बंद

मा. जिल्हाधिकारी रायगड यांचे आदेश

मा. जिल्हाधिकारी, रायगड यांचे मा. मुख्यमंत्री मदत निधी मध्ये ऐच्छिक देणगी देणेबाबत आवाहन कोविड – 19 स्थिती
कलम १४४ बाबत अधिसूचना (दिनांक 31-03-2020) घरामध्ये वेगळे ठेवण्याविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे
संशयित / पुष्टी केलेल्या कोरोनाव्हायरस (एनसीओव्ही) प्रकरणात तीव्र श्वसन आजाराच्या (एसएआरआय) क्लिनिकल व्यवस्थापनाविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे २०१९–एनसीओव्हीच्या सर्व्हेलायन्ससाठी पीओई, स्टेट्स आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मार्गदर्शन दस्तऐवज
एनसीओव्ही प्रकरणाचे डिस्चार्ज पॉलिसी कोरोना विषाणू संदर्भात माहिती आणि त्याचा प्रसार थांबवण्यासाठी करावयाची प्रतिबंधात्मक उपाययोजना

कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 277) दिनांक 25-04-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 250) दिनांक 17-04-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 236) दिनांक 17-04-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 235) दिनांक 16-04-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 227) दिनांक 13-04-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 213) दिनांक 09-04-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 208) दिनांक 09-04-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 205) दिनांक 08-04-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 191) दिनांक 06-04-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 187) दिनांक 04-04-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 172) दिनांक 03-04-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 170) दिनांक 01-04-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 160) दिनांक 31-03-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 158) दिनांक 31-03-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 147) दिनांक 29-03-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे(आदेश no. 133) दिनांक 27-03-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे (आदेश no. 116) दिनांक 26-03-2020
कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे(आदेश no. 111,114) दिनांक 25-03-2020 कलम १४४ मधून वगळण्यात आलेले उदयोगधंदे(आदेश no. 98, 107) दिनांक 24-03-2020

कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 257) दिनांक 20-04-2020 कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 214) दिनांक 09-04-2020
कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 209) दिनांक 09-04-2020 कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 206) दिनांक 08-04-2020
कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 192) दिनांक 06-04-2020 कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 173) दिनांक 03-04-2020
कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 171) दिनांक 01-04-2020 कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 161) दिनांक 31-03-2020
कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 159) दिनांक 31-03-2020 कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 148) दिनांक 29-03-2020
कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 132) दिनांक 27-03-2020 कलम १४४ नुसार अमान्य केलेले उद्योगधंदे (आदेश no. 117) दिनांक 26-03-2020

मौजे अनवीन शेवा, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 104 (दिनांक 23-05-2020)
मौजे नागाव, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 103 (दिनांक 23-05-2020) मौजे वडवली, श्रीवर्धन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 102 (दिनांक 22-05-2020)
मौजे खुजारे, श्रीवर्धन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 101 (दिनांक 22-05-2020) मौजे दिघी, श्रीवर्धन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 100 (दिनांक 22-05-2020)
मौजे दुर्गावाडी, म्हसळा येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 99 (दिनांक 22-05-2020) मौजे दहिवली, कर्जत, रायगड कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 98 (दिनांक 22-05-2020)
मौजे रामराज ता- अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 97 (दिनांक 22-05-2020) मौजे मेरिगोल्ड सीएचएस, 4 ए विंग, नेरे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 96 (दिनांक 22-05-2020)
मौजे साक्षी पार्क -2 सुकापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 95 (दिनांक 22-05-2020) मौजे आकांशा कॉम्प्लेक्स सीएचएस, बी, सी, डी विंग, विचुम्बे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 94 (दिनांक 22-05-2020)
मौजे कासलखंड, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 93 (दिनांक 22-05-2020) मौजे मॅपल व्हिवा बीएलडीजी, प्लॉट क्र .10, से -3, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 92 (दिनांक 21-05-2020)
मौजे चिखले, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 91 (दिनांक 21-05-2020) मौजे पलास्पे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 90 (दिनांक 21-05-2020)
मौजे यशवंत मोतीराम पाटील यांचे घर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 89 (दिनांक 21-05-2020) मौजे जगदीश दत्तात्रय पाटील यांचे घर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 88 (दिनांक 21-05-2020)
मौजे पंढरीनाथ गाडे यांचे घर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 87 (दिनांक 21-05-2020) मौजे पागोटे, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 86 (दिनांक 21-05-2020)
मौजे शिवनगरवाडी (वासंबे), खालापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश क्र . 85 (दिनांक 22-05-2020) साई गणेश रेसिडेन्सी बिल्डिंग, उलवे येथील कंटेनर झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 20-05-2020)
मौजे मौजे धामोटे, कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 20-05-2020) मौजे कमर्ली, पेन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 20-05-2020)
सीताबाई चाळ, जसई उरण येथील कंटेनर झोन रद्द करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 19-05-2020) मौजे देवद, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 19-05-2020)
मौजे उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 19-05-2020) मौजे जेएनपीटी टाउनशिप, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020)
मौजे उमरोली, सुखापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020) मौजे सुखापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020)
मौजे कारंजाडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020) मौजे विचमुबे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020)
मौजे बोकडविरा, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020) मौजे तेलीपाडा, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020)
मौजे वहाळ, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020) मौजे पालीदेवड, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020)
मौजे सुकापूर, पालीदेवड, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020) मौजे केलावणे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020)
मौजे शिरडॉन, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020) मौजे विचुम्बे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020)
मौजे गोवेले, माणगाव येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 18-05-2020) मौजे वडखळ, पेन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 14-05-2020)
मौजे नीलसिद्धी जोया, उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 14-05-2020) मौजे मितेखर मुरुड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 14-05-2020)
मौजे फॉर्च्युन गार्डन सीएचएस, उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 14-05-2020) मौजे बहिरोले अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 14-05-2020)
मौजे उन्नती बीएलडीजी उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020) मौजे रमेश घरत चाळ, कोनगाव पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020)
मौजे ग्रीन व्हॅली बीएलडीजी क्र. 3,4,5 विचुम्बे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020) मौजे अ‍ॅडवर्ड बीएलडीजी उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020)
मौजे शास्त्रीनगर, खोपोली खालापूर यांचे सुधारित आदेश येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 11-05-2020) मौजे साळवी कॉम्प्लेक्स, बिरवाडी, महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 28-04-2020)
मौजे हरित स्वर्ग गृहनिर्माण संस्था, कोप्रोलि, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-05-2020) मौजे सुधारित प्रभातनगर, पोलादपूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-05-2020)
मौजे सुधारित साळवी कॉम्प्लेक्स, बिरवाडी येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-05-2020) मौजे सुधारित भोसटे, श्रीवर्धन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-05-2020)
मौजे सुधारित मोरेश्वर आप्ट, कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-05-2020) मौजे सुधारित रेल्वे कॉलनी ई आणि एफ बीएलडीजी, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-05-2020)
मौजे सुधारित आनंदी निवास व जेएनपीटी टाऊनशिप, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-05-2020) मौजे शिव इमारत, करंजडे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 16-05-2020)
मौजे नवीन कार्तिकी सोसायटी, सुकापूर पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 16-05-2020) मौजे युनायटेड होम, देवड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 16-05-2020)
मौजे नव्यानगर महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 15-05-2020) मौजे भाग्यश्री सीएचएस, उलवे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 15-05-2020)
मौजे जय शिवम आर्केड, करंजडे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 15-05-2020) मौजे कुंभिवली, खालापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 15-05-2020)
मौजे स्वस्तिक आदिनाथ, उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020) मौजे श्री दर्शन, उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020)
मौजे रिडियन्स स्प्लेंडर, उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020) मौजे त्रिमूर्ती रेसिडेन्सी, उलवे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-05-2020)
मौजे सुरकीचा पाडा, चनाजे, उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 10-05-2020) मौजे कोकरे टॅरेफ नाटे (मोरेकोंड), महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 10-05-2020)
मौजे ग्रीन रिव्हरसाइड, उमरोली, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 10-05-2020) मौजे नीलकंठ विश्व फेज 2 उसारी खुर्द येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 09-05-2020)
मौजे बालाजी आर्केड उसारीली खुर्द येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-05-2020) मौजे चंद्रदर्शन नंदनवन करंजडे नोड पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 09-05-2020)
मौजे ज्ञानेश्वर माऊली विचुम्बे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 09-05-2020) मौजे सावित्री साहिल आपटे. करंजडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-05-2020)
मौजे आराध्या रेसिडेन्सी करंजडे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-05-2020) मौजे बालाजी जीवनशैली, सुकापूर, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-05-2020)
मौजे मोरेश्वर सोसायटी, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-05-2020) मौजे गंगा रेजेन्सी विचुम्बे पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-05-2020)
मौजे डेल्टा टॉवर (ए, बी, सी, डी, ई शाखा) येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 06-05-2020) मौजे पनवेल पॅराडाइझ, आकुर्ली गृहनिर्माण संस्था (डी विंग) येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 06-05-2020)
मौजे शेलटोली, महाड येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 07-05-2020) मौजे दीप शहर, उसारी खुर्द, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 06-05-2020)
मौजे मोरोंडे, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 05-05-2020) मौजे साई दर्शन, विचुंबे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 05-05-2020)
मौजे साई बेसरा, उलवे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 05-05-2020) मौजे मिथिला होम, करंजदे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 05-05-2020)
मौजे तलावडे, अलिबाग येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 05-05-2020) मौजे रिद्धी सिद्धी एक्सोटिका बीलडग, उलवे येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 04-05-2020)
मौजे साक्षी पार्क -2 बीलडग, पालीदेवद, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 04-05-2020) मौजे डेल्टा टॉवर ए विंग, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 04-05-2020)
मौजे साई नील दर्शन बीलडग, विचुम्बे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 04-05-2020) मौजे कृष्णा कुंज बिल्दग, उलवे, पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 04-05-2020)
मौजे चिंचवली गोहे, ता.खलापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 02-05-2020) मौजे उलवे, ता. उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 02-05-2020)
मौजे उसारीगांव, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 02-05-2020) मौजे कोटनाका, ता. उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 02-05-2020)
मौजे मोरेश्वर निवास, उलवे,ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 28-04-2020) मौजे मोरा, ता. उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 30-04-2020)
मौजे चिंचवली गोहे, ता.खलापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 01-05-2020) मौजे विचुंबे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 29-04-2020)
मौजे शास्त्री नगर, खोपोली, ता.खलापूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 27-04-2020) मौजे टक्का मराठी विद्यालय, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-04-2020)
मौजे टक्का गाव, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-04-2020) मौजे टक्का चॅनेल एलेगन्स, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 17-04-2020)
मौजे निक्की टॉवर, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 13-04-2020) मौजे घरकुल सेक्टर – 15, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 08-04-2020)
मौजे देवदर्शन सोसायटी, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 14-04-2020) मौजे रघुनाथ विहार सोसायटी, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 14-04-2020)
मौजे सी. आय. एस. एफ कॅम्प सेक्टर -04, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश (दिनांक 02-04-2020) मौजे पालीदेवद, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no.278 (दिनांक 25-04-2020)
मौजे भिंगारवाडी, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. (दिनांक 24-04-2020) मौजे उलवे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. (दिनांक 23-04-2020)
मौजे नेरळ(सुगवेकर आळी), ता. कर्जत येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. 254 (दिनांक 20-04-2020) मौजे जासई-2, ता. उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. 252 (दिनांक 20-04-2020)
मौजे विचुंबे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. 256 (दिनांक 18-04-2020) मौजे जासई, ता. उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. 248 (दिनांक 18-04-2020)
मौजे प्रभातनगर, ता. पोलादपूर येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. 246 (दिनांक 18-04-2020) मौजे भोस्ते, ता. श्रीवर्धन येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. (दिनांक 17-04-2020)
मौजे उलवे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले सुधारीत आदेश no. 238 (दिनांक 17-04-2020) मौजे उरण कोटनाका व जे.एन.पी.टी, ता. उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले सुधारीत आदेश no. 237 (दिनांक 17-04-2020)
मौजे उरण कोटनाका व जे.एन.पी.टी, ता. उरण येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले सुधारीत आदेश no. 221 (दिनांक 13-04-2020) मौजे उलवे, ता. पनवेल येथील कोरोना विषाणू बाधित क्षेत्र म्हणून जाहिर करण्यांत आलेले आदेश no. 202 (दिनांक 07-04-2020)

मान्सून पुर्व कामे (आदेश no.267) दिनांक 22-04-2020
कंपनी तपासणीकामी अधिकारी नेमणूक (आदेश no.264) दिनांक 22-04-2020 मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या कामात गुंतलेल्या कंपन्यांना सुरू करण्यास परवानगी देण्याबाबत (आदेश no.259) दिनांक 21-04-2020
आय.टी कंपन्या व अन्य उद्योगधंदे 3 मे पर्यंत बंद ठेवण्याबाबत (आदेश no.258) दिनांक 21-04-2020 तहसीलदार यांना इंसिडेन्ट कमांडर घोषित करणे बाबत (आदेश no.249) दिनांक 17-04-2020
श्री. नितीन राऊत, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांची पथक प्रमुख म्हणून नेमणूक (आदेश नं.210 ) दिनांक 09-04-2020 कोविड-19च्या उपरासाठी जिल्हानिहाय रुग्णालय निश्चित केल्याबाबत मा.विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग यांना दिलेले पत्र (उपजिल्हा रुग्णाल, पनवेल) (आदेश no.200) दिनांक 07-04-2020
वैद्यकिय अधिक्षक, एम जी एम पनवेल व उपजिल्हा रुग्णालय,पनवेल यांना दैनंदिन अहवाल सादर करणेबाबत दिलेले पत्र (आदेश no. 199) दिनांक 07-04-2020 डॉ.देंवेद्र जाधव, अध्यक्ष, इंडियन मेडीकल असोसिएशन रायगड यांना संशयीत रुग्णांबाबत कळविण्याबाबत दिलेले पत्र (आदेश no.198) दिनांक 07-04-2020
कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पोलीसांकडून मारहान होत असलेबाबत मा.पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई व जिल्हा पोलीस अधिक्षक,रायगड यांना दिलेले पत्र (आदेश no. 197) दिनांक 07-04-2020 खरेदी करण्यात आलेले साधन सामुग्रीचे देयके तत्काळ पारित करण्याबाबत जिल्हा कोषागार अधिकारी यांना दिलेले पत्र (आदेश No.196) दिनांक 07-04-2020
वैद्यकिय साहित्य व उपकरणे खरेदी करून पूरवठा करणेबाबत CS व DHO यांना दिलेले पत्र (आदेश No.195) दिनांक 07-04-2020 उपजिल्हा रुग्णालयातील कपडे धुणे, रुग्णांसाठी जेवण बनविणे इ.खर्चासाठी आयुक्त, पनवेल यांना र.रु.3.00लक्ष उपलब्ध करुन देणेबाबत (आदेश no.194) दिनांक 06-04-2020
कोविड-19 मुळे मृत्यु होणाऱ्या मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करणेबाबत आदेश (आदेश No. 193) दिनांक 06-04-2020 पनवेल तालुक्यातील 5 विविध इमारती कॉरंटाईन सेलसाठी अधिगृहित करणेबाबत (आदेश no.190) दिनांक 06-04-2020
सी.एच.केळुस्कर होमिओपॅथिक मेडीकल कॉलेज हॉस्पीटल येथे समन्वयक म्हणून नेमणूक करणेबाबत (श्री.अनंत पवार) (आदेश no. 189) दिनांक 05-04-2020 लक्ष्मण दराडे,सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन यांची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक (आदेश No.188) दिनांक 04-04-2020
विभाग नियंत्रक, राज्य परिवहन महामंडळ, रामवाडी ता.पेण यांना दिलेले पत्र (जे.एस.डब्ल्यु.कंपनीचे कर्मचारी यांची वाहतूक करणेबाबत) (आदेश No.186) दिनांक 04-04-2020 पनवेल जवळील इतर उपजिल्हा रुग्णालयातील कर्मचारी पनवेल उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये उपलब्ध करुन देणेबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक, रायगड यांना दिलेले पत्र (आदेश no.185) दिनांक 04-04-2020
जमिर जब्बार शेख रा.कोपरखैरने यांना प्रवास करण्यास नकार दिलेले पत्र (आदेश no. 184) दिनांक 04-04-2020 उपजिल्हाधिकारी, मेट्रो सेंटर-1 पनवेल यांना जम्मू कश्मीर येथील 19 विद्यार्थ्यांची व्यवस्था करणेबाबत दिलेले पत्र (आदेश No.183) दिनांक 04-04-2020
जिल्हा समन्वयक, SBI यांना बँक सुरु ठेवणेबाबत दिलेले पत्र (आदेश No.182) दिनांक 04-04-2020 उपजिल्हाधिकारी, मेट्रो सेंटर-1 पनवेल यांना वाशिम जिल्हयातील व मुंबई येथील रायगड जिल्हयात अडकलेल्या प्रवासी/मजूर यांचे व्यवस्थेबाबत दिलेले पत्र (आदेश no.181) दिनांक 04-04-2020
विभाग नियंत्रक, राज्य परिवहन महामंडळ, रामवाडी ता.पेण यांना दिलेले पत्र (NRHM अभियानातील अधिकारी/कर्मचारी यांना वाहतूक व्यवस्था (आदेश No. 180) दिनांक 04-04-2020 उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.)यांना अहवाल सादर करण्याबाबत दिलेले पत्र (आदेश No.179) दिनांक 04-04-2020
उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) यांना अहवाल सादर करण्याबाबत दिलेले पत्र (आदेश No.178) दिनांक 04-04-2020 उपजिल्हाधिकारी (निवडणूक) यांना अहवाल सादर करण्याबाबत दिलेले पत्र (आदेश no.177) दिनांक 04-04-2020
उपजिल्हाधिकारी, मेट्रो सेंटर पनवेल यांना अहवाल सादर करण्याबाबत दिलेले पत्र (आदेश no.176) दिनांक 04-04-2020 पेट्रोल पंप आदेश (दिनांक 03-04-2020)
अत्यावश्यक सेवा पूरविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्यावाहनांना पासेस निर्गमित करणेबाबत (तालुका कृषी अधिकारी यांची नेमणूक करणेबाबत) (आदेश No.174) दिनांक 01-04-2020 अधिक्षक डाकघर रायगड यांना दिलेले पत्र (आदेश No.169) दिनांक 01-04-2020
प्रेस नोट ५.३० वा. न चुकता प्रसिद्ध करणे बाबत (आदेश No.168) दिनांक 01-04-2020 जिल्ह्याच्या सीमेवर येणाऱ्या प्रवाशांबाबत (आदेश No.167) दिनांक 01-04-2020
जिल्ह्यातील कंपनी कामगारांना पूर्ण वेतन व इतर सुविधा देणे बाबत (आदेश No.166) दिनांक 01-04-2020 दिव्यांग व्यक्तीसाठी उपाय योजना करणे बाबत (आदेश No.165) दिनांक 31-03-2020
पशु संवर्धन विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांना पास देणे बाबत पत्र (आदेश No.164) दिनांक 31-03-2020 स्थलांतरित मजुरांसाठी सर्व व्यवस्था करण (आदेश No.163) दिनांक 31-03-2020
31 मार्च २०२० पर्यंतचे आदेशास मुदतवाढ देणे बाबत (आदेश No.162) दिनांक 31-03-2020 MSRDC अखत्यारीतील रोडवर पथकर वसुली बंद करणेबाबत (आदेश No.157) दिनांक 30-03-2020
सकाळी ११.०० वा.पर्यत वृतपत्र वितरण करणे बाबत (आदेश No.156) दिनांक 30-03-2020 कार्यालयीन कर्मचारी यांचे आदेश (आदेश No.155) दिनांक 30-03-2020
महाड पोलीस मुख्यालय ची इमारत Isolation Cell साठी अधिग्रहित करणेबाबत (आदेश No.154) दिनांक 30-03-2020 कंपन्यांच्या रुग्णवाहिका अधिग्रहित करणे बाबत (आदेश No.152) दिनांक 30-03-2020
सुरक्षा रक्षक व कृषी वस्तू उत्पादने वस्तूंची आयात निर्यात करणारी वाहने बंदी मधून वगळे बाबत (आदेश No.151) दिनांक 30-03-2020 नागरी क्षेत्रातील वाहनांना प्रवेश बंदी बाबत (आदेश No.146) दिनांक 28-03-2020
केळुस्कर मेडिकल महाविद्यालय अधिग्रहण आदेश. (आदेश No.145) दिनांक 27-03-2020 जिल्हा पशुसंवर्धन उप आयुक्त यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत (आदेश No.144) दिनांक 27-03-2020
टेम्पो ट्रॅव्हलर प्रत्येक तहसीलदार यांना उपलब्ध करून देणेबाबत (आदेश No.143) दिनांक 27-03-2020 टेम्पो ट्रॅव्हलर प्रत्येक तहसीलदार यांना उपलब्ध करून देणे RTO यांना पत्र (आदेश No.141) दिनांक 27-03-2020
JSW कम्पनीने CSR फंड मधून आजूबाजूच्या गावात आरोग्य तपासणी करणे बाबत (आदेश No.140) दिनांक 27-03-2020 स्थलांतरित कामगारांना तात्पुरता स्वरूपात काम मिळवून देणे बाबत (आदेश No.139) दिनांक 27-03-2020
स्वयंसेवक व स्वयंसेवी संघटना यांची मदत घेणे बाबत (आदेश No.138) दिनांक 27-03-2020 विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण विभाग यांना पास देणेबाबत (आदेश No.137) दिनांक 27-03-2020
परदेशी प्रवास केलेले व्यक्ती व त्यांच्या संपर्कात आलेल्या चा शोध घेणे बाबत (आदेश No.136) दिनांक 27-03-2020 मत्स्य व मत्स्य खाद्य यांची अत्यावश्यक सेवा म्हणून गणना करून वाहुतक सुरू ठेवणे बाबत (आदेश No.131) दिनांक 27-03-2020
१ मार्च पासून विदेशातून आलेल्या नागरिकांचे सर्वेक्षण करणेबाबत आदेश (आदेश No.130) दिनांक 26-03-2020 खाजगी रुग्णालयासाठी मार्गदर्शक सूचना (आदेश No.126) दिनांक 26-03-2020
कंपन्या, उद्योग, बँका खाजगी आस्थापना व सोसायटीमधील कर्मचारी यांची बायोमेट्रीक प्रणाली बंद ठेवणेबाबत आदेश (आदेश No.125) दिनांक 26-03-2020 खाद्य व अत्यावश्यक वस्तुंची सर्व दुकाने 24 तास खुली ठेवणेबाबत (आदेश No.124) दिनांक 26-03-2020
वयोवृध्द, अपंग नागरीकांना काही अत्यावश्यक सेवेची गरज भासल्यास घरपोच सेवा पुरविणेकामी गाव निहाय कमचाऱ्यांची नियुक्ती करुन हेल्प लाईन सुविधा कार्यरत करणेबाबत आदेश (आदेश No.123) दिनांक 26-03-2020 तालुक्यातील भाजीपाला विक्री ठिकाणे निश्चित करणेबाबत आदेश (आदेश No.122) दिनांक 26-03-2020
सर्व बँका, ए.टी.एम.च्या सुविधा सुरु ठेवणेबाबत आदेश (आदेश No.121) दिनांक 26-03-2020 बंद करण्यात आलेल्या कंपनीमध्ये देखभाल दुरुस्ती, सुरक्षा, कंपनी परिसरामध्ये रखवाली व साफसफाई करणेसाठी आवश्यकतेनूसार कर्मचारी यांना प्रवेश करण्यास मुभा देणेबाबत (आदेश No.105) दिनांक 24-03-2020
पाणी पुरवठा, इलेक्ट्रीक मेंटनन्स इ.अनुषंगिक कामे सुरु ठेवणेबाबत (आदेश No.103) दिनांक 24-03-2020 अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या आस्थापनांकडील कर्मचारी/कामगार यांना ओळखपत्र/वाहन परवाना देण्याबाबत (आदेश No.102) दिनांक 24-03-2020
कंपन्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी उद्योग समिती स्थापन करणेबाबत आदेश (आदेश No.108) दिनांक 22-03-2020 सर्व प्रकारचे उद्योग व आयटी व सॉप्टवेअर कंपन्या बंद आदेश (आदेश No.91) दिनांक 22-03-2020
दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी अधिकारी/कर्मचारी सेवा अधिग्रहित आदेश (आदेश No.90) दिनांक 22-03-2020 नागरी व ग्राणीण क्षेत्रामधून माहिती संकलित करण्यासाठी ग्रामस्तरीय व नगरस्तरीय करोना संसर्ग नियंत्रण पथक स्थापित आदेश (आदेश No.89) दिनांक 22-03-2020
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यास प्रतिबंध आदेश (आदेश No.87) दिनांक 21-03-2020 बस स्थानक, रेल्वे स्टेशन इ.ठिकाणी तसेच सर्व बँका, शासकीय कार्यालयात उपस्थित कर्मचारी वैद्यकीय तपासणी करणे. (आदेश No.82) दिनांक 20-03-2020
मिडीया सेल स्थापन करणेबाबत (आदेश No.81) दिनांक 20-03-2020 रायगड ज्ल्हियातील ठिक ठिकाणी बंदी आदेश (आदेश No.80) दिनांक 20-03-2020
तहसिल कार्यालयामधील सेतू केंद्र बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.79) दिनांक 20-03-2020 धर्मियांचे प्रार्थना स्थळे नागरिकांसाठी बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.78) दिनांक 20-03-2020
दुय्यम निबंधक कार्यालयातील दस्त नोंदणी बंद करणेबाबत (आदेश No.77) दिनांक 20-03-2020 कार्यालयामध्ये करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे (आदेश No.76) दिनांक 20-03-2020
पनवेल मध्ये समन्वयक व प्रतिबंधात्कम कामासाठी अधिकारी / कर्मचारी यांची पथकनिहाय नेमणूक (आदेश No.75) दिनांक 20-03-2020 नागरिकांनी संबंधित शासकीय कार्यालयात स्वत: न जाता ई-मेलद्वारे पत्र व्यवहार करणे (आदेश No.70) दिनांक 18-03-2020
ठिक-ठिकाणी निर्जंतुकीकरण / फवारणी करणेबाबत आदेश (आदेश No.69) दिनांक 18-03-2020 परमिट रुम, डिस्को, क्लब, बार, पब्स, लाईव्ह ऑर्केस्टा, दारुचे दुकाने बंद आदेश (आदेश No.64) दिनांक 18-03-2020
जिल्हयातील सर्व हॉटेलमधील हॉल, मंगल कार्यालये, रिसॉर्ट मधील हॉल, बॅन्क्वेट हॉल व इतर सर्व खाजगी सभागृह येथे सभा, मेळावे व धार्मिक कार्यक्रम घेण्यास बंदी करणे बाबत (आदेश No.63) दिनांक 18-03-2020 माहिती पत्रके / बॅनर छपाई करुन कार्यक्षेत्रामध्ये लावणेबाबत (आदेश No.58) दिनांक 18-03-2020
बस स्थानके, बसेस मध्ये स्वच्छता, विविध कारखान्यांमध्ये कमचारी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या बसेस यांची दैनंदिन स्वच्छता राखण्याच्या आवश्यक उपाययोजना करणेबाबत (आदेश No.44) दिनांक 18-03-2020 होर्डिंगवर करोना विषाणूबाबतची जन-जागृती करणे (आदेश No.45) दिनांक 18-03-2020
रायगड जिल्ह्यातील नागरिकांच्या कार्यालयास प्राप्त अर्ज/तक्रारींवर ७ दिवसांच्या आत कार्यवाही करणेबाबत (आदेश No.51) दिनांक 18-03-2020 रायगड जिल्ह्यातील माथेरान या पर्यटन स्थळावर जाण्यासाठी पर्यटकांना बंदी करणेबाबत (आदेश No.55) दिनांक 18-03-2020
रायगड जिल्ह्यातील सर्व खाजगी कोचिंग क्लासेस बंद ठेवण्याबाबत (आदेश No.54) दिनांक 18-03-2020 रायगड जिल्ह्यातील खाजगी हॉल, सभागृह येथे सभा, मेळावे, समारंभ, सामाजिक व धार्मिक उपक्रम घेण्यास बंदी बाबत (आदेश No.50) दिनांक 18-03-2020
मुरुड ते राजपुरी जलप्रवासी सेवा बंद करणे (आदेश No.41) दिनांक 17-03-2020 नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत (प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – सर्व किल्ले पर्यटकांसाठी बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.43) दिनांक 17-03-2020
नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – समुद्रकिनारे पर्यटकांसाठी बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.42) दिनांक 17-03-2020 नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – शैक्षणिक संस्था बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.39) दिनांक 16-03-2020
नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – कर्जत येथील एन डी स्टुडिओ बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.36) दिनांक 16-03-2020 स्वतंत्र कक्ष स्थापन केलेबाबत आदेश (आदेश No.34) दिनांक 15-03-2020
गर्दी टाळणे, आठवडा बाजार बंद करणे याबाबत आदेशाची अंमलबजावणी करणे गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती व संबंधित पोलीस निरिक्षक (आदेश No.30) दिनांक 15-03-2020 रायगड जिल्ह्यातील चित्रपटगृहे, तरणतलाव, व्यायामशाळा, नाट्यगृहे, म्युझियम बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.53) दिनांक 14-03-2020
नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – सभा, मेळावे, क्रीडा समारंभ, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यात्रा, उरूस इत्यादी वरील बंदीबाबत (आदेश No.15) दिनांक 14-03-2020 नागरीकांची एका ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक, क्रिडाविषयक कार्यक्रमांना स्थगिती. (आदेश No.10) दिनांक 14-03-2020
नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – शॉपिंग मॉल्स आणि इतर आस्थापना बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.13) दिनांक 14-03-2020 नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – धार्मिक, पर्यटन इत्यादी क्षेत्रे नागरिकांना प्रवेशासाठी बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.14) दिनांक 14-03-2020
नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – शैक्षणिक संस्था पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.11) दिनांक 14-03-2020 नवीन करोनाविषाणू आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाय योजना – बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवणेबाबत (आदेश No.21) दिनांक 14-03-2020
हॅण्ड सॅनिटायर्झ, मास्क्स यांचा बेकायदेशीर साठा व विक्री होणार नाही याबाबत सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन पेण यांना दिलेले पत्र (आदेश No.07) दिनांक 13-03-2020 गर्दी जमवण्याचा कार्यक्रमांना परवानगी न देणे बाबत (आदेश No.03) दिनांक 12-03-2020