बंद

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी, रायगड

डॉ. योगेश पाटीलबा म्हसे (भा.प्र.से.)

प्रोफाईल :

  • आयएएस निवड वर्ष : २००९
  • रायगडमध्ये रुजू होण्याची तारीख : २३-०१-२०२३
  • शिक्षण :
  • B.V.Sc.
    M.V.Sc.