दस्तऐवज

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक दिनांक डाउनलोड/दुवा
रायगड जिल्हा वेबसाइटवर अपलोड करण्यासाठीचे नमुना पत्र 31/05/2018 डाउनलोड(2 MB)
सन 2019 या वर्षाकरिता महाराष्ट्र शासनाद्वारे जाहीर केलेल्या सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी 06/03/2019 डाउनलोड(127 KB)
सन २०१८ या वर्षाकरिता जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केलेल्या स्थानिक सुट्ट्या 05/07/2018 डाउनलोड(2 MB)
नविन शर्तिच्‍या जमिनी विक्री परवानगी 01/05/2018 डाउनलोड(33 KB)
सरकारी जमिन मागणी 01/05/2018 डाउनलोड(32 KB)
सॉव्‍ल्‍हंट उपभोक्‍ता अनुज्ञप्‍ती परवाना 01/05/2018 डाउनलोड(4 MB)
बिन शेती परवानगी 01/05/2018 डाउनलोड(5 MB)
गौण खनिज उत्‍खनन परवाना 01/05/2018 डाउनलोड(59 KB)
कलम 36 व 36 अ खाली विक्री परवानगी 01/05/2018 डाउनलोड(62 KB)
कलम 29 खाली विक्री परवानगी 01/05/2018 डाउनलोड(62 KB)