बंद

एनआयसी सेवा

एनआयसी सेवा – ईमेल सेवा, एस.एम.एस. सेवा, विडीयो कॉन्फरसिंग, इंटरनेट सुविधा आणि इतर सेवासाठी.

भेट द्या: https://eforms.nic.in/

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र

स्थान : हिराकोट तळ्याजवळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड | शहर : अलिबाग | पिन कोड : 402201
दूरध्वनी : 1800111555 | ईमेल : mahrai[at]nic[dot]in