बंद

रुग्ण कल्याण समिती अंतर्गत बी.पी.ल., एस.टी., एस. सी. रुग्णांना शव वाहिका भाडे तत्वावर घेणेसाठी दरपत्रकांना प्रथम मुदतवाढ सादर करणेबाबतची जाहिरात

रुग्ण कल्याण समिती अंतर्गत बी.पी.ल., एस.टी., एस. सी. रुग्णांना शव वाहिका भाडे तत्वावर घेणेसाठी दरपत्रकांना प्रथम मुदतवाढ सादर करणेबाबतची जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रुग्ण कल्याण समिती अंतर्गत बी.पी.ल., एस.टी., एस. सी. रुग्णांना शव वाहिका भाडे तत्वावर घेणेसाठी दरपत्रकांना प्रथम मुदतवाढ सादर करणेबाबतची जाहिरात

रुग्ण कल्याण समिती अंतर्गत बी.पी.ल., एस.टी., एस. सी. रुग्णांना शव वाहिका भाडे तत्वावर घेणेसाठी दरपत्रकांना प्रथम मुदतवाढ सादर करणेबाबतची जाहिरात

29/10/2021 08/11/2021 View (683 KB)