बंद

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी, रायगड

डॉ. विजय नामदेव सूर्यवंशी (आयएएस)

प्रोफाईल :

आयएएस निवड वर्ष : २००६
भरती करण्याचे स्त्रोत : गैर-एससीएस
रायगडमध्ये रुजू होण्याची तारीख : २४-०७-२०१७ 
आयडी संख्या : ०००३७८
शिक्षण : पीएच.डी. (व्यवस्थापन), एम.बी.ए. (मार्केटिंग), एल.एल.बी., बी.एससी. (फिजिक्स), जी.डी.सी. आणि ए., एच.डी.डी.सी.एम.
गृह राज्य : महाराष्ट्र

संपर्काची माहिती :

कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक: +९१-२१४१-२२२००१
निवास फोन नं.: +९१-२१४१-२२२००१
कार्यालय फॅक्स क्रमांक: +९१-२१४१-२२७४५१
ईपीएबीएक्स क्रमांकः +९१-२१४१-२२२११८
ई-मेल: collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

संपर्काचा पत्ता :

जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा दंडाधिकारी,
जिल्हाधिकारी कार्यालय
मु.पो. – अलिबाग,
जिल्हा – रायगड
पिन – ४०२ २०१ 
(महाराष्ट्र राज्य)