बंद

दस्तऐवज

दस्तऐवजांचा श्रेणीनुसार क्रम लावा

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक दिनांक View / Download
Order No. 126 खाजगी रुग्णालयासाठी मार्गदर्शक सूचना 28/03/2020 View (2 MB)
Order No.125 कंपन्या, उद्योग, बँका खाजगी आस्थापना व सोसायटीमधील कर्मचारी यांची बायोमेट्रीक प्रणाली बंद ठेवणेबाबत आदेश 28/03/2020 View (755 KB)
Order no. 124 – खाद्य व अत्यावश्यक वस्तुंची सर्व दुकाने 24 तास खुली ठेवणेबाबत 28/03/2020 View (1 MB)
Order no. 123 – वयोवृध्द, अपंग नागरीकांना काही अत्यावश्यक सेवेची गरज भासल्यास घरपोच सेवा पुरविणेकामी गाव निहाय कमचाऱ्यांची नियुक्ती करुन हेल्प लाईन सुविधा कार्यरत करणेबाबत आदेश 28/03/2020 View (1 MB)
Order no. 122 – तालुक्यातील भाजीपाला विक्री ठिकाणे निश्चित करणेबाबत आदेश 28/03/2020 View (1 MB)
Order no. 121 – सर्व बँका, ए.टी.एम.च्या सुविधा सुरु ठेवणेबाबत आदेश 28/03/2020 View (671 KB)
order no. 108 – कंपन्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी उद्योग समिती स्थापन करणेबाबत आदेश 28/03/2020 View (1 MB)
Order no. 105 – बंद करण्यात आलेल्या कंपनीमध्ये देखभाल दुरुस्ती, सुरक्षा, कंपनी परिसरामध्ये रखवाली व साफसफाई करणेसाठी आवश्यकतेनूसार कर्मचारी यांना प्रवेश करण्यास मुभा देणेबाबत 28/03/2020 View (618 KB)
Order no. 103 – पाणी पुरवठा, इलेक्ट्रीक मेंटनन्स इ.अनुषंगिक कामे सुरु ठेवणेबाबत 28/03/2020 View (710 KB)
Order no. 102 – अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या आस्थापनांकडील कर्मचारी/कामगार यांना ओळखपत्र/वाहन परवाना देण्याबाबत 28/03/2020 View (640 KB)