बंद

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी, रायगड

डॉ. महेंद्र कल्याणकर (भा.प्र.से.)

प्रोफाईल :

  • आयएएस निवड वर्ष : २००७
  • रायगडमध्ये रुजू होण्याची तारीख : २४-०८-२०२१
  • शिक्षण :
  • M.Sc. (Geology)
    LL.M.
    Ph.D. (Management Science)