बंद

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी, रायगड

निधी चौधरी (आयएएस)

प्रोफाईल :

आयएएस निवड वर्ष : २०१२
रायगडमध्ये रुजू होण्याची तारीख : २२-०१-२०२०
शिक्षण :
M.A. ( Public Policy ) ,
M.A. ( Public Administration ) ,
M.A. ( English Literature ) ,
M.A. ( Rural Development )

संपर्काची माहिती :

कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक: +९१-२१४१-२२२००१
निवास फोन नं.: +९१-२१४१-२२२००१
कार्यालय फॅक्स क्रमांक: +९१-२१४१-२२७४५१
ईपीएबीएक्स क्रमांकः +९१-२१४१-२२२११८
ई-मेल: collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

संपर्काचा पत्ता :

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय
मु.पो. – अलिबाग,
जिल्हा – रायगड
पिन – ४०२ २०१ 
(महाराष्ट्र राज्य)