बंद

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी, रायगड

डॉ. महेंद्र कल्याणकर (भा.प्र.से.)

प्रोफाईल :

आयएएस निवड वर्ष : २००७
रायगडमध्ये रुजू होण्याची तारीख : २४-०८-२०२१
शिक्षण :
M.Sc. (Geology)
LL.M.
Ph.D. (Management Science)

संपर्काची माहिती :

कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक: +९१-२१४१-२२२००१
निवास फोन नं.: +९१-२१४१-२२२००२
कार्यालय फॅक्स क्रमांक: +९१-२१४१-२२७४५१
ईपीएबीएक्स क्रमांकः +९१-२१४१-२२२११८
ई-मेल: collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

संपर्काचा पत्ता :

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय
मु.पो. – अलिबाग,
जिल्हा – रायगड
पिन – ४०२ २०१ 
(महाराष्ट्र राज्य)