निवडणूक 2019

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 संबंधित महत्वाचे संकेतस्थळ / URL लिंक


 1. भारत निर्वाचन आयोग संकेत स्थळ लिंक – https://eci.gov.in/
 2. मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र संकेत स्थळ लिंक – https://ceo.maharashtra.gov.in/

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 संबंधित माहिती तंत्रज्ञान सुविधा

 1. राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल
 2. दिव्यांग आणि कमी गतिशीलता असलेले मतदार यांच्यासाठी पोर्टल
 3. सुविधा पोर्टल
 4. पद्धतशीर मतदार प्रशिक्षण आणि निवडणूक सहभाग (स्वीप – एसव्हीईईपी)
 5. ईव्हीएम व्यवस्थापन प्रणाली
 6. समाधन पोर्टल


लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 संबंधित महत्वाचे संकेतस्थळ / URL लिंक


 1. भारत निर्वाचन आयोग वेबसाईट लिंक – https://eci.gov.in/
 2. सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या कार्यक्रमाबाबत घोषणा (पीडीएफ, 33.5 एमबी)
 3. आदर्श आचारसंहितेचे मॅन्युअल (पीडीएफ, 1.5 एमबी)
 4. सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१९ साठी आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही (पीडीएफ, 200 केबी)

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 मध्ये वापरण्यात येणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान सुविधा

 1. c-व्हिजिल ऍप
 2. राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल
 3. दिव्यांग आणि कमी गतिशीलता असलेले मतदार यांच्यासाठी पोर्टल
 4. सुविधा पोर्टल
 5. पद्धतशीर मतदार प्रशिक्षण आणि निवडणूक सहभाग (स्वीप – एसव्हीईईपी)
 6. ईव्हीएम व्यवस्थापन प्रणाली
 7. समाधन पोर्टल

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक 2019 साठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चाचा दैनंदिन हिशोबाच्या नोंदी ठेवण्याकरीता नोंदवहीची छायांकित प्रत

उमेदवाराचे नाव 12-04-2019 दिनांकापर्यंत 16-04-2019 दिनांकापर्यंत 20-04-2019 दिनांकापर्यंत फॉर्म C – 3 फॉरमॅट 1 – 9 अखेरचा ताळमेळ
श्री. अनंत गंगाराम गीते डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. तटकरे सुनिल दत्तात्रेय डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. नथुराम भागुराम हाटे डाउनलोड — — — — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्रीमती. सुमन भास्कर कोळी डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. संदिप पांडुरंग पार्टे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. मधुकर महादेव खामकर डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. मिलिंद भागुराम साळवी डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. सुभाष जनार्दन पाटील डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. गजेंद्र परशुराम तुरवाडकर डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. अविनाश वसंत पाटील डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. मुनफर जैनुभीदीन चौधरी डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. घाग संजय अर्जुन — — — डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. प्रकाश कालके — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. योगेश दिपक कदम — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
सुनील पांडुरंग तटकरे — — — — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
सुनील सखाराम तटकरे — — — — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड