बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय

पदनाम पत्ता ईमेल दूरध्वनी
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, रायगडजिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in02141-222118
अपर जिल्हाधिकारी, रायगडजिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्‍हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)adlcollectorraigad[at]gmail[dot]com02141-222086
निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगडजिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)rdcraigad[at]gmail[dot]com02141-222081
उपजिल्हाधिकारी (सा. प्र.) , रायगडजिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)dcgad[at]gmail[dot]com02141-227450
उपजिल्हाधिकारी निवडणूक, रायगडजिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)dydeoraigad[at]gmail[dot]com02141-224131
उपजिल्हाधिकारी रोहयो, रायगडजिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)dycollraigad[at]mahamgnrega[dot]com02141-222118
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगडजिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)dsoraigad09[at]gmail[dot]com02141-222087
जिल्हा नियोजन अधिकारी, रायगडजिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)dporaigad[at]gmail[dot]com02141-222289
जिल्हा सूचना-विज्ञान अधिकारी, रायगडराष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिराकोट तलावाजवळ, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)mahrai[at]nic[dot]in02141-224082

उप-विभागीय अधिकारी

पदनाम पत्ता ईमेल दूरध्वनी
उप-विभागीय अधिकारी, अलिबागउप-विभागीय कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)sdoalibag[at]gmail[dot]com02141-222066
उप-विभागीय अधिकारी, पनवेलउप-विभागीय कार्यालय, जुना ठाणा नाका, तालुका-पनवेल, जिल्हा-रायगड, पिन - 410206 (महाराष्ट्र)sdo_panvel[at]yahoo[dot]com022-27452328
उप-विभागीय अधिकारी, कर्जतउप-विभागीय कार्यालय, हायड्रो कॉलनी, कर्जत पंचायत समिती कार्यालयाजवळ, तालुका-कर्जत, जिल्हा-रायगड, पिन - 410201 (महाराष्ट्र)sdokarjat2013[at]gmail[dot]com02148-223499
उप-विभागीय अधिकारी, पेणउप-विभागीय कार्यालय, पनवेल-इंदापूर महामार्ग, एनएच-17, झी गार्डन हॉटेलजवळ ,तालुका-पेण, जिल्हा-रायगड, पिन - 402107 (महाराष्ट्र)sdopen[at]gmail[dot]com02143-253000
उप-विभागीय अधिकारी, रोहाउपविभागीय अधिकारी कार्यालय रोहा, तहसिल कार्यालय रोहा इमारत वरचा मजला, पोलिस स्टेशन रोहा जवळ, रोहा-चणेरा रोड, तालुका-रोहा, जिल्हा-रायगड, पिन - 402109 (महाराष्ट्र)sdoroha2013[at]gmail[dot]com02194-235954
उप-विभागीय अधिकारी, माणगावउप-विभागीय कार्यालय, कचेरी रोड, पोलीस परेड मैदान जवळ, तालुका-माणगाव, जिल्हा-रायगड, पिन - 402104 (महाराष्ट्र)sdomangaon[at]gmail[dot]com02140-263141
उप-विभागीय अधिकारी, महाडउप-विभागीय कार्यालय ,एस टी स्टँड महाड जवळ , तालुका-महाड, जिल्हा-रायगड, पिन - 402301 (महाराष्ट्र)sdomahad1[at]gmail[dot]com02145-222136
उप-विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धनउप-विभागीय कार्यालय, तालुका-श्रीवर्धन, जिल्हा-रायगड, पिन - 410221 (महाराष्ट्र)sdoshriwardhan1[at]gmail[dot]com02147-222435

तहसीलदार

पदनाम पत्ता ईमेल दूरध्वनी
तहसिलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, अलिबागतहसिल कार्यालय ,पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोर, तालुका-अलिबाग, जिल्हा-रायगड, पिन - 402201 (महाराष्ट्र)tahasilalibag1[at]gmail[dot]com02141-222054
तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, मुरुडतहसिल कार्यालय, दरबार रोड, तालुका - मुरुड, जिल्हा-रायगड, पिन - 402401 (महाराष्ट्र)tahasilmurud[at]gmail[dot]com02144-274026
तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, पनवेलतहसिल कार्यालय, पनवेल तलाठी प्रशिक्षण केंद्र , तालुका-पनवेल, जिल्हा-रायगड, पिन - 410206 (महाराष्ट्र)tahasilpanvel[at]gmail[dot]com022-27452399
तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, माणगांवतहसिल कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय भवन जवळ, तालुका-माणगाव, जिल्हा-रायगड, पिन - 402104 (महाराष्ट्र)tahsilmangaon[at]gmail[dot]com02140-262632
तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, तळातहसिल कार्यालय, प्रशासकीय भवन तळा, तालुका-तळा, जिल्हा-रायगड, पिन - 402111 (महाराष्ट्र)tahasiltala[at]gmail[dot]com02140-269317
तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, महाडतहसिलदार कार्यालय, कोट आळी जाकमाता मंदिर जवळ, महाड, तालुका-महाड, जिल्हा-रायगड, पिन - 402301 (महाराष्ट्र)tmahad123[at]gmail[dot]com02145-222142
तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, पोलादपूरतहसिल कार्यालय, नगरपंचायत पोलादपूर जवळ, तालुका-पोलादपूर, जिल्हा-रायगड, पिन - 402303 (महाराष्ट्र)tahasilpoladpur[at]gmail[dot]com02191-240026
तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, कर्जततहसिलदार कार्यालय, कचेरी रोड, तालुका-कर्जत, जिल्हा-रायगड, पिन - 410201 (महाराष्ट्र)tahasildarkarjat2014[at]gmail[dot]com02148-222037
तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, खालापूरतहसिल कार्यालय ,तालुका-खालापूर, जिल्हा-रायगड, पिन - 410202 (महाराष्ट्र)tahasil[dot]khalapur3[at]gmail[dot]com02192-275048
तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी, रोहातहसिल कार्यालय, पोलिस स्टेशन रोहा जवळ, रोहा-चणेरा रोड, तालुका-रोहा, जिल्हा-रायगड, पिन - 402109 (महाराष्ट्र)tahasilroha[at]gmail[dot]com02194-233222