बंद

निवडणूक 2019

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019

 1. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९- मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्या बाबत (21-10-2019)

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 संबंधित महत्वाचे संकेतस्थळ / URL लिंक


 1. भारत निर्वाचन आयोग संकेत स्थळ लिंक
 2. मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र संकेत स्थळ लिंक
 3. मतदार यादी (मतदान केंद्रानुसार)-(पीडीएफ स्वरूप)
 4. मतदार यादीमध्ये आपले नाव शोधा – निवडणूक शोध इंजिन
 5. मतदारांचे हेल्पलाईन मोबाइल एप्लिकेशन
 6. मतदार मदत केंद्र (VHC)
 7. महाराष्ट्र विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक,2019 – प्रेस नोट
 8. महाराष्ट्र विधानसभा मतदार संघासाठी उमेदवारांचे दाखल झालेले शपथपत्र

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 संबंधित माहिती तंत्रज्ञान सुविधा

 1. c-व्हिजिल ऍप
 2. राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल
 3. दिव्यांग आणि कमी गतिशीलता असलेले मतदार यांच्यासाठी पोर्टल
 4. सुविधा पोर्टल
 5. पद्धतशीर मतदार प्रशिक्षण आणि निवडणूक सहभाग (स्वीप – एसव्हीईईपी)
 6. ईव्हीएम व्यवस्थापन प्रणाली
 7. समाधन पोर्टल

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुक 2019 साठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चाचा दैनंदिन हिशोबाच्या नोंदी ठेवण्याकरीता नोंदवहीची छायांकित प्रत

188 – पनवेल विधानसभा मतदार संघ

उमेदवाराचे नाव प्रथम ताळमेळ द्वितीय ताळमेळ तृतीय ताळमेळ फॉर्म C – 3 फॉर्म C – 4 फॉरमॅट 1 – 9 अखेरचा ताळमेळ
प्रशांत रामशेठ ठाकूर डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
फूलचंद मंगल किटके डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
प्रवीण सुभाष पाटील — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
ॲड. मानवेंद्र यल्लप्पा वैदू डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
राजीव कुमार सिन्हा डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
हरेश मनोहर केणी डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
अरूण राम म्हात्रे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
कांतीलाल हरीश्चंद्र कडू डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
संजय गणपत चौधरी डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
हरेश एस. केणी डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड

189 – कर्जत विधानसभा मतदार संघ

उमेदवाराचे नाव प्रथम ताळमेळ द्वितीय ताळमेळ तृतीय ताळमेळ
ॲड. गोपाळ गुंजा शेळके डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
महेंद्र सदाशिव थोरवे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
सुरेश चिंतामण गायकवाड — — — डाउनलोड डाउनलोड
सुरेशभाऊ नारायण लाड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
अक्रम मोहंमद इस्लाम खान डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
किशोर नारायण शितोळे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
पुष्पा मंगेश म्हात्रे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
प्रकाश भिवाजी महाडीक — — — — — — डाउनलोड
जैतू काणू पिरकड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
निखील रामचंद्र हरपूडे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
लाड सुरेश तुकाराम — — — — — — डाउनलोड

190 – उरण विधानसभा मतदारसंघ

उमेदवाराचे नाव प्रथम ताळमेळ द्वितीय ताळमेळ तृतीय ताळमेळ
अतुल परशुराम भगत — — — डाउनलोड डाउनलोड
मनोहर गजानन भोईर डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
संतोष मधुकर पाटील — — — डाउनलोड डाउनलोड
ॲड. राकेश नारायण पाटील डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
विवेक पाटील डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
मधुकर सुदाम कडू डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
महेश बालदी डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
संतोष शंकर भगत डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड

191 – पेण विधानसभा मतदारसंघ

उमेदवाराचे नाव प्रथम ताळमेळ द्वितीय ताळमेळ तृतीय ताळमेळ फॉर्म C – 3 फॉर्म C – 4 परिशिष्ट 1 – 14 अखेरचा ताळमेळ
नंदा म्हात्रे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
बाळाराम शंकर गायकवाड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
रविशेठ पाटील डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
धनराज लक्ष्मण खैरे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
धैर्यशिल मोहन पाटील डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
पवार रमेश गौरू डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
संदिप (भाई) पांडुरंग पार्टे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
अमोद रामचंद्र मुंढे — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
घरत रामशेठ मंगळ्या डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
पवार सुनिता गणेश — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
मोहन रामचंद्र पाटील डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
रवि पाटील डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
रवी पाटील डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड
रोहिदास गोविंद गायकवाड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड

192 – अलिबाग विधानसभा मतदार संघ

उमेदवाराचे नाव प्रथम ताळमेळ द्वितीय ताळमेळ तृतीय ताळमेळ
अनिल बबन गायकवाड — — — डाउनलोड डाउनलोड
ॲड. ठाकूर श्रध्दा महेश डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
महेंद्र हरी दळवी डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
रवीकांत रामचंद्र पेरेकर — — — — — — डाउनलोड
सुभाष ऊर्फ पंडीतशेठ पाटील डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
संदीप बापू सारंग डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
हेमलता रामनाथ पाटील डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
आनंद रंगनाथ नाईक डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
अशरफ लतीफ घट्टे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
चिंतामण लक्ष्मण पाटील डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
दिनकर गणपत खरीवले — — — डाउनलोड डाउनलोड
राजेंद्र मधूकर ठाकूर ऊर्फ राजाभाऊ ठाकूर — — — डाउनलोड डाउनलोड
श्रीनिवास सत्यनारायण मठ्ठपरती डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड

193 – श्रीवर्धन विधानसभा मतदार संघ

उमेदवाराचे नाव प्रथम ताळमेळ द्वितीय ताळमेळ तृतीय ताळमेळ
अदिती सुनील तटकरे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
विनोद रामचंद्र घोसाळकर डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
सुमन यशवंत सकपाळ डाउनलोड डाउनलोड — — —
संजय बाळकृष्ण गायकवाड — — — डाउनलोड डाउनलोड
अकमल असलम कादरी — — — — — — डाउनलोड
रामभाऊ रामचंद्र मंचेकर डाउनलोड डाउनलोड — — —
गिता भद्रसेन वाढई डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
दानिश नईम लांबे — — — डाउनलोड डाउनलोड
देवचंद्र धर्मा म्हात्रे — — — डाउनलोड डाउनलोड
पवार ज्ञानदेव मारूती डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
भास्कर नारायण कारे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
महेक फैसल पोपरे डाउनलोड — — — डाउनलोड
डॉ. अ. मोईज अ अजीज शेख डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
संतोष तानाजी पवार — — — डाउनलोड डाउनलोड

194 – महाड विधानसभा मतदार संघ

उमेदवाराचे नाव प्रथम ताळमेळ द्वितीय ताळमेळ तृतीय ताळमेळ
गोगावले भरत मारुती डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
देवेंद्र पांडूरंग गायकवाड डाउनलोड डाउनलोड — — —
माणीक मोतीराम जगताप डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
आशीष हरीश्चंद्र जाधव डाउनलोड डाउनलोड — — —
घाग संजय अर्जुन — — — — — — — — —
अशोक जंगलेसर डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
चंद्रकांत शरद धोंडगे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
लक्ष्मण तुकाराम निंबाळकर डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड


लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 संबंधित महत्वाचे संकेतस्थळ / URL लिंक


 1. भारत निर्वाचन आयोग वेबसाईट लिंक – https://eci.gov.in/
 2. सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या कार्यक्रमाबाबत घोषणा (पीडीएफ, 33.5 एमबी)
 3. आदर्श आचारसंहितेचे मॅन्युअल (पीडीएफ, 1.5 एमबी)
 4. सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१९ साठी आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर करावयाची कार्यवाही (पीडीएफ, 200 केबी)

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 मध्ये वापरण्यात येणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञान सुविधा

 1. c-व्हिजिल ऍप
 2. राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल
 3. दिव्यांग आणि कमी गतिशीलता असलेले मतदार यांच्यासाठी पोर्टल
 4. सुविधा पोर्टल
 5. पद्धतशीर मतदार प्रशिक्षण आणि निवडणूक सहभाग (स्वीप – एसव्हीईईपी)
 6. ईव्हीएम व्यवस्थापन प्रणाली
 7. समाधन पोर्टल

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुक 2019 साठी निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चाचा दैनंदिन हिशोबाच्या नोंदी ठेवण्याकरीता नोंदवहीची छायांकित प्रत

उमेदवाराचे नाव 12-04-2019 दिनांकापर्यंत 16-04-2019 दिनांकापर्यंत 20-04-2019 दिनांकापर्यंत फॉर्म C – 3 फॉरमॅट 1 – 9 अखेरचा ताळमेळ
श्री. अनंत गंगाराम गीते डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. तटकरे सुनिल दत्तात्रेय डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. नथुराम भागुराम हाटे डाउनलोड — — — — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्रीमती. सुमन भास्कर कोळी डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. संदिप पांडुरंग पार्टे डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. मधुकर महादेव खामकर डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. मिलिंद भागुराम साळवी डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. सुभाष जनार्दन पाटील डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. गजेंद्र परशुराम तुरवाडकर डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. अविनाश वसंत पाटील डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. मुनफर जैनुभीदीन चौधरी डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. घाग संजय अर्जुन — — — डाउनलोड — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. प्रकाश कालके — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
श्री. योगेश दिपक कदम — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
सुनील पांडुरंग तटकरे — — — — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड
सुनील सखाराम तटकरे — — — — — — डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड