बंद

सन २०१९-२० च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स / ट्रक्स द्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई निविदा सूचना.

सन २०१९-२० च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स / ट्रक्स द्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई निविदा सूचना.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सन २०१९-२० च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स / ट्रक्स द्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई निविदा सूचना.

सन २०१९-२० च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स / ट्रक्स द्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई निविदा सूचना.

26/03/2020 02/04/2020 View (993 KB)