बंद

स्वप्ननगरी बिल्डर्स अँण्ड डेव्हलपर्स पार्टरशिप फर्म यांच्या मौजे- भोकरपाडा (चिपळे), येथील जुना स.नं. 72/2 नविन स. नं. 32/2 क्षेत्र 0-45-00 हे. आर. ही स्थावर मालमत्ता लिलाव.

स्वप्ननगरी बिल्डर्स अँण्ड डेव्हलपर्स पार्टरशिप फर्म यांच्या मौजे- भोकरपाडा (चिपळे), येथील जुना स.नं. 72/2 नविन स. नं. 32/2 क्षेत्र 0-45-00 हे. आर. ही स्थावर मालमत्ता लिलाव.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
स्वप्ननगरी बिल्डर्स अँण्ड डेव्हलपर्स पार्टरशिप फर्म यांच्या मौजे- भोकरपाडा (चिपळे), येथील जुना स.नं. 72/2 नविन स. नं. 32/2 क्षेत्र 0-45-00 हे. आर. ही स्थावर मालमत्ता लिलाव.

स्वप्ननगरी बिल्डर्स अँण्ड डेव्हलपर्स पार्टरशिप फर्म यांच्या मौजे- भोकरपाडा (चिपळे), येथील जुना स.नं. 72/2 नविन स. नं. 32/2 क्षेत्र 0-45-00 हे. आर. ही स्थावर मालमत्ता लिलाव.

29/10/2021 28/11/2021 View (1 MB)