बंद

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी, रायगड

श्री. किशन नारायणराव जावळे (भा.प्र.से.)

 

प्रोफाईल :

 

  • आयएएस निवड वर्ष : २०११
  • रायगडमध्ये रुजू होण्याची तारीख : २२-०२-२०२४
  • शिक्षण :
    • M. Sc. Agriculture
    • LL.B.
    • DCL