405 (दिनांक 24-06-2020)
स्वस्तिक आनंद बिल्डिंग, प्लॉट नं.26, सेक्टर-21, 4 था मजला, उलवे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-402 (दिनांक 24-06-2020) मौजे खेरणे, ता.पनवेल येथील श्री. बंडू उंदिर गोंधळी यांचे घरकोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-403 (दिनांक 24-06-2020)
माऊली रेसीडेन्सी, रुम नं.1, बि विंग, नेवाली, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-400 (दिनांक 24-06-2020) साई समर्थ बिल्डिंग, प्लॉट नं.27, सेक्टर- 5, 3 रा मजला, उलवे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-401 (दिनांक 24-06-2020)
मौजे शिरढोण पाडा, ता. पनवेल येथील श्री. महादेव अंबाजी भोपी यांचे घर कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-398 (दिनांक 24-06-2020) शिव श्रेया बिल्डिंग, प्लॉट नं. 215, सेक्टर-3, उलवे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-399 (दिनांक 24-06-2020)
शिव आराधना को.ऑ.हौ.सो., सेक्टर-5, प्लॉट नं.30/31, 2 रा मजला, उलवे, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-396 (दिनांक 24-06-2020) पर्ल रेसीडेन्सी, सेक्टर 2 अे मधील रुम नं.301, 302 व 303, प्लॉट नं.63, करंजाडे,  ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-397 (दिनांक 24-06-2020)
मौजे चरी, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-394 (दिनांक 23-06-2020) कार्तीकीय पार्क-2, 101 पहिला मजला बी विंग, आदई, ता. पनवेल कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-395 (दिनांक 24-06-2020)
मौजे वालवडे, ता.अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-392 (दिनांक 23-06-2020) मौजे मांडवखार, ता. अलिबाग कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-393 (दिनांक 23-06-2020)
मौजे वरवठणे, ता. रोहा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-390 (दिनांक 23-06-2020) मौजे आंबेघर(पिंगोडे) , ता. रोहा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-391 (दिनांक 23-06-2020)
मौजे पडम, ता. रोहा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-388 (दिनांक 23-06-2020) मौजे वरसगांव, ता. रोहा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-389 (दिनांक 23-06-2020)
मौजे ताम्हणशेत, ता. रोहा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-386 (दिनांक 23-06-2020) मौजे खोपे, ता. रोहा कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . CZ-387 (दिनांक 23-06-2020)
मौजे रिस भटवाडी, ता. खालापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 385 (दिनांक 22-06-2020) मौजे रिस, ता. खालापूर येथील चैताली अपार्टमेंट येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 384 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे सोमजी कॉम्ल्पेक्स, दुसरा मजला, महावीर मार्ग पेण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 383 (दिनांक 22-06-2020) मौजे रोहिदास नगर, ता. पेण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 382 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे उत्कर्षनगर, ता.पेण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 381 (दिनांक 22-06-2020) मौजे हनुमान आळी पेण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 380 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे झोतिरपाडा,पेण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 379 (दिनांक 22-06-2020) मौजे नागोठणे, पेण, H-1 मधील रुम नं. H-10, 11, 12 आणि H-22, 23, 24 रुम येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 378 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे नागोठणे, पेण, B मधील रुम नं. B-143 ते B-148 रुम येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 377 (दिनांक 22-06-2020) मौजे नागोठणे, पेण, AM मधील रुम नं. AM-19 ते AM-24 रुम येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 376 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे सैनिकनगर , पोलादपूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 375 (दिनांक 22-06-2020) मौजे नावंढे कातकरवाडी, ता.खालापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 374 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे कारगांव, ता. खालापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 373 (दिनांक 22-06-2020) मौजे ओमकार ब्रम्हा सोसायटी, आदई येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 372 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे विचुंबे, ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 371 (दिनांक 22-06-2020) मौजे टुडे गणेश्याम, सेक्टर- 18, उलवे 11 वा मजला येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 370 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे साई मंदिराच्या बाजुला, उलवे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 369 (दिनांक 22-06-2020) मौजे ब्लोम फिल्ड को.ऑ.हौ.सो., उलवे, ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 368 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे उलवे, ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 367 (दिनांक 22-06-2020) मौजे बालाजी रेसिडेंन्सी, कानपोली येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 366 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे निंबेश्वर भूमी को.ऑ.हौ.सो., उसर्ली येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 365 (दिनांक 22-06-2020) मौजे गा्रमपंचायत कार्यालय शेजारी, विचुंबे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 364 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे श्रीनिकेतन, जी.1, अे-3, सुकापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 363 (दिनांक 22-06-2020) मौजे बालाजी रेसिडेन्सी, एम-201 आदई येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 362 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे गव्हाण, ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 361 (दिनांक 22-06-2020) मौजे नेरे ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 360 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे उसर्ली खुर्द येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 359 (दिनांक 22-06-2020) मौजे माणगांव नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्र.16 येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 358 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे माणगांव नगरपंचायत हद्दीतील प्रभाग क्र.14 येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 357 (दिनांक 22-06-2020) मौजे माणगांव नगरपंचायत, प्रभाग क्र.11 येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 356 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे वांगणेवाडी, ता.माणगांव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 355 (दिनांक 22-06-2020) मौजे पन्हळघर बु., ता.माणगांव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 354 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे तळाशेत-इंदापूर, ता.माणगांव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 353 (दिनांक 22-06-2020) मौजे कांबे, ता.खालापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 352 (दिनांक 22-06-2020)
मौजे रिसवाडी, ता.खालापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 351 (दिनांक 20-06-2020) मौजे नागाव, ता.उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 350 (दिनांक 20-06-2020)
मौजे बोरी, ता.उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 349 (दिनांक 20-06-2020) मौजे पाणजे, ता.उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 348 (दिनांक 20-06-2020)
मौजे कोटनाका, ता.उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 347 (दिनांक 20-06-2020) मौजे गोवठणे, ता.उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 346 (दिनांक 20-06-2020)
मौजे विचुंबे (सी विंग), पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 345 (दिनांक 20-06-2020) मौजे बोनशेत, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 344 (दिनांक 20-06-2020)
मौजे युगांतक सोसायटी, सुकापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 343 (दिनांक 20-06-2020) मौजे देवद, ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 342 (दिनांक 20-06-2020)
मौजे कोप्रोली, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 341 (दिनांक 20-06-2020) मौजे साई गणेश रॉयल रेसिडन्सी को.ऑ.हौ.सो., उसर्लीखुर्द, ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 340 (दिनांक 20-06-2020)
मौजे उसर्लीखुर्द, ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 339 (दिनांक 20-06-2020) मौजे नेरे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 338 (दिनांक 20-06-2020)
मौजे नेवाली, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 337 (दिनांक 20-06-2020) मौजे आदर्शनगर पळस्पे ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 336 (दिनांक 20-06-2020)
मौजे नागोठणे, रोहा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 335 (दिनांक 20-06-2020) मौजे महाड नगरपालिका येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 334 (दिनांक 20-06-2020)
मौजे कौमुदी आर्केड ही सर्व इमारत, महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 333 (दिनांक 20-06-2020) मौजे निर्मल सुधा नर्सिंग होम हॉस्पीटल सर्व इमारत, महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 332 (दिनांक 20-06-2020)
मौजे हाशिवरे, ता.अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 331 (दिनांक 20-06-2020) मौजे मुळे, ता.अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 330 (दिनांक 20-06-2020)
मौजे गोंधळपाडा, ता.अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 329 (दिनांक 20-06-2020) मौजे पाटणोली, ता.पेण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 328 (दिनांक 20-06-2020)
मौजे पेण APMC मार्केट यार्ड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 327 (दिनांक 20-06-2020) मौजे वडगाव ,ता.पेण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 326 (दिनांक 20-06-2020)
मौजे बेणसे गावातील बौध्दवाडी, पेण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 325 (दिनांक 20-06-2020) मौजे काराव, ता.पेण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 324 (दिनांक 20-06-2020)
मौजे नाणोरे- माणगांव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 323 (दिनांक 18-06-2020) मौजे किये (सणसवाडी), ता. महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 322 (दिनांक 18-06-2020)
मौजे किये (डांबेचीवाडी), ता. महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 321 (दिनांक 18-06-2020) मौजे महाड नगरपालिका येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 320 (दिनांक 18-06-2020)
मौजे कोकरे त. गोवेले, ता. महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 319 (दिनांक 18-06-2020) मौजे महाड ग्रामीण रुग्णालय येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 318 (दिनांक 18-06-2020)
मौजे शिरगांव, ता. महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 317 (दिनांक 18-06-2020) मौजे महाड शहरातील जुनी बाजारपेठ येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 316 (दिनांक 18-06-2020)
मौजे शिरढोण, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 315 (दिनांक 18-06-2020) मौजे उलवे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 314 (दिनांक 18-06-2020)
मौजे आकुर्ली, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 313 (दिनांक 18-06-2020) मौजे प्लॉट क्र. 143, विचुंबे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 312 (दिनांक 18-06-2020)
मौजे म्हातवली, ता.उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 311 (दिनांक 18-06-2020) मौजे पोयनाड, ता. अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 310 (दिनांक 18-06-2020)
मौजे रिलायन्स टाऊनशिप नागोठणे, ता.पेण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 309 (दिनांक 17-06-2020) मौजे विचुंबे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 308 (दिनांक 17-06-2020)
मौजे साई गोवर्धन बिल्डिंग, सेक्टर 18,उलवे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 307 (दिनांक 17-06-2020) मौजे सेक्टर 18,उलवे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 306 (दिनांक 17-06-2020)
मौजे आकुर्ली, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 305 (दिनांक 17-06-2020) मौजे सेक्टर-17, उलवे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 304 (दिनांक 17-06-2020)
मौजे देवीचापाडा, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 303 (दिनांक 17-06-2020) मौजे सेक्टर-5, उलवे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 302 (दिनांक 17-06-2020)
मौजे सुकापूर, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 301 (दिनांक 17-06-2020) मौजे शिवा कॉमप्लेक्स, सुकापूर, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 300 (दिनांक 17-06-2020)
मौजे पारगाव, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 299 (दिनांक 17-06-2020) मौजे सुकापूर, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 298 (दिनांक 17-06-2020)
मौजे उसर्ली खुर्द, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 297 (दिनांक 17-06-2020) मौजे उलवे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 296 (दिनांक 17-06-2020)
मौजे विचुंबे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 295 (दिनांक 17-06-2020) मौजे करंजाडे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 294 (दिनांक 17-06-2020)
मौजे करंजाडे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 293 (दिनांक 17-06-2020) मौजे नेरे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 292 (दिनांक 17-06-2020)
मौजे पालीदेवद-सुकापूर, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 291 (दिनांक 17-06-2020) मौजे उलवे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 290 (दिनांक 17-06-2020)
मौजे देवद, ता. पनवेल, येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 289 (दिनांक 17-06-2020) मौजे विचुंबे , ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 288 (दिनांक 17-06-2020)
मौजे आजिवली, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 287 (दिनांक 17-06-2020) मौजे उसर्ली खुर्द, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 286 (दिनांक 17-06-2020)
मौजे शिरवली, ता. अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 285 (दिनांक 17-06-2020) मौजे शिरवली, ता. रोहा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 284 (दिनांक 17-06-2020)
मौजे करंजाडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 283 (दिनांक 16-06-2020) मौजे बेलपाडा, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 282 (दिनांक 16-06-2020)
मौजे बी विंग, विचुम्बे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 281 (दिनांक 16-06-2020) मौजे गुरुकृपा अपार्टमेंट, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 280 (दिनांक 16-06-2020)
मौजे पाटणेश्वर, पेन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 279 (दिनांक 16-06-2020) मौजे सागर सोसायटी जवळ, पेन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 278 (दिनांक 16-06-2020)
मौजे कोटनाका, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 277 (दिनांक 16-06-2020) मौजे नागाव, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 276 (दिनांक 16-06-2020)
मौजे डाउरनगर, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 275 (दिनांक 16-06-2020) मौजे इमारत क्र .२२, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 274 (दिनांक 16-06-2020)
मौजे तांडेलनगर, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 273 (दिनांक 16-06-2020) मौजे शहापूर, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 272 (दिनांक 16-06-2020)
मौजे मांडवी मोहल्ला, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 271 (दिनांक 16-06-2020) मौजे नेहूली, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 270 (दिनांक 16-06-2020)
मौजे नारंगी अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 269 (दिनांक 16-06-2020) मौजे महाजना, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 268 (दिनांक 16-06-2020)
मौजे चनाजे, उरण क्षेत्र पुनरिक्षित केले कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . (दिनांक 15-06-2020) मौजे ममदापुर, कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 267 (दिनांक 15-06-2020)
मौजे मधुमालती अपार्टमेंट, शिवाजी चौक, कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 266 (दिनांक 12-06-2020) मौजे कामार्ली, ता. पेण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 265 (दिनांक 12-06-2020)
मौजे बेलकडे, ता. अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 264 (दिनांक 12-06-2020) मौजे चेंढरे, ता. अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 263 (दिनांक 12-06-2020)
मौजे काटरंग खोपोली, ता.खालापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 262 (दिनांक 12-06-2020) मौजे विचुंबे, ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 261 (दिनांक 11-06-2020)
मौजे कुंडेवहाळ, ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 260 (दिनांक 11-06-2020) मौजे केशर हार्मनी बिल्डिंग, करंजाडे, ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 259 (दिनांक 11-06-2020)
मौजे शिवकार्तिक बिल्डिंग, उलवे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 258 (दिनांक 11-06-2020) मौजे ज्वेल्स रेसिडेंन्सी, बी ब्लॉक, नेरे, ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 257 (दिनांक 11-06-2020)
मौजे महालक्ष्मी नगर, नेरे, ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 256 (दिनांक 11-06-2020) मौजे पळस्पे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 255 (दिनांक 11-06-2020)
मौजे राज रेसिडेंसी कृष्णा, विचुंबे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 254 (दिनांक 11-06-2020) मौजे कोप्रोली, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 253 (दिनांक 11-06-2020)
मौजे पेझारी, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 252 (दिनांक 11-06-2020) मौजे भेंडखळ, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 251 (दिनांक 11-06-2020)
मौजे भेंडखळ, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 250 (दिनांक 11-06-2020) मौजे सिद्धिविनायक आर्केड -१ सीएचएस, विचुम्बे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 249 (दिनांक 11-06-2020)
मौजे वावंजे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 248 (दिनांक 11-06-2020) मौजे भोकरपाडा, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 247 (दिनांक 11-06-2020)
मौजे कुलकर्णी नर्सिंग होम हॉस्पिटल, शास्त्रीनगर, खोपोली, खालापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 246 (दिनांक 09-06-2020) मौजे रामनाथ, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 245 (दिनांक 09-06-2020)
मौजे धर्म निवास, विचुम्बे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 244 (दिनांक 09-06-2020) मौजे शिरधोन, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 243 (दिनांक 09-06-2020)
मौजे वलाप, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 242 (दिनांक 09-06-2020) मौजे श्रमिक सीएचएस, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 241 (दिनांक 09-06-2020)
मौजे वाणी अली, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 240 (दिनांक 08-06-2020) मौजे म्हतावली, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 239 (दिनांक 08-06-2020)
मौजे ओंकार पार्क -१ बीएलडीजी, विचुम्बे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 238 (दिनांक 08-06-2020) मौजे नीलकंठ फेज -१, उसारी खुर्द, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 237 (दिनांक 08-06-2020)
मौजे वावंजे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 236 (दिनांक 08-06-2020) मौजे साई एन्क्लेव्ह बेल्टग, मालेवाडी- सुकापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 235 (दिनांक 08-06-2020)
मौजे तुळशी अंगण बेल्टग, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 234 (दिनांक 08-06-2020) मौजे नवीन वसाहत, पेन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 233 (दिनांक 06-06-2020)
मौजे थल, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 232 (दिनांक 06-06-2020) मौजे दीनिशा ऑर्किड बिल्डिंग, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 231 (दिनांक 06-06-2020)
मौजे मयुरेश डेल्टा बिल्डिंग, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 230 (दिनांक 06-06-2020) मौजे कार्तिकी सीएचएस, सुकापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 229 (दिनांक 06-06-2020)
मौजे सद्गुरू कृपा इमारत, विचुम्बे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 228 (दिनांक 06-06-2020) मौजे प्रजापती पवन संकुल, आडाई, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 227 (दिनांक 06-06-2020)
मौजे मोरया गार्डन रेसिडेन्सी सीएचएस, उसारी खुर्द, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 226 (दिनांक 06-06-2020) मौजे रिद्धि सिद्धी, कोळखे पेठ, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 225 (दिनांक 06-06-2020)
मौजे कालिदास गार्डन, कोपरोली, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 224 (दिनांक 06-06-2020) मौजे भविष्य दर्शन भवन, करंजडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 223 (दिनांक 05-06-2020)
मौजे मंगलमूर्ती, विकुम्बे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 222 (दिनांक 05-06-2020) मौजे फॉर्च्युन बालेझा इमारत, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 221 (दिनांक 05-06-2020)
मौजे सिद्धी अपार्टमेंट, सुकापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 220 (दिनांक 04-06-2020) मौजे आर.एस. माथेना बिल्डिंग, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 219 (दिनांक 04-06-2020)
मौजे जीतनगर, वैशेत, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 218 (दिनांक 04-06-2020) मौजे जोगवाडी तळा, तहसील- तळा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 217 (दिनांक 02-06-2020)
मौजे खरसाई, म्हसळा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 216 (दिनांक 02-06-2020) मौजे बिरवाडी, रोहा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 215 (दिनांक 02-06-2020)
मौजे मानकुले- अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 214 (दिनांक 02-06-2020) मौजे मॅपल वुड्स सीएचएस, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 213 (दिनांक 02-06-2020)
मौजे स्वप्न त्यागी इमारत, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 212 (दिनांक 02-06-2020) मौजे समृद्धी भूमि गृहनिर्माण संस्था, सुकापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 211 (दिनांक 02-06-2020)
मौजे रुद्रवली, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 210 (दिनांक 02-06-2020) मौजे पिरकोन, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 209 (दिनांक 02-06-2020)
मौजे मसल गल्ली, मुरुड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 208 (दिनांक 02-06-2020) मौजे वावेघर, पो. रसायनी, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 207 (दिनांक 02-06-2020)
मौजे कुंडेवाहाल, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 206 (दिनांक 02-06-2020) मौजे चिपळे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 205 (दिनांक 02-06-2020)
मौजे पोयांजे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 204 (दिनांक 02-06-2020) मौजे करंजविरा, रोहा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 203 (दिनांक 02-06-2020)
मौजे रायगडवाडी, महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 202 (दिनांक 31-05-2020) मौजे वडघर मोहोत, महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 201 (दिनांक 31-05-2020)
मौजे कोंढेतर, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 200 (दिनांक 31-05-2020) मौजे चांदोर, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 199 (दिनांक 31-05-2020)
मौजे श्री हरि सहकारी गृहनिर्माण संस्था (मर्यादित), रिस, खालापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 198 (दिनांक 31-05-2020) मौजे रिस (भटवाडी), खालापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 197 (दिनांक 31-05-2020)
मौजे व्हिक्टरी कासा बीएलडीजी, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 196 (दिनांक 31-05-2020) मौजे सागर निवास, पलासपे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 195 (दिनांक 31-05-2020)
मौजे साई वृंदावन, करंजडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 194 (दिनांक 31-05-2020) मौजे सुयग्नगर, दहिवली टारफे निद, कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 193 (दिनांक 31-05-2020)
मौजे जोर, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 192 (दिनांक 29-05-2020) मौजे म्हाडा कॉलनी, प्लॉट क्र. 723 ते भूखंड क्र .730, पेन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 191 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे खतिबखर, मुरुड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 190 (दिनांक 29-05-2020) मौजे एनके क्लासिक बीएलडीजी, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 189 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे अविघना बीएलडीजी, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 188 (दिनांक 29-05-2020) मौजे रिधी- सिद्धी बेल्टग, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 187 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे इंद्र व्हॅली बीएलडीजी, विचुम्बे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 186 (दिनांक 29-05-2020) मौजे वडघर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 185 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे सणसवाडी, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 184 (दिनांक 29-05-2020) मौजे नवघर (उसारघर), माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 183 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे नावेदार नवगाव, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 182 (दिनांक 29-05-2020) मौजे वाल्मिकी नगर, नेरळ, कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 181 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे पिसाळ निवास, मुद्रा खुर्द, कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 180 (दिनांक 29-05-2020) मौजे त्रिशूल आप्ट, मुद्रा खुर्द, कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 179 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे गुंडगे, कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 178 (दिनांक 29-05-2020) मौजे मालसाई, रोहा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 177 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे ठाकरोली, म्हसळा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 176 (दिनांक 29-05-2020) मौजे तन्मय एन्क्लेव्ह, मयेकरवाडी, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 175 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे तलावली टा. उमटे, अलिबाग (सुमारे 5 घरे) येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 174 (दिनांक 29-05-2020) मौजे तलावली टा. उमटे, अलिबाग (सुमारे 3 घरे) येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 173 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे दापिवली वावेघर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 172 (दिनांक 29-05-2020) मौजे रेडियंट ग्लोरी बीएलडीजी, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 171 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे सिद्धी साई रेसिडेन्सी, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 170 (दिनांक 29-05-2020) मौजे निवे, पोलादपूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 169 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे कांती, रोहा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 168 (दिनांक 29-05-2020) मौजे घोसाळे (सुखदारवाडी), रोहा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 167 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे पाले खु., रोहा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 166 (दिनांक 29-05-2020) मौजे फिकट इमारत, रोहा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 165 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे कंघार, म्हसळा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 164 (दिनांक 29-05-2020) मौजे वरळ, म्हसळा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 163 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे तलावडे, तुळशीवाडी, म्हसळा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 162 (दिनांक 29-05-2020) मौजे पालखर, पेन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 161 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे शिर्की, पेन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 160 (दिनांक 29-05-2020) मौजे छोले, पेन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 159 (दिनांक 29-05-2020)
मौजे नागशेत, सुधागड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 158 (दिनांक 29-05-2020) मौजे उमराठ, पोलादपूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 157 (दिनांक 27-05-2020)
मौजे रिस, खालापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 156 (दिनांक 27-05-2020) मौजे तलावडे, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 155 (दिनांक 27-05-2020)
मौजे दत्तपाडा, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 154 (दिनांक 27-05-2020) मौजे मानकुले- अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 153 (दिनांक 27-05-2020)
मौजे खिडकी, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 152 (दिनांक 27-05-2020) मौजे प्रतीक अभिमान आशियाना, करंजडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 151 (दिनांक 27-05-2020)
मौजे चामुंडा हिल्स क्रेस्ट, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 150 (दिनांक 27-05-2020) मौजे बालाजी सिम्फनी सीएचएस, सुकापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 149 (दिनांक 27-05-2020)
मौजे स्वामी नारायण कॉम्प्लेक्स, करंजडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 148 (दिनांक 27-05-2020) मौजे ओम आयना सोसायटी, करंजडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 147 (दिनांक 27-05-2020)
मौजे तुर्भे इमारत, पोलादपूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 146 (दिनांक 26-05-2020) मौजे कोळगाव, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 145 (दिनांक 26-05-2020)
मौजे विघ्नहर्ता अपार्टमेंट, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 144 (दिनांक 26-05-2020) मौजे करंजडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 143 (दिनांक 26-05-2020)
मौजे उसारी खुर्द, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 142 (दिनांक 26-05-2020) मौजे सुकापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 141 (दिनांक 26-05-2020)
मौजे कळवण, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 140 (दिनांक 26-05-2020) मौजे पन्हाळघर खुर्द, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 139 (दिनांक 26-05-2020)
मौजे शेनाटे, ताला येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 138 (दिनांक 26-05-2020) मौजे क्षेत्र क्र .२, आवारे, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 137 (दिनांक 26-05-2020)
मौजे क्षेत्र क्रमांक 1, आवारे, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 136 (दिनांक 26-05-2020) मौजे शिव अपार्टमेंट, करंजडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 135 (दिनांक 26-05-2020)
मौजे ओंकार कृष्णा पार्क, विचुम्बे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 134 (दिनांक 26-05-2020) मौजे उसारी खुर्द, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 133 (दिनांक 26-05-2020)
मौजे प्रयाग गॅलेक्सी सीएचएस, आडाई, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 132 (दिनांक 26-05-2020) मौजे पलाचिल, पोलादपूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 131 (दिनांक 26-05-2020)
मौजे ओंकार बिल्डिंग, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 130 (दिनांक 26-05-2020) मौजे बोरीपाखाडी, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 129 (दिनांक 26-05-2020)
मौजे माथेरान, कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 128 (दिनांक 25-05-2020) मौजे ओलामान, कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 127 (दिनांक 25-05-2020)
मौजे कविळवाहल बिल्डिंग, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 126 (दिनांक 25-05-2020) मौजे कोस्ते खुर्द, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 125 (दिनांक 25-05-2020)
मौजे मुथावली टा. टाले, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 124 (दिनांक 25-05-2020) मौजे मुर, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 123 (दिनांक 25-05-2020)
मौजे कलामजे, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 122 (दिनांक 25-05-2020) मौजे नगरोली, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 121 (दिनांक 25-05-2020)
मौजे पळसगाव इमारत, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 120 (दिनांक 25-05-2020) मौजे वाकी तिरफे निजमपूर, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 119 (दिनांक 25-05-2020)
मौजे राईल, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 118 (दिनांक 25-05-2020) मौजे देवळी, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 117 (दिनांक 25-05-2020)
मौजे सुडकोली, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 116 (दिनांक 25-05-2020) मौजे नारंगी, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 115 (दिनांक 25-05-2020)
मौजे मिठागर, मुरुड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 114 (दिनांक 25-05-2020) मौजे एकदारा, मुरुड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 113 (दिनांक 24-05-2020)
मौजे महालोर, मुरुड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 112 (दिनांक 24-05-2020) मौजे करंजडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 111 (दिनांक 24-05-2020)
मौजे आस्थे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 110 (दिनांक 24-05-2020) मौजे कृष्णाई निवास, चिपळे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 109 (दिनांक 24-05-2020)
मौजे वरदविनायक सी.एच.एस., एक शाखा, तपोवन, सुकापूर, ता.पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 108 (दिनांक 24-05-2020) मौजे भालगाव, ता.रोहा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 107 (दिनांक 24-05-2020)
मौजे ऐनवाहल, ता. रोहा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 106 (दिनांक 24-05-2020) मौजे कापडे बु. (निवडी वाडी), पोलादपूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 105 (दिनांक 24-05-2020)
भोस्ते, श्रीवर्धन येथील कॉन्टाईनमेंट झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 24-05-2020) मौजे अनवीन शेवा, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 104 (दिनांक 23-05-2020)
मौजे नागाव, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 103 (दिनांक 23-05-2020) मौजे वडवली, श्रीवर्धन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 102 (दिनांक 22-05-2020)
मौजे खुजारे, श्रीवर्धन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 101 (दिनांक 22-05-2020) मौजे दिघी, श्रीवर्धन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 100 (दिनांक 22-05-2020)
मौजे दुर्गावाडी, म्हसळा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 99 (दिनांक 22-05-2020) मौजे दहिवली, कर्जत, रायगड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 98 (दिनांक 22-05-2020)
मौजे रामराज ता- अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 97 (दिनांक 22-05-2020) मौजे मेरिगोल्ड सीएचएस, 4 ए विंग, नेरे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 96 (दिनांक 22-05-2020)
मौजे साक्षी पार्क -2 सुकापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 95 (दिनांक 22-05-2020) मौजे आकांशा कॉम्प्लेक्स सीएचएस, बी, सी, डी विंग, विचुम्बे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 94 (दिनांक 22-05-2020)
मौजे कासलखंड, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 93 (दिनांक 22-05-2020) मौजे मॅपल व्हिवा बीएलडीजी, प्लॉट क्र .10, से -3, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 92 (दिनांक 21-05-2020)
मौजे चिखले, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 91 (दिनांक 21-05-2020) मौजे पलास्पे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 90 (दिनांक 21-05-2020)
मौजे यशवंत मोतीराम पाटील यांचे घर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 89 (दिनांक 21-05-2020) मौजे जगदीश दत्तात्रय पाटील यांचे घर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 88 (दिनांक 21-05-2020)
मौजे पंढरीनाथ गाडे यांचे घर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 87 (दिनांक 21-05-2020) मौजे पागोटे, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 86 (दिनांक 21-05-2020)
मौजे शिवनगरवाडी (वासंबे), खालापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 85 (दिनांक 22-05-2020) मौजे देवद, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 19-05-2020)
मौजे मौजे धामोटे, कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 20-05-2020) मौजे कमर्ली, पेन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 20-05-2020)
मौजे उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 19-05-2020) मौजे जेएनपीटी टाउनशिप, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020)
मौजे उमरोली, सुखापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020) मौजे सुखापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020)
मौजे कारंजाडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020) मौजे विचमुबे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020)
मौजे बोकडविरा, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020) मौजे तेलीपाडा, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020)
मौजे वहाळ, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020) मौजे पालीदेवड, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020)
मौजे सुकापूर, पालीदेवड, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020) मौजे केलावणे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020)
मौजे शिरडॉन, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020) मौजे विचुम्बे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020)
मौजे गोवेले, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020) मौजे वडखळ, पेन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 14-05-2020)
मौजे नीलसिद्धी जोया, उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 14-05-2020) मौजे मितेखर मुरुड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 14-05-2020)
मौजे फॉर्च्युन गार्डन सीएचएस, उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 14-05-2020) मौजे बहिरोले अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 14-05-2020)
मौजे उन्नती बीएलडीजी उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020) मौजे रमेश घरत चाळ, कोनगाव पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020)
मौजे ग्रीन व्हॅली बीएलडीजी क्र. 3,4,5 विचुम्बे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020) मौजे अ‍ॅडवर्ड बीएलडीजी उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020)
मौजे शास्त्रीनगर, खोपोली खालापूर यांचे सुधारित आदेश येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 11-05-2020) मौजे साळवी कॉम्प्लेक्स, बिरवाडी, महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 28-04-2020)
मौजे हरित स्वर्ग गृहनिर्माण संस्था, कोप्रोलि, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-05-2020) मौजे सुधारित प्रभातनगर, पोलादपूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-05-2020)
मौजे सुधारित साळवी कॉम्प्लेक्स, बिरवाडी येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-05-2020) मौजे सुधारित भोसटे, श्रीवर्धन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-05-2020)
मौजे सुधारित मोरेश्वर आप्ट, कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-05-2020) मौजे सुधारित रेल्वे कॉलनी ई आणि एफ बीएलडीजी, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-05-2020)
मौजे सुधारित आनंदी निवास व जेएनपीटी टाऊनशिप, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-05-2020) मौजे शिव इमारत, करंजडे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 16-05-2020)
मौजे नवीन कार्तिकी सोसायटी, सुकापूर पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 16-05-2020) मौजे युनायटेड होम, देवड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 16-05-2020)
मौजे नव्यानगर महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 15-05-2020) मौजे भाग्यश्री सीएचएस, उलवे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 15-05-2020)
मौजे जय शिवम आर्केड, करंजडे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 15-05-2020) मौजे कुंभिवली, खालापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 15-05-2020)
मौजे स्वस्तिक आदिनाथ, उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020) मौजे श्री दर्शन, उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020)
मौजे रिडियन्स स्प्लेंडर, उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020) मौजे त्रिमूर्ती रेसिडेन्सी, उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020)
मौजे सुरकीचा पाडा, चनाजे, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 10-05-2020) मौजे कोकरे टॅरेफ नाटे (मोरेकोंड), महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 10-05-2020)
मौजे ग्रीन रिव्हरसाइड, उमरोली, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 10-05-2020) मौजे नीलकंठ विश्व फेज 2 उसारी खुर्द येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 09-05-2020)
मौजे बालाजी आर्केड उसारीली खुर्द येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-05-2020) मौजे चंद्रदर्शन नंदनवन करंजडे नोड पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 09-05-2020)
मौजे ज्ञानेश्वर माऊली विचुम्बे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 09-05-2020) मौजे सावित्री साहिल आपटे. करंजडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-05-2020)
मौजे आराध्या रेसिडेन्सी करंजडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-05-2020) मौजे बालाजी जीवनशैली, सुकापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-05-2020)
मौजे मोरेश्वर सोसायटी, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-05-2020) मौजे गंगा रेजेन्सी विचुम्बे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-05-2020)
मौजे डेल्टा टॉवर (ए, बी, सी, डी, ई शाखा) येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 06-05-2020) मौजे पनवेल पॅराडाइझ, आकुर्ली गृहनिर्माण संस्था (डी विंग) येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 06-05-2020)
मौजे शेलटोली, महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 07-05-2020) मौजे दीप शहर, उसारी खुर्द, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 06-05-2020)
मौजे मोरोंडे, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 05-05-2020) मौजे साई दर्शन, विचुंबे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 05-05-2020)
मौजे साई बेसरा, उलवे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 05-05-2020) मौजे मिथिला होम, करंजदे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 05-05-2020)
मौजे तलावडे, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 05-05-2020) मौजे रिद्धी सिद्धी एक्सोटिका बीलडग, उलवे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 04-05-2020)
मौजे साक्षी पार्क -2 बीलडग, पालीदेवद, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 04-05-2020) मौजे डेल्टा टॉवर ए विंग, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 04-05-2020)
मौजे साई नील दर्शन बीलडग, विचुम्बे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 04-05-2020) मौजे कृष्णा कुंज बिल्दग, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 04-05-2020)
मौजे चिंचवली गोहे, ता.खलापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 02-05-2020) मौजे उलवे, ता. उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 02-05-2020)
मौजे उसारीगांव, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 02-05-2020) मौजे कोटनाका, ता. उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 02-05-2020)
मौजे मोरेश्वर निवास, उलवे,ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 28-04-2020) मौजे मोरा, ता. उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 30-04-2020)
मौजे चिंचवली गोहे, ता.खलापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 01-05-2020) मौजे विचुंबे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 29-04-2020)
मौजे शास्त्री नगर, खोपोली, ता.खलापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 27-04-2020) मौजे टक्का मराठी विद्यालय, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-04-2020)
मौजे टक्का गाव, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-04-2020) मौजे टक्का चॅनेल एलेगन्स, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-04-2020)
मौजे निक्की टॉवर, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-04-2020) मौजे घरकुल सेक्टर – 15, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-04-2020)
मौजे देवदर्शन सोसायटी, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 14-04-2020) मौजे रघुनाथ विहार सोसायटी, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 14-04-2020)
मौजे सी. आय. एस. एफ कॅम्प सेक्टर -04, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 02-04-2020) मौजे पालीदेवद, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no.278 (दिनांक 25-04-2020)
मौजे भिंगारवाडी, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. (दिनांक 24-04-2020) मौजे उलवे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. (दिनांक 23-04-2020)
मौजे नेरळ(सुगवेकर आळी), ता. कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. 254 (दिनांक 20-04-2020) मौजे जासई-2, ता. उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. 252 (दिनांक 20-04-2020)
मौजे विचुंबे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. 256 (दिनांक 18-04-2020) मौजे जासई, ता. उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. 248 (दिनांक 18-04-2020)
मौजे प्रभातनगर, ता. पोलादपूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. 246 (दिनांक 18-04-2020) मौजे भोस्ते, ता. श्रीवर्धन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. (दिनांक 17-04-2020)
मौजे उलवे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले सुधारीत आदेश no. 238 (दिनांक 17-04-2020) मौजे उरण कोटनाका व जे.एन.पी.टी, ता. उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले सुधारीत आदेश no. 237 (दिनांक 17-04-2020)
मौजे उरण कोटनाका व जे.एन.पी.टी, ता. उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले सुधारीत आदेश no. 221 (दिनांक 13-04-2020) मौजे उलवे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. 202 (दिनांक 07-04-2020)
इतर संकीर्ण आदेश
  मान्सून पुर्व कामे (आदेश no.267) दिनांक 22-04-2020
कंपनी तपासणीकामी अधिकारी नेमणूक (आदेश no.264) दिनांक 22-04-2020 मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या कामात गुंतलेल्या कंपन्यांना सुरू करण्यास परवानगी देण्याबाबत (आदेश no.259) दिनांक 21-04-2020
आय.टी कंपन्या व अन्य उद्योगधंदे 3 मे पर्यंत बंद ठेवण्याबाबत (आदेश no.258) दिनांक 21-04-2020 तहसीलदार यांना इंसिडेन्ट कमांडर घोषित करणे बाबत (आदेश no.249) दिनांक 17-04-2020
श्री. नितीन राऊत, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांची पथक प्रमुख म्हणून नेमणूक (आदेश नं.210 ) दिनांक 09-04-2020 कोविड-19च्या उपरासाठी जिल्हानिहाय रुग्णालय निश्चित केल्याबाबत मा.विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग यांना दिलेले पत्र (उपजिल्हा रुग्णाल, पनवेल) (आदेश no.200) दिनांक 07-04-2020
वैद्यकिय अधिक्षक, एम जी एम पनवेल व उपजिल्हा रुग्णालय,पनवेल यांना दैनंदिन अहवाल सादर करणेबाबत दिलेले पत्र (आदेश no. 199) दिनांक 07-04-2020 डॉ.देंवेद्र जाधव, अध्यक्ष, इंडियन मेडीकल असोसिएशन रायगड यांना संशयीत रुग्णांबाबत कळविण्याबाबत दिलेले पत्र (आदेश no.198) दिनांक 07-04-2020
कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पोलीसांकडून मारहान होत असलेबाबत मा.पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई व जिल्हा पोलीस अधिक्षक,रायगड यांना दिलेले पत्र (आदेश no. 197) दिनांक 07-04-2020 खरेदी करण्यात आलेले साधन सामुग्रीचे देयके तत्काळ पारित करण्याबाबत जिल्हा कोषागार अधिकारी यांना दिलेले पत्र (आदेश No.196) दिनांक 07-04-2020
वैद्यकिय साहित्य व उपकरणे खरेदी करून पूरवठा करणेबाबत CS व DHO यांना दिलेले पत्र (आदेश No.195) दिनांक 07-04-2020 उपजिल्हा रुग्णालयातील कपडे धुणे, रुग्णांसाठी जेवण बनविणे इ.खर्चासाठी आयुक्त, पनवेल यांना र.रु.3.00लक्ष उपलब्ध करुन देणेबाबत (आदेश no.194) दिनांक 06-04-2020
कोविड-19 मुळे मृत्यु होणाऱ्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करणेबाबत आदेश (आदेश No. 193) दिनांक 06-04-2020 पनवेल तालुक्यातील 5 विविध इमारती कॉरंटाईन सेलसाठी अधिगृहित करणेबाबत (आदेश no.190) दिनांक 06-04-2020
सी.एच.केळुस्कर होमिओपॅथिक मेडीकल कॉलेज हॉस्पीटल येथे समन्वयक म्हणून नेमणूक करणेबाबत (श्री.अनंत पवार) (आदेश no. 189) दिनांक 05-04-2020 लक्ष्मण दराडे,सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक (आदेश No.188) दिनांक 04-04-2020
विभाग नियंत्रक, राज्य परिवहन महामंडळ, रामवाडी ता.पेण यांना दिलेले पत्र (जे.एस.डब्ल्यु.कंपनीचे कर्मचारी यांची वाहतूक करणेबाबत) (आदेश No.186) दिनांक 04-04-2020 पनवेल जवळील इतर उपजिल्हा रुग्णालयातील कर्मचारी पनवेल उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये उपलब्ध करुन देणेबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक, रायगड यांना दिलेले पत्र (आदेश no.185) दिनांक 04-04-2020
जमिर जब्बार शेख रा.कोपरखैरने यांना प्रवास करण्यास नकार दिलेले पत्र (आदेश no. 184) दिनांक 04-04-2020 उपजिल्हाधिकारी, मेट्रो सेंटर-1 पनवेल यांना जम्मू कश्मीर येथील 19 विद्यार्थ्यांची व्यवस्था करणेबाबत दिलेले पत्र (आदेश No.183) दिनांक 04-04-2020
जिल्हा समन्वयक, SBI यांना बँक सुरु ठेवणेबाबत दिलेले पत्र (आदेश No.182) दिनांक 04-04-2020 उपजिल्हाधिकारी, मेट्रो सेंटर-1 पनवेल यांना वाशिम जिल्हयातील व मुंबई येथील रायगड जिल्हयात अडकलेल्या प्रवासी/मजूर यांचे व्यवस्थेबाबत दिलेले पत्र (आदेश no.181) दिनांक 04-04-2020
विभाग नियंत्रक, राज्य परिवहन महामंडळ, रामवाडी ता.पेण यांना दिलेले पत्र (NRHM अभियानातील अधिकारी/कर्मचारी यांना वाहतूक व्यवस्था (आदेश No. 180) दिनांक 04-04-2020 उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.)यांना अहवाल सादर करण्याबाबत दिलेले पत्र (आदेश No.179) दिनांक 04-04-2020
उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांना अहवाल सादर करण्याबाबत दिलेले पत्र (आदेश No.178) दिनांक 04-04-2020 उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) यांना अहवाल सादर करण्याबाबत दिलेले पत्र (आदेश no.177) दिनांक 04-04-2020
उपजिल्हाधिकारी, मेट्रो सेंटर पनवेल यांना अहवाल सादर करण्याबाबत दिलेले पत्र (आदेश no.176) दिनांक 04-04-2020 पेट्रोल पंप आदेश (दिनांक 03-04-2020)
अत्यावश्यक सेवा पूरविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्यावाहनांना पासेस निर्गमित करणेबाबत (तालुका कृषी अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत) (आदेश No.174) दिनांक 01-04-2020 अधिक्षक डाकघर रायगड यांना दिलेले पत्र (आदेश No.169) दिनांक 01-04-2020
प्रेस नोट ५.३० वा. न चुकता प्रसिद्ध करणे बाबत (आदेश No.168) दिनांक 01-04-2020 जिल्ह्याच्या सीमेवर येणाऱ्या प्रवाशांबाबत (आदेश No.167) दिनांक 01-04-2020
जिल्ह्यातील कंपनी कामगारांना पूर्ण वेतन व इतर सुविधा देणे बाबत (आदेश No.166) दिनांक 01-04-2020 दिव्यांग व्यक्तीसाठी उपाय योजना करणे बाबत (आदेश No.165) दिनांक 31-03-2020
पशु संवर्धन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांना पास देणे बाबत पत्र (आदेश No.164) दिनांक 31-03-2020 स्थलांतरित मजुरांसाठी सर्व व्यवस्था करण (आदेश No.163) दिनांक 31-03-2020
31 मार्च २०२० पर्यंतचे आदेशास मुदतवाढ देणे बाबत (आदेश No.162) दिनांक 31-03-2020 MSRDC अखत्यारीतील रोडवर पथकर वसुली बंद करणेबाबत (आदेश No.157) दिनांक 30-03-2020
सकाळी ११.०० वा.पर्यत वृतपत्र वितरण करणे बाबत (आदेश No.156) दिनांक 30-03-2020 कार्यालयीन कर्मचारी यांचे आदेश (आदेश No.155) दिनांक 30-03-2020
महाड पोलीस मुख्यालय ची इमारत Isolation Cell साठी अधिग्रहित करणेबाबत (आदेश No.154) दिनांक 30-03-2020 कंपन्यांच्या रुग्णवाहिका अधिग्रहित करणे बाबत (आदेश No.152) दिनांक 30-03-2020
सुरक्षा रक्षक व कृषी वस्तू उत्पादने वस्तूंची आयात निर्यात करणारी वाहने बंदी मधून वगळे बाबत (आदेश No.151) दिनांक 30-03-2020 नागरी क्षेत्रातील वाहनांना प्रवेश बंदी बाबत (आदेश No.146) दिनांक 28-03-2020
केळुस्कर मेडिकल महाविद्यालय अधिग्रहण आदेश. (आदेश No.145) दिनांक 27-03-2020 जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत (आदेश No.144) दिनांक 27-03-2020
टेम्पो ट्रॅव्हलर प्रत्येक तहसीलदार यांना उपलब्ध करून देणेबाबत (आदेश No.143) दिनांक 27-03-2020 टेम्पो ट्रॅव्हलर प्रत्येक तहसीलदार यांना उपलब्ध करून देणे RTO यांना पत्र (आदेश No.141) दिनांक 27-03-2020
JSW कम्पनीने CSR फंड मधून आजूबाजूच्या गावात आरोग्य तपासणी करणे बाबत (आदेश No.140) दिनांक 27-03-2020 स्थलांतरित कामगारांना तात्पुरता स्वरूपात काम मिळवून देणे बाबत (आदेश No.139) दिनांक 27-03-2020
स्वयंसेवक व स्वयंसेवी संघटना यांची मदत घेणे बाबत (आदेश No.138) दिनांक 27-03-2020 विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभाग यांना पास देणेबाबत (आदेश No.137) दिनांक 27-03-2020
परदेशी प्रवास केलेले व्यक्ती व त्यांच्या संपर्कात आलेल्या चा शोध घेणे बाबत (आदेश No.136) दिनांक 27-03-2020 मत्स्य व मत्स्य खाद्य यांची अत्यावश्यक सेवा म्हणून गणना करून वाहुतक सुरू ठेवणे बाबत (आदेश No.131) दिनांक 27-03-2020
१ मार्च पासून विदेशातून आलेल्या नागरिकांचे सर्वेक्षण करणेबाबत आदेश (आदेश No.130) दिनांक 26-03-2020 खाजगी रुग्णालयासाठी मार्गदर्शक सूचना (आदेश No.126) दिनांक 26-03-2020
कंपन्या, उद्योग, बँका खाजगी आस्थापना व सोसायटीमधील कर्मचारी यांची बायोमेट्रीक प्रणाली बंद ठेवणेबाबत आदेश (आदेश No.125) दिनांक 26-03-2020 खाद्य व अत्यावश्यक वस्तुंची सर्व दुकाने 24 तास खुली ठेवणेबाबत (आदेश No.124) दिनांक 26-03-2020
वयोवृध्द, अपंग नागरीकांना काही अत्यावश्यक सेवेची गरज भासल्यास घरपोच सेवा पुरविणेकामी गाव निहाय कमचाऱ्यांची नियुक्ती करुन हेल्प लाईन सुविधा कार्यरत करणेबाबत आदेश (आदेश No.123) दिनांक 26-03-2020 तालुक्यातील भाजीपाला विक्री ठिकाणे निश्चित करणेबाबत आदेश (आदेश No.122) दिनांक 26-03-2020
सर्व बँका, ए.टी.एम.च्या सुविधा सुरु ठेवणेबाबत आदेश (आदेश No.121) दिनांक 26-03-2020 बंद करण्यात आलेल्या कंपनीमध्ये देखभाल दुरुस्ती, सुरक्षा, कंपनी परिसरामध्ये रखवाली व साफसफाई करणेसाठी आवश्यकतेनूसार कर्मचारी यांना प्रवेश करण्यास मुभा देणेबाबत (आदेश No.105) दिनांक 24-03-2020
पाणी पुरवठा, इलेक्ट्रीक मेंटनन्स इ.अनुषंगिक कामे सुरु ठेवणेबाबत (आदेश No.103) दिनांक 24-03-2020 अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या आस्थापनांकडील कर्मचारी/कामगार यांना ओळखपत्र/वाहन परवाना देण्याबाबत (आदेश No.102) दिनांक 24-03-2020
कंपन्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी उद्योग समिती स्थापन करणेबाबत आदेश (आदेश No.108) दिनांक 22-03-2020 सर्व प्रकारचे उद्योग व आयटी व सॉप्टवेअर कंपन्या बंद आदेश (आदेश No.91) दिनांक 22-03-2020
दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/कर्मचारी सेवा अधिग्रहित आदेश (आदेश No.90) दिनांक 22-03-2020 नागरी व ग्राणीण क्षेत्रामधून माहिती संकलित करण्यासाठी ग्रामस्तरीय व नगरस्तरीय करोना संसर्ग नियंत्रण पथक स्थापित आदेश (आदेश No.89) दिनांक 22-03-2020
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यास प्रतिबंध आदेश (आदेश No.87) दिनांक 21-03-2020 बस स्थानक, रेल्वे स्टेशन इ.ठिकाणी तसेच सर्व बँका, शासकीय कार्यालयात उपस्थित कर्मचारी वैद्यकीय तपासणी करणे. (आदेश No.82) दिनांक 20-03-2020
मिडीया सेल स्थापन करणेबाबत (आदेश No.81) दिनांक 20-03-2020 रायगड ज्ल्हियातील ठिक ठिकाणी बंदी आदेश (आदेश No.80) दिनांक 20-03-2020
तहसिल कार्यालयामधील सेतू केंद्र बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.79) दिनांक 20-03-2020 धर्मियांचे प्रार्थना स्थळे नागरिकांसाठी बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.78) दिनांक 20-03-2020
दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दस्त नोंदणी बंद करणेबाबत (आदेश No.77) दिनांक 20-03-2020 कार्यालयामध्ये करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे (आदेश No.76) दिनांक 20-03-2020
पनवेल मध्ये समन्वयक व प्रतिबंधात्कम कामासाठी अधिकारी / कर्मचारी यांची पथकनिहाय नेमणूक (आदेश No.75) दिनांक 20-03-2020 नागरिकांनी संबंधित शासकीय कार्यालयात स्वत: न जाता ई-मेलद्वारे पत्र व्यवहार करणे (आदेश No.70) दिनांक 18-03-2020
ठिक-ठिकाणी निर्जंतुकीकरण / फवारणी करणेबाबत आदेश (आदेश No.69) दिनांक 18-03-2020 परमिट रुम, डिस्को, क्लब, बार, पब्स, लाईव्ह ऑर्केस्टा, दारुचे दुकाने बंद आदेश (आदेश No.64) दिनांक 18-03-2020
जिल्हयातील सर्व हॉटेलमधील हॉल, मंगल कार्यालये, रिसॉर्ट मधील हॉल, बॅन्क्वेट हॉल व इतर सर्व खाजगी सभागृह येथे सभा, मेळावे व धार्मिक कार्यक्रम घेण्यास बंदी करणे बाबत (आदेश No.63) दिनांक 18-03-2020 माहिती पत्रके / बॅनर छपाई करुन कार्यक्षेत्रामध्ये लावणेबाबत (आदेश No.58) दिनांक 18-03-2020
बस स्थानके, बसेस मध्ये स्वच्छता, विविध कारखान्यांमध्ये कमचारी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बसेस यांची दैनंदिन स्वच्छता राखण्याच्या आवश्यक उपाययोजना करणेबाबत (आदेश No.44) दिनांक 18-03-2020 होर्डिंगवर करोना विषाणूबाबतची जन-जागृती करणे (आदेश No.45) दिनांक 18-03-2020
रायगड जिल्ह्यातील नागरिकांच्या कार्यालयास प्राप्त अर्ज/तक्रारींवर ७ दिवसांच्या आत कार्यवाही करणेबाबत (आदेश No.51) दिनांक 18-03-2020 रायगड जिल्ह्यातील माथेरान या पर्यटन स्थळावर जाण्यासाठी पर्यटकांना बंदी करणेबाबत (आदेश No.55) दिनांक 18-03-2020
रायगड जिल्ह्यातील सर्व खाजगी कोचिंग क्लासेस बंद ठेवण्याबाबत (आदेश No.54) दिनांक 18-03-2020 रायगड जिल्ह्यातील खाजगी हॉल, सभागृह येथे सभा, मेळावे, समारंभ, सामाजिक व धार्मिक उपक्रम घेण्यास बंदी बाबत (आदेश No.50) दिनांक 18-03-2020
मुरुड ते राजपुरी जलप्रवासी सेवा बंद करणे (आदेश No.41) दिनांक 17-03-2020 नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत (प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – सर्व किल्ले पर्यटकांसाठी बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.43) दिनांक 17-03-2020
नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – समुद्रकिनारे पर्यटकांसाठी बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.42) दिनांक 17-03-2020 नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – शैक्षणिक संस्था बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.39) दिनांक 16-03-2020
नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – कर्जत येथील एन डी स्टुडिओ बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.36) दिनांक 16-03-2020 स्वतंत्र कक्ष स्थापन केलेबाबत आदेश (आदेश No.34) दिनांक 15-03-2020
गर्दी टाळणे, आठवडा बाजार बंद करणे याबाबत आदेशाची अंमलबजावणी करणे गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती व संबंधित पोलीस निरिक्षक (आदेश No.30) दिनांक 15-03-2020 रायगड जिल्ह्यातील चित्रपटगृहे, तरणतलाव, व्यायामशाळा, नाट्यगृहे, म्युझियम बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.53) दिनांक 14-03-2020
नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – सभा, मेळावे, क्रीडा समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यात्रा, उरूस इत्यादी वरील बंदीबाबत (आदेश No.15) दिनांक 14-03-2020 नागरीकांची एका ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक, क्रिडाविषयक कार्यक्रमांना स्थगिती. (आदेश No.10) दिनांक 14-03-2020
नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – शॉपिंग मॉल्स आणि इतर आस्थापना बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.13) दिनांक 14-03-2020 नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – धार्मिक, पर्यटन इत्यादी क्षेत्रे नागरिकांना प्रवेशासाठी बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.14) दिनांक 14-03-2020
नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – शैक्षणिक संस्था पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.11) दिनांक 14-03-2020 नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.21) दिनांक 14-03-2020
हॅण्ड सॅनिटायर्झ, मास्क्स यांचा बेकायदेशीर साठा व विक्री होणार नाही याबाबत सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन पेण यांना दिलेले पत्र (आदेश No.07) दिनांक 13-03-2020 गर्दी जमवण्याचा कार्यक्रमांना परवानगी न देणे बाबत (आदेश No.03) दिनांक 12-03-2020